fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wsparcie publiczne od wójta

W razie ustalenia przez organy, że ulga nie stanowi pomocy, można jej udzielić bez stosowania dalszych procedur dotyczących dopuszczalności pomocy publicznej
Taki pogląd zaprezentował [b]Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z 3 września 2008 r. (sygn. I SA/Bk 198/08)[/b]. Sprawa dotyczyła umorzenia zaległości podatkowej z tytułu podatku od nieruchomości dla podatnika prowadzącego działalność gospodarczą.Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych zostały zasadniczo uregulowane w rozdziale 7a ordynacji podatkowej. Stosownie do jej art. 67a § 1 organ podatkowy, na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art. 67b ordynacji, w wypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:- odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć jego zapłatę na raty,- odroczyć lub rozłożyć naraty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki określone w decyzji, o której mowa w art. 53a,- umorzyć w całości lub części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.Przepis ten określa katalog dopuszczalnych ulg oraz przesłanki ich udzielenia. O il...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA