fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca w samorządzie

Czy wpisywać darowiznę w oświadczeniu majątkowym

Czy kierownik jednostki organizacyjnej gminy powinien zamieścić w oświadczeniu majątkowym informację o darowiźnie, którą jego małżonka otrzymała od siostry, a jeżeli tak, to czy podawać dane darczyńcy?
[b]Nie. [/b]Taka darowizna wchodzi bowiem do odrębnego majątku żony, a informacji na ten temat w oświadczeniu się nie podaje. Zgodnie z art. 24h ustawy o samorządzie gminnym kierownik gminnej jednostki organizacyjnej jest obowiązany do złożenia oświadczenia majątkowego. Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego wspólnością majątkową.
Natomiast aby sprawdzić, jakie elementy majątku wchodzą do majątku wspólnego małżonków, a jakie do odrębnego każdego z nich, trzeba sięgnąć do przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z treścią art. 31 § 2 tego kodeksu do majątku wspólnego małżonków należą w szczególności:
- pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,
- dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,
- środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków.
Natomiast do majątku odrębnego każdego z małżonków wchodzą składniki majątkowe wymienione w art. 33 tego kodeksu. Zgodnie z pkt 2 wchodzą do niego przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił. Odnosząc się zatem do postawionego na wstępie pytania, stwierdzić należy, że jeśli siostra żony nie zastrzegła, że darowiznę przekazuje obojgu małżonkom, to trafia ona do majątku osobistego żony i dlatego nie należy jej w oświadczeniu ujawniać. Jak podkreślił bowiem [b]Sąd Najwyższy w wyroku z 20 stycznia 2000 r.[/b], pozostawanie obdarowanego w związku małżeńskim samo w sobie nie usprawiedliwia przekonania, że przedmiot darowizny wchodzi do majątku wspólnego małżonków [b](I CKN 362/98).[/b]
[i]Podstawa prawna:
– art. 24h [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=878AE564A060D54959FD180B6BE5D957?id=163433]ustawy z 8 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.)[/link]
– art. 31 i 33 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=A4D0985EA16282FC7521F4682B1700FC?id=71706]ustawy z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (DzU nr 9, poz. 59 ze zm.)[/link][/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA