fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Bez wykazu prac dla młodocianych

Nie zatrudniam pracowników młodocianych. Czy mimo to w regulaminie pracy muszę ustalić wykaz prac wzbronionych takim pracownikom, a także wskazać rodzaje prac i wykaz dozwolonych stanowisk, na których mogą np. być zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego lub w innym celu?
Zgodnie z art. 104 kodeksu pracy obowiązek utworzenia regulaminu pracy ciąży na pracodawcy zatrudniającym co najmniej 20 pracowników. Jeśli jednak zatrudnia więcej osób, nie musi tworzyć takiego regulaminu, jeżeli wspomniane kwestie zostały uregulowane w układzie zbiorowym pracy. Przypomnijmy, że w takim regulaminie powinny m.in. zostać w szczególności ustalone:- organizacja pracy, a także warunki przebywania pracowników na terenie zakładu pracy w czasie pracy oraz po jej zakończeniu,- systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy– systemy i rozkłady czasu pracy mogą być zróżnicowane w stosunku do poszczególnych grup pracowniczych,- pora nocna,- termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia,- rodzaje prac i wykaz stanowisk pracy dozwolonych pracownikom młodocianym w celu odbywania przygotowania zawodowego,- wykaz lekkich prac dozwolonych pracownikom młodocianym zatrudnionym w innym celu niż przygotowanie zawodowe,...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA