fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podstawę chorobowego ustalamy raz

Pracownik pracuje od 1 lipca 2008 r. Zachorował 19 stycznia i do dziś jest na zwolnieniu. Nie jestem pewna, czy dobrze policzyłam chorobowe za luty. Jak powinny przebiegać prawidłowe wyliczenia, jeśli w styczniu otrzymał: wynagrodzenie za pracę 850 zł, a chorobowe 381,68 brutto?
Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego dla pracownika ustala się z uwzględnieniem przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego mu za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, a jeżeli ubezpieczenie chorobowe trwało krócej, za pełne kalendarzowe miesiące tego ubezpieczenia. Zasada ta wynika z art. 36 ust. 1 i 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=D1C5F71903F6D088FF8B98859C7DFA8D?id=176768]ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2005 r. nr 31, poz. 267 ze zm.)[/link], dalej ustawa zasiłkowa. W taki sam sposób ustala się także wynagrodzenie za czas choroby określone w art. 92 k.p.W opisanym przypadku do obliczenia wynagrodzenia za czas choroby za okres niezdolności pracownika do pracy od 19 stycznia 2009 r. należało zatem przyjąć przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone mu za okres od lipca do g...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA