fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Po przejęciu wypłać odprawę

Fotorzepa, Seweryn Sołtys
Pracodawca, dokonując zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników, musi wypłacić im pieniądze. To, ile ich będzie, zależy zasadniczo od stażu pracy w przedsiębiorstwie
Odprawa pieniężna przysługuje pracownikom, z którymi został rozwiązany stosunek pracy z przyczyn ich niedotyczących. Na ogół są to powody ekonomiczne. Redukcja może być wynikiem zmian organizacyjnych, produkcyjnych czy technologicznych pracodawcy.Wynika to z art. 8 ust. 1 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=169524]ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw.[/link] To tak zwana ustawa o zwolnieniach grupowych. Pamiętać jednak należy, że regulacja ta dotyczy tylko pracodawców zatrudniających co najmniej 20 osób.Prawo do odprawy pieniężnej przysługuje zarówno pracownikom zwalnianym w ramach zwolnień grupowych, jak i pracownikom zwalnianym indywidualnie z przyczyn ich niedotyczących.[srodtytul]Lata pracy i poziom zarobków[/srodtytul]Wysokość odprawy uzależniona jest od zakładowego stażu pracy danego pracownika i wysokości jego wynagrodzenia w ...
REKLAMA
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA