fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Czy mąż może być w zarządzie wspólnoty, której członkiem jest żona

Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
[i][b]Czy jako małżonek (ustawowa wspólność małżeńska) mogę wejść do zarządu wspólnoty mieszkaniowej, w której moja żona otrzymała w spadku po zmarłej mamie lokal mieszkalny? Zarządca tej wspólnoty mieszkaniowej, mimo pełnomocnictwa udzielonego mi przez żonę, twierdzi, że jako osoba niezameldowana w tym lokalu nie mogę wejść do zarządu. [/b][/i]
[i]- Z.M.[/i]
Zacznijmy od wyjaśnienia, że mieszkanie, które żona Czytelnika otrzymała w spadku, nie musi być objęte wspólnością ustawową. Zgodnie z art. 33 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=9FAA3E9508CF4ABCE930F7423D3AA8E7?id=71706]kodeksu rodzinnego i opiekuńczego[/link] przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie należą do majątku osobistego małżonka, który je odziedziczył, chyba że spadkodawca inaczej postanowił. Oznacza to, że matka żony musiałaby wyraźnie zaznaczyć w testamencie, że mieszkanie dziedziczą po niej córka i jej mąż. W przeciwnym wypadku mieszkanie żony mogłoby zostać objęte wspólnością ustawową tylko wtedy, gdybyście Państwo zawarli w formie aktu notarialnego umowę rozszerzającą wspólność ustawową na przedmioty nabyte do majątku odrębnego.
Nie oznacza to, że Czytelnik nie ma prawa kandydować do zarządu wspólnoty. Zgodnie z art. 20 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=128489]ustawy o własności lokali[/link], członkiem zarządu wspólnoty mieszkaniowej może być dowolna osoba fizyczna wybrana spośród właścicieli lokali lub spoza ich grona.
Przepis ten dotyczy tzw. dużej wspólnoty, czyli budynku, w którym jest więcej niż siedem lokali. Taka wspólnota ma obowiązek wybrać jedno lub kilkuosobowy zarząd, chyba że zarządzanie nieruchomością wspólną powierzy na podstawie art. 18 uwl zarządcy, czyli wybranej przez siebie osobie fizycznej (może nią być tylko licencjonowany zarządca) albo prawnej (np. spółdzielni mieszkaniowej). Możliwa jest także sytuacja, gdy wspólnota wybiera zarząd, a ten zleca bieżące administrowanie nieruchomością licencjonowanemu zarządcy.
Małe wspólnoty co do zasady nie wybierają zarządu, a zarządzanie nieruchomością wspólną odbywa się poprzez stosowanie przepisów [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=A3AD35E7F8D7FEC69EA75B8C50AF4EA5?id=70928&tresc=1&wid=306759#R.2.1.]Kodeksu cywilnego[/link] i [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=C93BCBC62FB50CF5D735EA88FD4F70E9?id=70930]Kodeksu postępowania cywilnego[/link] o współwłasności. Do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. Natomiast do czynności zwykłego zarządu rzeczą wspólną potrzebna jest zgoda większości współwłaścicieli. Niezależnie od tego taka wspólnota również może zatrudnić licencjonowanego zarządcę jako administratora budynku.
Podsumowując: w przypadku dużej wspólnoty mieszkaniowej przepisy ustawy o własności lokali nie uzależniają możliwości wyboru do zarządu ani od posiadania przez kandydata tytułu własności do lokalu, ani od faktu zameldowania w nim. Natomiast w małej wspólnocie mieszkaniowej wszystkie decyzje dotyczące zarządu wspólną częścią nieruchomości podejmują osoby mające tytuł własności do lokalu, niezależnie od tego, czy są w nim zameldowane, czy nie.
Źródło: ROL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA