fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zapytaj ZUS, gdy masz problem, czy i kiedy zapłacić składki

Fotorzepa, Krz Krzysztof Łokaj
Tylko wspólnik spółki cywilnej, a nie sama spółka, może wystąpić do ZUS o interpretację w sprawie opłacania należności na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników
[b]Czy każdy płatnik opłacający składki do ZUS może wystąpić do niego o wydanie interpretacji w zakresie opłacania należności na ubezpieczenia społeczne? Gdzie taki wniosek skierować i jaką powinien mieć formę? [/b]Z wnioskiem o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, może wystąpić jedynie przedsiębiorca. Dotyczy to więc osoby fizycznej, osoby prawnej i jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonującej we własnym imieniu, w sposób zorganizowany i ciągły – zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodową.Zatem o interpretację nie wystąpi płatnik składek, który nie ma statusu przedsiębiorcy (np. jednostka budżetowa, osoba kontynuująca opłacanie składek...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA