fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

  • 24.04.2019

Czy polskie miasta są atrakcyjne

Po gospodarce komunalnej, która była na czele inwestycji lokalnych w latach 90., dziś zdecydowanie dominują drogi i transport publiczny. Za nimi niezmiennie plasuje się edukacja - pisze dyrektor biura Związku Miast Polskich, członek kapituły Rankingu Samorządów
W ostatnim czasie takie pojęcia, jak atrakcyjność czy konkurencyjność miast (także regionów) robią sporą karierę. Pojawiają się często zarówno w pracach badawczych, jak i tekstach publicystycznych, a nawet w deklaracjach politycznych (zwłaszcza przedwyborami).Oba pojęcia rzadko są definiowane, za to bywają bardzo różnie rozumiane. Jedna cecha jest na pewno wspólna dla obydwu: zarówno atrakcyjność, jak i konkurencyjność traktowana jest zwykle jako właściwość relatywna, określana w stosunku do innych miast czy regionów. Często słyszymy, że dane miejsce (obszar) jest najlepsze, a na pewno lepsze niż wiele innych, także konkretnie wskazywanych. Oznacza to, że autorzy tych opinii stosują jakieś miary, według których formułują swoje oceny. Miary te różnią się jeszcze bardziej niż same definicje. Stąd już tylko krok do rankingów, które przyznają ocenianym jakże konkretne lokaty, przyczyniając się często do namiętnych dyskusji, a nierzadko do zaska...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA