fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Co zrobić z dzikim lokatorem?

[b]Mam problem z dzikim lokatorem. We wrześniu 2008 r. zakupiłam nieruchomość - pół bliźniaka w wiosce. Jak się okazało poprzedni właściciel pozwolił zamieszkać tam lokatorowi z którym miał inne rozliczenia. Ja chcąc teraz zamieszkać w domku starłam się z dzikim lokatorem, który twierdzi, że został oszukany przez poprzedniego właściciela i nie wyjdzie z domu. Co mam zrobić?[/b]
Nie pozostaje Pani nic innego jak złożyć pozew o eksmisję lokatora. Sąd przeprowadzi postępowanie i wyda wyrok, w którym najprawdopodobniej orzeknie jego eksmisję.
Jeżeli uda się Pani udowodnić, że lokator wprowadził się do mieszkania samowolnie, nie będzie potrzeby przyznawania mu lokalu socjalnego. Zgodnie z art. 24 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=176767]ustawy o ochronie praw lokatorów[/link] prawo do lokalu socjalnego nie przysługuje osobie, która samowolnie zajmuje lokal i wobec której sąd nakazał opróżnienie lokalu, chyba że przyznanie lokalu socjalnego byłoby w świetle zasad współżycia społecznego szczególnie usprawiedliwione.
Sąd nie może orzec o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego wobec:
1) kobiety w ciąży,
2) małoletniego, niepełnosprawnego w rozumieniu przepisów [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=41B34F46AC350A16394852C402CFD74E?id=276051]ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, z późn. zm.)[/link] lub ubezwłasnowolnionego oraz sprawującego nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkałą,
3) obłożnie chorych,
4) emerytów i rencistów spełniających kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej,
5) osoby posiadającej status bezrobotnego,
6) osoby spełniającej przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały
- chyba że osoby te mogą zamieszkać w innym lokalu niż dotychczas używany.
Po uprawomocnieniu się wyroku orzekającego eksmisję będzie można wystąpić do sądu z wnioskiem o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności. Jeżeli lokator będzie dalej bezprawnie zajmował lokal – należy wystąpić do komornika o wszczęcie postępowania eksmisyjnego.
Więcej informacji na ten temat w artykułach:
[link=http://www.rp.pl/artykul/280351.html]"Przepisy gwarantują dach nad głową"[/link],
[link=http://www.rp.pl/artykul/267989.html]"Jak sprawnie przeprowadzić eksmisję"[/link].
Prosimy również o zapoznanie się z serwisem [link=http://www.rp.pl/temat/83266.html]rp.pl » Nieruchomości » Prawo » Eksmisje[/link].
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA