fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Masowe rozstania są możliwe przy umowie okresowej

Pracodawca przed ogłoszeniem upadłości może wypowiedzieć angaże terminowe
Rzeczpospolita
Decydując się na zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę zawartej na czas wykonywania określonej pracy, pracodawca musi mieć świadomość, że możliwości wcześniejszego jej rozwiązania za wypowiedzeniem są znacznie ograniczone
Zasadniczo przy umowie o pracę zawartej na czas wykonywania określonej pracy nie ma możliwości rozwiązania jej za wypowiedzeniem. Strony nie mogą także wprowadzić do umowy klauzuli dopuszczającej wcześniejsze jej rozwiązanie za dwutygodniowym wypowiedzeniem, jak to jest w przypadku umów zawieranych na czas określony.[srodtytul]W razie upadłości i likwidacji[/srodtytul]Od tej zasady istnieją jednak wyjątki. Dopuszczalne jest bowiem złożenie wypowiedzenia w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Wskazuje na to art. 41[sup]1[/sup] § 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=CBFE059D3D1F8F485E97289D327C6895?id=76037]kodeksu pracy[/link] (k.p.) przewidujący, że w takich przypadkach umowa o pracę zawarta na czas wykonania określonej pracy może być rozwiązana przez każdą ze stron za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Zatem jeżeli pracodawca znalazł się w stanie likwidacji lub upadłości, wówczas dalsze zatrudnianie większości p...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA