Firma

Właściciel firmy ma mieć konto

Czy prowadzenie własnej firmy jest możliwe bez wizyty w banku i założenia rachunku?
[b]Nie.[/b] Co prawda nie ma przepisu, który mówiłby wprost, że jednym z etapów powstawania firmy jest otwarcie rachunku bankowego, jest jednak wiele przepisów, z których obowiązek taki wynika pośrednio.
Przykładem jest ordynacja podatkowa. Wynika z niej, że zapłata podatków przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów następuje w formie polecenia przelewu. Również składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne przedsiębiorcy muszą opłacać w formie bezgotówkowej w drodze obciążenia rachunku bankowego.
Konto potrzebne jest też, aby moc odzyskać VAT. Przepisy mówią bowiem, że zwrot podatku od towarów i usług urząd skarbowy może przekazać jedynie na rachunek bankowy podatnika. Kolejne obowiązki związane z posiadaniem konta bankowego wynikają z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Mówi ona, że płatności między przedsiębiorcami muszą być dokonywane przelewem zawsze wtedy, gdy wartość transakcji – bez względu na liczbę wynikających z niej płatności – przekracza równowartość 15 tys. euro. [i]Podstawa prawna: – [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=32A60E34CFD5C37255541689F1C6403D?id=174509]ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (DzU nr 173, poz. 1807 ze zm.)[/link][/i]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL