fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Dziennik Ustaw Nr 65 z 30 kwietnia 2009

[b]Ustawa [/b](poz. 546) z 2 kwietnia o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw; wejdzie w życie 15 maja, a niektóre przepisy 31 maja.
[b]Rozporządzenie Rady Ministrów [/b](poz. 546) z 29 kwietnia zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia na terytorium RP ograniczeń w poborze gazu ziemnego dla niektórych odbiorców; 30 kwietnia.
[b]Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów[/b] (poz. 547) z 29 kwietnia w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Tarnowiec w województwie podkarpackim; 30 kwietnia.
[b]Rozporządzenia ministrów[/b] (poz. 548 – 551):
- [b]obrony narodowej[/b] z 16 kwietnia w sprawie mianowania na stopnie wojskowe; 15 maja,
- [b]rolnictwa i rozwoju wsi[/b] z 16 kwietnia zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz warunków wykonywania rybołówstwa morskiego; 8 maja,
- [b]sprawiedliwości[/b], z 16 i 24 kwietnia, w sprawie:
– nadania statutu Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury; 8 maja,
– wiz dla cudzoziemców (zmiana); 1 maja.
[b]Wyroki Trybunału Konstytucyjnego (poz. 552 – 554[/b]):
- z 20 kwietnia (SK 55/08) o zgodności z konstytucją art. 6 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece,
- z 21 kwietnia (K 50/07) o niezgodności z konstytucją art. 3 pkt 1 ustawy o zarządzaniu kryzysowym; przepis straci moc 30 kwietnia 2010 roku,
- z 21 kwietnia (K 6/08) o niezgodności z konstytucją art. 85 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej; przepis straci moc 30 kwietnia 2010 roku.
Zobacz treść [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=309624]Dz.U. nr 65[/link]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA