• 23.07.2018

Trzeba dbać o rozwój usług

ROL
Wielkopolska, która jest trzecim najsilniejszym regionem gospodarczym Polski, nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału. Wskazuje na to małe znaczenie usług rynkowych i zbyt duży udział rolnictwa oraz przemysłu spożywczego. Znaczący potencjał intelektualny i wysoka skłonność do przedsiębiorczości w zbyt małym stopniu wykorzystywane są do budowy nowoczesnej struktury gospodarczejWiele do życzenia pozostawia też niedostatecznie silne wsparcie sfery badań i rozwoju, co częściowo wynika z dużego udziału kapitału zagranicznego w gospodarce regionu niepodejmującego w Polsce działalności badawczo-rozwojowej. Maleje zatrudnienie w tej sferze, a większość nakładów przeznacza się na tradycyjne gałęzie przemysłu, podczas gdy wysokie technologie są zaniedbywane.[srodtytul]Kierunki rozwoju[/srodtytul]Ważnym kierunkiem działań władz regionu powinno być wspieranie rozwoju sektora usług rynkowych, który przyczynia się do tworzenia wartości dodanej dużo b...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL