fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Za pracę komornika musi zapłacić dłużnik

Podobnie jak koszty procesu, które obciążają stronę przegrywającą, także koszty egzekucji komorniczej musi pokryć dłużnik, a nie jego wierzyciel
Na koszty egzekucji składają się oprócz kosztów postępowania egzekucyjnego, którymi są przede wszystkim opłaty egzekucyjne oraz wydatki ponoszone przez komornika w toku egzekucji, także koszty sądowe. Wierzyciel podejmujący kroki w celu ściągnięcia tego, co mu się należy od dłużnika, musi liczyć się z koniecznością uiszczenia tych drugich. Jednakże zgodnie z art. 770 kodeksu postępowania cywilnego także je powinien ostatecznie ponieść dłużnik. Ciąży bowiem na nim powinność zwrotu kosztów niezbędnych do celowego prowadzenia egzekucji. Są nimi:- koszty sądowe poniesione przez wierzyciela (opłaty, wydatki, opłata kancelaryjna od kopii, wyciągów, zaświadczeń itp.),- wydatki komornika (np. koszty ogłoszeń w pismach, koszty korespondencji, należności biegłych, koszty uzyskania informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji),- opłaty egzekucyjne pobrane przez komornika,- koszty przejazdów wierzyciela lub jego pełnomocnika do komornika na jego ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA