fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Opinie

List otwarty w obronie wolności słowa

Socjolog prof. Andrzej Zybertowicz został skazany prawomocnym wyrokiem za zdanie, które pojawiło się w jego publicystycznym artykule w "Rzeczpospolitej".
Brzmiało ono: "Adam Michnik wielokrotnie powtarzał: ja tyle lat siedziałem w więzieniu, to teraz mam rację". Jest rzeczą oczywistą, że zdanie to nie miało charakteru cytatu, ale parafrazy. Miało ono, zdaniem autora, ilustrować sposób argumentacji Michnika. My, niżej podpisani, bez względu na to, czy zgadzamy się z takim podsumowaniem argumentacji Michnika, czy uważamy je za przesadne, twierdzimy, że publicysta ma prawo formułować tego typu, również błędne, opinie na temat uczestników publicznej debaty. Sytuacja, gdy sąd rozstrzyga trafność publicystycznego artykułu, a jeśli nie zgadza się z nim, skazuje jego autora, jest absolutnie nie do przyjęcia. Jest aktem cenzury i łamaniem wolności słowa. Nie pierwszy raz Adam Michnik pozywa swoich krytyków przed sąd i nie pierwszy raz uzyskuje wyrok za głoszenie nieprzychylnych mu opinii. Problemem nie jest jednak osoba redaktora "Gazety Wyborczej", ale praktyka, która daje sądom władzę skazywania autorów za ich opinie. Jako osoby piszące i formułujące swoje oceny nie możemy się zgodzić, aby wpływowe postacie wykorzystywały sądy w naszym kraju dla zamykania ust swoim krytykom. Dlatego stwierdzamy publicznie: podpisujemy się pod zdaniem, które wygłosił prof. Andrzej Zybertowicz. Powtarzamy: Adam Michnik wielokrotnie argumentował: ja tyle lat siedziałem w więzieniu, to teraz mam rację.
Poparcie dla listu można wyrazić wypełniając formularz.
List podpisali:
Bronisław Wildstein, "Rzeczpospolita"
Ryszard Bugaj, ekonomista;
Tomasz Burek, krytyk literacki;
Marek A. Cichocki, filozof;
Leszek Długosz, poeta;
Andrzej Dobosz, pisarz;
Antoni Dudek, politolog i historyk;
Barbara Fedyszak-Radziejowska, socjolog;
Piotr Gabryel, "Rzeczpospolita",m
Anita Gargas, TVP;
Dariusz Gawin, filozof;
Roman Graczyk, dziennikarz, "Tygodnik Powszechny",
Grzegorz Górny, "Fronda",
Krystyna Grzybowska, "Wprost";
Andrzej Horubała, producent telewizyjny, pisarz;
Stanisław Janecki, "Wprost";
Sławomir Jastrzębowski, "Super Express";
Dariusz Karłowicz, "Teologia Polityczna";
Krzysztof Kłopotowski, dziennikarz;
Zdzisław Krasnodębski, socjolog;
Krzysztof Koehler, poeta;
Piotr Legutko, "Dziennik Polski";
Joanna Lichocka "Rzeczpospolita",
Paweł Lisicki "Rzeczpospolita";
Amelia Łukasiak, dziennikarka;
Marek Magierowski, "Rzeczpospolita"
Cezary Michalski, "Dziennik";
Sławomir Mokrzycki, TVP;
Marek Migalski, politolog;
Paweł Milcarek, "Christianitas";
Paweł Nowacki, dziennikarz;
Maria Przełomiec, dziennikarka;
Jan Pospieszalski, muzyk, dziennikarz;
Maciej Pawlicki, producent telewizyjny;
Grzegorz Pawelczyk, dziennikarz TVP;
Paweł Reszka, "Dziennik";
Maciej Rybiński, "Fakt";
Piotr Semka, "Rzeczpospolita";
Piotr Skwieciński, dziennikarz;
Mirosław Spychalski, "Dziennik";
Paweł Szałamacha, Instytut Sobieskiego;
Robert Tekieli, dziennikarz;
Tomasz Terlikowski, "Wprost;
Maciej Urbanowski, krytyk literacki;
Łukasz Warzecha "Fakt";
Paweł Wieczorkiewicz, historyk;
Wojciech Wencel, poeta;
Piotr Zaremba, "Dziennik";
Maciej Zdziarski, TVP;
Dominik Zdort, "Rzeczpospolita"
Rafał Ziemkiewicz, "Rzeczpospolita";
Beata Zubowicz, "Rzeczpospolita"
Tomasz Żukowski, socjolog
ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, duszpasterz Ormian
Piotr Gursztyn, "Dziennik"
Kamila Baranowska, "Rzeczpospolita"
Marek Patrzykont, menadżer
Adam Rzemieniuk, ekonomista
Piotr Chołda, nauczyciel akademicki
Andrzej Socha, dziennikarz
Andrzej Szumniak, dziennikarz
Michał Chojnacki, strażak
Krzysztof Mazurek, nauczyciel
Kazimierz Haładyj, inż. elektronik
Paweł Romaniszyn, inżynier
Marian Kwapisz, profesor emerytowany, matematyk
Zuzanna Orzecka, prawnik
Marceli Krogulec, fizyk
Lech Maziakowski
Wojciech Karlik, urzędnik
Elżbieta Jankowska, socjolog
Andrzej Kondracki, informatyk
Grzegorz Gońda, ekonomista
Paweł Nałęcz, student
Ireneusz Biedrzycki, ekonomista
Piotr Rzepecki, chemik
Marcin Ożóg, prawnik
Wojciech Wilczek, polonista, politolog
Andrzej Zawadzki
Bartłomiej Kosiński, prawnik
Katarzyna Meissner, studentka
Rafał Bukowski, naukowiec
Jan Chylak, tłumacz
Tomasz Krawczyk, student
Joanna Mieszko-Wiórkiewicz, publicysta, pisarz
Tadeusz Stanisławski
Roman Michałek, technik-mechanik
Marek Jan Chodakiewicz, historyk
Józef Wieczorek, prezes i redaktor Niezależnego Forum Akademickiego
Ewa Tokarska, przedsiębiorca
Adam Paprocki, doradca podatkowy
Mieczysław Dutkowski, ekonomista
Sławek Szerypo, przedsiębiorca
Jerzy Gizella, krytyk, poeta
Stanisław Łopuszański, dziennikarz
Elżbieta Dygaszewicz, archeolog
Borys Paszkiewicz, historyk
Andrzej Łuka, student politologii
Anna Waśko, historyk
Marcin Gołofit, student
Regina Kurewicz, bibliotekarz
Zbigniew Mądzelewski, socjolog
Wiesław Kołodziejczyk, przedsiębiorca prywatny
Wojciech Wybranowski, dziennikarz
Marek Zając, prac.umysłowy
Zbigniew Grottel, poligraf
Wojciech S. Wojtysiak, architekt
Wieslawa Trypka, emeryt bibliotekarz
Krzysztof Górski, astronom
Cezary Ruta
Andrzej Paczyński, inżynier
Mieczysław Bucholc, oficer WP
Janusz Gepfert, ekonomista
Elżbieta Szmidt, przedsiębiorca
Stanisław Piętka, emeryt
Marek Klecel, publicysta, wykładowca UKSW
Zdzisław J. Winnicki, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego
Wojciech Uniatowicz, filolog
Lidia Stępień, polonistka
Marek Ruba, emigrant
Rafał Zamojski, pracownik administracji
Andrzej Lehman, urzędnik
Jacek Lilpop, art.grafik, malarz, poeta
Ryszard Jurczyk, ekonomista
Jan Bachrij, inż.rolnik
Maria Wierzbińska, nauczyciel
Krystyna Górzyńska, doradca w dziedzinie zarządzania
Mikołaj Jasiński, socjolog
Marek Prymas, agent ubezpieczeniowy
Jacek Smagowicz, związkowiec NSZZ „S”
Jerzy Woźniak, urzędnik
Józef Paluch, operator DTP
Andrzej Buliński, emeryt
Jerzy Wasik, informatyk
Tomasz Szymborski, dziennikarz
Krzysztof Górka, pracownik
Andrzej Litwiniak, emeryt
Aleksander Skirzyński, handlowiec
Piotr Witkowski, informatyk
Andrzej Rzepczyński, emeryt
Marek Przychodzodzeń, doktorant
Grzegorz Eberhardt, publicysta
Krzysztof Owczarek, elektronik
Anna Lehman, emeryt.naucz.
Jacek Blazewicz, profesor
Irena Czapura, ekonomistka
Małgorzata Gnoińska, nauczyciel-bibliotekarz
Łukasz Melnyczok, prawnik
Henryk Krzyżanowski, anglista
Zbigniew Ryngajłło, księgowy
Jerzy Kotarski, emeryt
Jan Przychodzeń, biznesmen handlowiec
Paweł Górski, lekarz
Krystyna Klinowska, pedagog
Stanisław Krajewski, marketing (historyk)
Longin Horodko, nauczyciel akademicki
Jerzy Kasprzyk, nauczyciel akademicki
Robert Modlinski, specjalista d/s nanotechnologii
Jan Mitko, elektrokonstruktor
Tadeusz Wiktorski, elektryk
Paweł Furlepa, informatyk
Inga Graczyk
Władysław Huttner, operator kinowy
Stanisław Graczyk
Tadeusz Dobrowolski, teletechnik
Ryszard Jaworski, dziennikarz
Adam Sędziwy, informatyk
Jerzy Jastrzębski, emeryt
Krzysztof Grzesiak, nauczyciel
Wojciech Gepner, automatyk
Cezary Czerwiński, dziennikarz
Krzysztof Grzesiak, nauczyciel
Wiesław Golec, przedsiębiorca
Grażyna Woźnica, inżynier
Krzysztof Garlikowski, laborant
Anna Stańczyk, informatyk
Krzysztof Stańczyk, informatyk
Joachim Retta, emerytowany inż. elektronik
Rafał Broda, fizyk
Bernard Oleszek, inżynier, programista
Janusz Grzybowski, przedsiębiorca
Ronald Lasecki, student
Jacek Dunin-Borkowski, ksiądz
Piotr Dudziński, wykładowca akademicki
Ewa Litwiniak, redaktor
Mirosław Domińczyk
Bernard Friebe, ekonomista
Thomas Orchowski, uczeń
Łukasz Kołtacki, analityk mediów
Jan Filipek, filolog
Stanisław Wanatowicz, dziennikarz
Dorota Majda
Jakub Paprocki, doktorant
Paulina Bednarz-Luczewska, socjolog
Kazimierz Barszcz, ekonomista
Tomasz Dolecki, filolog
Jerzy Larsen, radca prawny Sławomir Wieczerzycki, logistyk Łukasz Kuźnicki, student Arkadiusz Sadowski, student Andrzej Dziedzic, dziennikarz, reżyser tv Andrzej Zaworski, mechanik Paweł Pajerski, student Michał Dering, emeryt Andrzej Drozyner, astronom,prof.dr hab. Izabela Dębicka, naukowiec, terapeuta Tadeusz Sujkowski, przedsiębiorca, były uchodźca polityczny Jakub Pilarek, redaktor Robert Kepczyński, konsultant Edward Jankowski, wyksz. wyzsze - elektronik Tomasz Kopyś, dziennikarz Marian Majcher, inżynier Kazimierz Watorek, lekarz Franciszek Ryszard Cwetsch, sięgowy Konrad Kiedrzyński, doktorant Andrzej Andrysiak, chemik Maryna Miklaszewska, pisarz Rafał Milec, ekonomista Julian Polański, inż. mech. Marek Cebulski, kupiec Andrzej Świderczuk, lekarz Marcin Sobiczewski, student Maria Bocian, emerytowana nauczycielka Przemysław Słowiński, urzędnik Jarosław Krupiński, grafik Jadwiga Kubala, farmaceutka Marcin Rak, lekarz Stanisław Piwowarski, historyk Tadeusz Talik, przedsiębiorca Stanislaw Gepner, doktorant Irena Szawan, nauczyciel Jarosław Kukowski, ksiądz Miroslaw szawan, inżynier metalurg Barbara Szilder, nauczyciel jankowalski, technik Lech Kruger, Lakarz Jacek Konarzewski, bezrobotny Joanna Izdebska Morycinska, artysta plastyk Lukasz Morycinski, aktor Michał Szawan, socjolog Tomasz Wyszkowski, prawnik Piotr Mieczkowski, informatyk Michał Szawan, socjolog Arkadiusz Rams, lekarz Marta Jurak, pielęgniarka Michał Jarczewski, student Maciej Borodzik, matematyk Piotr Szlagowski Maria Anna Komsa, emerytka Małgorzata Chmiel, pracownik administracji Kazimierz Szymanek, stolarz Michal Komsa, kpt Artur Paszczak, przedsiębiorca Halina Gomułka, bibliotekarz Irena Szafrańska, przedsiębiorca Stanisław O.Domaradzki, handlowiec Jacek Wróbel, ekonomista Paweł Martin, tłumacz Anna Teresa Łukowska, nauczyciel akademicki Kornel Kwiatkowski, student Piotr Jakucki, dziennikarz Kazimierz Robert Olton, emeryt Maria Adamus, prezes wydawnictwa Wojciech Stawiszyński, chemik Lucyna Korniluk, emerytka Krzysztof Świerczek, inżynier Piotr Ostrowski, inżynier ochr. środow. Elżbieta Jarecka, lekarz Stanisław Piskor, pisarz Zbigniew Łazarski, inż. telekomunikacji Jacek Bedyński, doradca inwestycyjny Ryszard Karwacki, lekarz kardiolog Marcin Ziajko, student Henryk Karbowski, chirurg Arkadiusz Figórski, naukowiec Marian Ratajczak Jan Żyszkowski, emeryt Piotr Pieńkowski, doktorant Jerzy Szachnowski, technik mechanik Andrzej Fleszar, fizyk Tomasz Karpowicz, student Andrzej Maszczyński, wolny zawód Barbara Przeczek-Skaw, emeryt. nauczycielka Stefan Jopek, student Maria Dzielska, historyk Maciej Wereski, student Piotr Szuster, inżynier Joanna Błędowska, nauczyciel Michał Wawer, student Sławoj Kądziela, projektant sieci el.- energ. Maciej Seweryński, fizyk Anna Dąbrowska Igor Chomyn, student Anna Dąbrowska, lekarz wet. Andrzej Asłanowicz, lekarz Janina Hera-Asłanowicz, historyk teatru Krystian Kowalski, student Zygmunt Kamola, inż. Elżbieta Bar, etnograf Adam Bar, pracownik naukowy Agnieszka Urbańska-Motyka, matematyk Stolarek Mirosław, inż. elektryk Marian Grenda, przedsiębiorca Filip Paszko, student Alina Michoń, pracownik socjalny Zbigniew Urbański, mgr historii Mariusz Kowalski, fotograf Remigiusz Witkowski, historyk,nauczyciel,publicysta Michał Lewandowski, urzędnik administracji rządowej Piotr Podgórski, specjalista ds sprzedaży i eksportu Paweł Satkowski, ekonomista Krzysztof Cebula, ksiądz kościoła rzymsko - katolickiego Marcin Tyszka, mgr inż. Krystyna Bockenheim, lekarz Tadeusz GONET, emerytowany inżynier Stanisław Bockenheim, architekt Michał Nowiński, uczeń Marek Jakubek, prawnik, pracownik naukowy KUL, przedsiębiorca Robert Przybysz, nauczyciel Tomasz Niedokos, nauczyciel akademicki Bogumił Janowski, student Waldemar J. Szczepański, kapitan żeglugi wielkiej Grzegorz Bożek, podróżnik Zbigniew Branach, dziennikarz Rafał Rozbicki, technik Elżbieta Królikowska-Avis, dziennikarka Roman Buczkowski, leśnik Ewa Dolecka, nauczyciel Marek Głowacki, elektronik Piotr Komander, filolog Maria Kuraś, emeryt Marcin Dziekiewicz, lekarz Dominik Wójcicki, dziennikarz Andrzej Kusto, emeryt Jerzy Jesionowski, programista Henryk Matyasik Jan Barański, marketing Maciej Jackowski, lekarz Andrzej Kusto, emeryt Małgorzata Lazar, filolog rosyjski Jarosław Ostrowski, inżynier mechanik Alina Golińska, historyk Tadeusz Zachara, leśnik Grzegorz Głownia, emeryt Andrzej Kojder, socjolog Janina Bożena Korzińska, ekonomista Leszek Wiewióra, archeolog Stanisław Bartnik, przedsiębiorca Michał Broda, emerytowany inżynier Krystyna Szymańska, inżynier Kazimierz Kosturkiewicz, lek. wet. Zenon Zientara, ekonomista Krystyna Reiter, mgr inż. rolnictwa Stefan Wiśniewski, lekarz Ludwik Dorn, socjolog, publicysta, polityk Ewa Starzak, kosmetyczka Janina Krysiak, emeryt Adam Bielat, pracownik U.M. Ludwik Matuszkiewicz, lekarz Wojciech Otapowicz, urzędnik Joanna Siedlecka, Pisarka, Warszawa Stanisław Młynarski, teolog Jerzy Jacek Pilchowski, Informatyk Barbara Wysocka, nauczyciel Antoni Klusik, TVP Katowice Zbigniew Chlewiński, filozof Michał Szułdrzyński, dziennikarz, publicysta Przemysław Lehmann, biolog, IGR PAN Wojciech Stepniewski, inżynier budownictwa Krzysztof Barbachowski, Inżynier transportu Jerzy Olszewski, Informatyk Bogdan Burdziej, historyk literatury Anna Brodzikowska-Pytel, lekarz Daniel Stępkowski, UPR Maria Czerwińska, student Maria Czerwińska, student Barbara Gutkowska, nauczyciel akademicki Antoni Bieroza, emeryt Tomasz Daczyński, ekonomista Zyta Grudnik, tłumacz Zygmunt Raszka, biegły rewident Marek Wysocki, archiwista Czesław Pięciorek, emeryt Jan Sajdak, adwokat Rafał Plichta, urzędnik Wiesław Woźniak, emeryt Radosław Żurawski vel Grajewski, historyk Alicja Kulaszka, nauczyciel Krzysztof Sandurski, prawnik Elzbiet Watorek, lekarz Adam Cieśliński, budowlaniec Wojciech B. Pachut, inżynier mechanik Jolanta Ossowska, ekonomistka Maria Rosołowska, nauczyciel akademicki Roman Sołtys, broker Szczęsny Rosołowski, chemik Maciej Świrski, manager Elżbieta Smaga, Lekarz Olga Czarnecka, socjolog Anna Wojna, historyk Kazimierz Watorek, lekarz Beata Jakimiuk, nauczyciel Konrad Turzyński, bibliotekarz Magda Figurska, polonistka Marek Gabryś, informatyk Michał Urban, przedsiębiorca Marcin Kurek, przedsiębiorca Aleksander Kalinowski, archeolog Zbigniew Kokosiński, nauczyciel akademicki Krzysztof Bosak, pracownik NGO Adam Liwiński, student Wiesław Smuniewski, technik Piotr Sidor, politolog Marcin Zapolski, menadżer Zbigniew Kopczyński, publicysta Wojciech Włodarczyk, prawnik, nauczyciel akademicki Bartłomiej Kapica, student historii Bolesław Walędziak, student Andrzej Ziółkowski, przedsiębiorca Marian Wytrzyszczewski, inżynier elektronik Grażyna Koruba, nauczyciel-emeryt Rafał Kurek, uczeń Teresa Gierszewska, nauczyciel akademicki Rafał Gilewski, marketing Beata Kołodziej, pisarka Piotr Stalmaszczyk, profesor Uniwersytetu Łódzkiego Lech Morawski, profesor prawa Ewa Morawska, prawnik Zofia Gepner, zootechnikHelena Szczepanik, uczennica Hanna Karp, publicystka Andrzej Szczepanik, tłumacz Artur Makowiecki, specjalita pr Alicja Dunaj, ekonomista ,emerytka Jan Sołek, manager Danuta Bugno, Pielegniarka Bogdan Dziobkowski, filozof Teresa Kryjon, nauczyciel Mariusz Podgórski, student Piotr Filip Micuła, uczeń Hieronim Kowalski, inżynier Elżbieta Ciekanowska, emerytka Teresa Sawicka, nauczyciel Jerzy Borowy, prac. umysłowy Michał Haake, historyk sztuki Andrzej Kacprzyk, nauczyciel akademicki Michał Kowalczyk, student Marek Bramorski, Pośrednik Obrotu Nieruchomościami Andrzej Wawro, fizyk Łukasz Nowak, student Andrzej Tymiński, przedsiębiorca Jerzy Wiśniewski, anglista J. Michalak, inż. mechanik Jozef Frysz, doradca energetyczny Jerzy Przybytniak, pracownik fizyczny Sławomir Szczepaniak, technik elektryk Alicja Rostocka, emerytka z Krakowa Krzysztof Sapieszko, mgr inż. Krzysztof Borowiak, automatyk Krzysztof Karpiński, chemik Danuta Bielecka, ekonomista Zbigniew Kwiatek, capt.pil.B-767 emeryt Waldemar Bielecki, inż. mechanik Kamil Newel, student Andrzej Sadkowski, chemik, naukowiec Filip Milczanowski, student filozofii na PAT w Krakowie Janusz Sobolewski, fotograf Eleonora Bozek, technik chemik Jacek Pawełczyk, fizyk Marek Grzegorek, licealista Stanisław Ziemba, technik budowlany Jerzy Marcinkowski, matematyk, profesor UWr Ewa Kubica, architekt, wykładowca akademicki Andrzej Błażejewicz, referent Janusz Nawrot, prawnik Dariusz Puta, nauczyciel Krzysztof Błażejczyk, grafik, redaktor Grażyna Smolarek, pielęgniarka Eugeniusz Wachowiak, nauczyciel Bartosz Gawinkowski, prawnik, informatyk, muzyk Andrzej Dąbrówka, literaturoznawca Patrycja Gawinkowska, konsultantka działu technicznego Katarzyna Mąkowska, rehabilitant Ryszard Czarnuszewicz, emeryt Witold Mizerski, dr inzynier (Kanada) Stanisław Bączek, nauczyciel Konrad Gutkowski, archeolog Wojciech Mantorski, inżynier Jan Prokop, historyk literatury Pawel Olszewski, pracownik akademicki Urszula Dąmbska-Prokop, filolog, emer, prof. UJ Michał Milewski, ekonomista Franciszek Urmański, uczeń Waldemar Tlaga, inż. elektronik Zdzislaw Szulc, chemik Adam Gąsior, pedagog Jadwiga Chmielowska, dziennikarz Sławomir Kowalewski, literat Włodzimierz Stefański, przedsiebiorca Ryszard Matuszak, inżynier Bartosz Michalewski, student Histori Kościoła na PAT w Krakowie Piotr Daczyński, przedsiębiorca Teresa Panek, emeryt. nayczyciel Stanislaw Jadach, fizyk Michał Czermiński, specjalista ds eksportu Kazimierz Suszyński, matematyk/informatyk Marek Zawadzki, elektryk stoczniowy Janusz Górski, lekarz Ireneusz Kwiatkowski, ekonomista Stanislaw żukowski, rencista Henryk Raszkiewicz, psycholog Andrzej Olczak, nauczyciel Andrzej Krypel, inż.mech. Magdalena Pacura, księgowa Artur Kowalczyk, informatyk Andrzej Piotrowski, chemik Wojciech Jerzy Poczachowski, dziennikarz Stefan Giller, nauczyciel akademicki Mariusz Kowalski, student Dorota Gołębiewska, koordynator projektów społecznych Piotr Hlebowicz, działacz polonijny Jacek Jonak, prawnik Marek Rennert, inż. telekom. Henryk Dyjeciński, emeryt Henryk Dyjeciński, mgr inż. Jarosław Hnidec, analityk Mirosław Borkowski, przedsiębiorca Władysław Słoboda, emeryt Karol Idzik, licealista Janusz Uhma, redaktor Andrzej Lobza, inżynier Adam Karpierz, programista Hubert Blaszczyk, prawnik Grzegorz Bigaj, mgr historii Janusz Wilczek, informatyk Witold Lubian, emigrant Krzysztof Tołłoczko, obywatel RP Edwarda Hapek, inzynier Krystyna Ruchniewicz-Misiak, Australia Casimir Gruszka, emeryt Wojciech Skierucha, pracownik naukowy Jan Stysiak, BHP-owiec Marek Malcher, kapitan statku Jan Zaremba, inżynier Ewa Kałużna, nauczyciel Tadeusz Kosek, inżynier Marek Butkowski, inż.elektr. Daniel Wicenty, socjolog Marek Malcher, kpt.Z.W. Barbara Miczko-Malcher, dziennikarz Aurelia Siwa, dziennikarz Bogumiła Dziurawiec, nauczyciel Stanisław Burdziej, socjolog Bogusław Gruszczyński, radca prawny, działacz pierwszej „Solidarności” Jerzy Terpiłowski, pisarz, red.nacz. miesięcznika Jerzy Nakiela, lekarz Aleksander Matwiejszyn, inżynier Paweł Siwa, inż.leśnik Jerzy Młynek, monter lotniczy Elżbieta Włostowska, emerytka Tadeusz Wacławek, emeryt Wiesław Przybysz Marek Deptuła, programista Wiktor Peryt, fizyk, nauczyciel akademicki Ryszard Klimczyk, radca prawny Ewa Derendarz, chemik Krystyna Kraśniewska, historyk sztuki Wacław Derendarz, elektryk Leonard Pawlukowicz, inż.-mecchanik Marek Czachor, fizyk Jerzy Kłosiński, dziennikarz Michał Góra, student Tomasz Ludziarczyk, elektryk Roman Sowiński, nauczyciel Joanna Golowska, lekarz wet. Jerzy Włodarczyk, nauczyciel Stanisław Sędziwy, profesor, UJ Henryk Kukla, mgr inż. mechanik Adrian Nowosz, student Michal Milfort, planer Edward Szubstarski, emeryt Witold Gogół, emeryt Danuta Gogółowa, emerytka Jacek Gogół, student Mirosława Szubstarska, mgr farmacji Katarzyna Płoszajska, emerytowany nauczyciel Paweł Sulich, student Ryszard Karaś, nauczyciel/ manager Maciej Rysiewicz, dziennikarz („Bobowa Od-Nowa”) Janusz Misiewicz, ksiądz Miłosz M. Dobrzyński, dziennikarz Zofia Kuź, nauczyciel Włodzimierz Sawicki, technik automatyk Adam Wasilewski, student Włodzimierz Sawicki, technik automatyk Kazimierz Robert Olton, emeryt Krzysztof Dąbkowski, handlowiec Piotr Kardas, filolog Małgorzata Sopicka-Lizer, profesor Politechniki Śląskiej Krzysztof Pochmara, specjalista ds. systemów Leszek Biały, pisarz Jacek Maziarski, dziennikarz Magdalena Pochmara, specjalista ds. eksportu Piotr Małecki, nauczyciel akademicki Aleksander Obodyński, antykwariusz Zofia Przyrowska, studentka Krystyna Mazur, emeryt Piotr Długosz, socjolog Konrad Czwarkiel, inż. leśnik Lech Janiszewski, inżynier Zbigniew Wilczyński, specjalista Tadeusz Mierzwa, inżynier elektronik Jacek Wróbel, ekonomista Janusz Mrózek, prywatny przedsiębiorca Bogdan Rudzki, emeryt Michał Woronowicz, informatyk Stella Łapińska, psycholog , przedsiębiorca Bogdan Banasiak, inżynier Jarosław Jagieła, nauczyciel akademicki Piotr Kanczyk, lekarz Jadwiga Kanczyk, lekarz Waldemar Kuklak, pracownik umysłowy Karol Mielczarek, student Jerzy Kuźnik, dr inż. Zbigniew Pokrzywnicki, elektronik Jerzy Taracha, inżynier budownictwa Marta Dabrowska, prawnik Zbigniew Pokrzywnicki, elektronik Piotr Jarek, nauczyciel Maria Brzezińska, magister inżynier Krzysztof Posłajko, filozof, tłumacz Jan Zduniak, nauczyciel Maciej Jan Głowacki, pracownik fizyczny Jerzy Cichocki, emeryt Paweł Rybicki, pardon.pl Magdalena Dąbek, prawnik Rafał Ostrowski, nauczyciel Dariusz Dąbek, ekonomista Waldemar Tomaszewski, teolog, pedagog Krystyna Sznejfus, księgowa Aleksander Czerniawski, emeryt Karol Fabiańczyk, przedsiębiorca, lekarz Adam Bednarczyk, student Wojciech Jakóbik, student Grzegorz Jarzebski, czlowiek Piotr Lewandowski, bloger Krystyna Marchewka, inżynier Leszek Korecki, taksówkarz Wojciech Charkin, nauczyciel akademicki Anna Berger-Łukasiewicz, nauczyciel akademicki Andrzej Bronowicz, nauczyciel akademicki Tomasz Białaszczyk, sprzedawca Zbigniew Pawlik, elektromechanik Andrzej Krzeszowski, reporting finansowy Paweł Falicki, przedsiębiorca Wojciech Capala, informatyk Wojciech Czepczyński, nauczyciel Teresa Stanek, nauczyciel akademicki Krzysztof Drzewicki, profesor UG Paweł Włodarski, lekarz Alicja Kulaszka, nauczyciel Kołecki Zbigniew, emeryt Leszek Król, dysponent kolejowy Stanisław Januszewski, inżynier Wojciech Radomski, konsultant Ewa Świtalska, filolog, choreograf Tomasz Stefanek, student Andrzej Madej, ekonomista, przedsiębiorca Marcin Świder, student Krzysztof Stefanek, wydawca Piotr Neuman, administratywista Wojciech Przychodzen, IT Ewa Świtalska, filolog, choreograf Jacek Piasecki, matematyk Małgorzata Chmura, nauczyciel Krzysztof Surma, katecheta Zofia Pluta, nauczyciel Zbigniew , były żołnierz zawodowy Jerzy Koenig, elektryk Barbara Błoch, przedsiębiorca Wiktor Sulikowski, cleaner Janina Wanda Mazurczak, lekarz stom. Jerzy Wójcik, inżynier budownictwa lądowego Marek Polok, nauczyciel Waldemar Jakubik, inżynier budownictwa Paulina Komander, uczennica Ireneusz Barczak, nauczyciel akademicki Tomasz Bekier, ekonomista Henryk Polarczyk, mgr ekonomii Alina Dyrcz, technik odzieżowy Wiesław Pasek, emeryt Bernadeta Waszkielewicz, Rzeczpospolita Jerzy Pinkalski, handlowiec Roman Wojciechowski, ekonomista Romuald Lazarowicz, red. nacz. Opcji na Prawo Ewa Zułowska, ekonomistka Krzysztof Dyrcz, elektryk Alicja Mroczkowska, ekonomista Renata Stefańska, pracownik naukowy Marta Dyrcz, studentka Irena Biłgorajska, emeryt Waldemar Suzga, nauczyciel Tomasz Powierza, księgowy Marcin Kulka, informatyk Aleksandra Pilaszek, pedagog specjalny Marek Russjan, student Jacek Dabert, nauczyciel akademicki Łukasz Szymaszek, student Wincenty Kamiński, opiekun niepełnosprawnych Cezary Bednarek, inżynier Monika Tokarzewska, germanistka Jacek Frąckiewicz, nauczyciel Barbara Frąckiewicz, ekonomista Małgorzata Elżbieta Kowalewska, filozof Janusz Polechoński, inżynier elektronik Andrzej Augustyniak, inż. elektryk Iwona Szymańska, student Elżbieta Węgrzynek-Zielińska, nauczycielka Tomasz Wietrzny, inż. elektryk Paweł Kaźmierczak, nauczyciel akademicki Mieczysław Mejor, dr hab., filolog Janusz Śliwa, adwokat Krystian Kozłowski, inżynier Dariusz Piasek, nauczyciel historii Adam Wierzchołowski, inżynier Jan Kowalski, Rolnik Maciej Mikuła, historyk Eligiusz Grzywacz, emeryt Patrycja Imbierowicz, księgowa Wojciech Trznadel, ekonomista Joachim Ostrowski, student Rafał Kucharski, pracownik umysłowy Marek Rosner, muzyk Edward Kalbarczyk, informatyk Katarzyna Karłowska, tłumacz Mariusz Grodecki, nawigator Jerzy Zaleski, fotografik Franciszek Gałka, technik Jędrzej Graf, student Tomasz Nowacki, filolog Piotr M. Kozanecki, student Jadwiga Chmielowska, dziennikarz Tomasz Staniszewski, Informatyk Wojciech Jaros, urzędnik Paweł Palinkiewicz, naukowiec Andrzej Krupisz, historyk Maciej Koziołocki, pedagog specjalny Krzysztof Joński, nauczyciel Jerry G. Zapal Piotr Popkiewicz, architekt Andrzej Rogacki, technik Waldemar Odziemczyk, nauczyciel akademicki Agata Makowska, manager Jan Plewa, technik Ewa Starzak, kosmetyczka Janusz Wojtukiewicz, informatyk Mathieu Klawikowski, biegły sadowy Pierre Doliński, fotograf Olaf Swolkień, nauczyciel Sławomir Nowotny, socjolog Dariusz Żurek, mechanik Maciej Brachowicz, prawnik Maciej Kowalczyk, pracownik umysłowy Franciszek Wójcik, prawnik Szymon Łukasiewicz, geograf Jacek Zimny, nauczyciel akademicki, profesor AGH Kornelia Polok, biolog Małgorzata Heller- Kaczmarska, adwokat Michał Kaczmarski, uczeń Zdzisław Brezdeń, inżynier budownictwa Artur Bazak, teologia polityczna Zofia Werner, emeryt Ryszard Tokarski, mgr politologii, student informatyki Andrzej Kutyła, radca prawny Barbara Ostrowska, emerytka Szymon Kędroń, student UJ i AGH Piotr Kowalczyk, Gazeta Studencka Piotr Juszkiewicz, historyk sztuki Gotfryd Litowski, radca prawny Ks. Paweł Pawlicki, Duszpasterz Zbigniew Zawiła, inżynier Artur Grodzki, lekarz Stanisław Kopecki, inżynier mechanik Witold Korkiewicz, spedytor Marek Marcin Piękoś, pracownik banku Maciej Sękowski, programista Andrzej Cisek, inżynier Ryszard Materny, radca prawny Paweł Badura, nauczyciel akademicki Grzegorz Haneczok, fizyk Zofia Serafin, matematyk Maciej Haneczok, student Bogumiła Chyżyńska, biegły rewident, informatyk, nauczyciel emeryt Małgorzata Suszyńska, progamista - rencistka Maria Biernacka, ekonomista Michał Skotniczny, ekonomista Sławomira Krasowska, technik energetyk Marcin Hałaś, dziennikarz Janusz Łukasiewicz, emeryt,dr n.przyrodn. Halina Krukowska, informatyk Iwona Ziółkowska, prac.naukowy Clarinda E. Calma, nauczyciel akademicki Maciej Ciesielski, student Elżbieta Baryłecka, nauczyciel Robert Dudek, pracownik fizyczny Krzysztof Kwiatek, Informatyk Grzegorz Osowski, sadownik Krzysztof Karnkowski, doktorant Piotr Gaglik, prawnik Janusz Zajączkowski, inżynier Anna Badura, historyk Barbara Hennig, emerytka Adam Domagała, ekonomista Jakub Rutkowski, Informatyk Ryszard Gromadzki, dziennikarz Grzegorz Bałuka, matematyk Marek Radomski, energetyk Rafał Sawicki, ekonomista Paweł Wiszniewski, Specjalista ds. społeczeństwa informacyjnego, koordynator projektów Tomasz Kania, finansista Andrzej Wajerczyk, technik-elektryk Mariusz Koryciński, student Michał Paderewski, student Władysław Konarski, inżynier Krzysztof Boruszewski, student Boguslaw Kasinow, ekonoista Piotr Wincenciak, student Edward Filek, Technik Elektronik Krystian Sobański, mgr matematyki, analityk Konstanty Koszewski, uczeń Zbigniew Gajek, fizyk Michał Kowalkowski, student Andrzej Łuczak, nauczyciel akademicki Sławomir Niesyt, pilot Bartłomiej Tofel, psycholog Bartosz Cieśliński, Informatyk Jerzy Żyżyński, Ekonomista Maria Adamska, położna Henryk Suchocki, nauczyciel Wojciech Egiert, emeryt Jacek Pakuła, doktorant Marzenna Peryt, lekarz Tomasz Panfil, historyk Błażej Kusztelski, redaktor Tadeusz Kucharek, inżynier Zdzisław Adam Błasiak, nauczyciel akademicki Miłosz Darżynkiewicz, informatyk Bolesław Bieniek, ksiądz Artur Pudełko, Inżynier, firma konsultingowa Marceli Sommer, student Maciej Zawisza, student Józef Zając, bibliotekarz Stefan Krol, fizyk Andrzej Wozniak, Manager Piotr M. Pokorski, analityk Zygmunt Piasecki, elektryk Marek Brzeziński, geolog Ewa Thompson, slawistka Jakub Dąbrowski, historyk sztuki Mirosław Leopold Rodziewicz, przedsiębiorca Krystian Żelazny, student Andrzej Krauze, rysownik, The Guardian Łukasz Metzner, przedsiębiorca Wiesław Bieliński, referent Marian Kałuski, dziennikarz, historyk Jerzy Kopycki, emeryt Mirosław Boruta, socjolog Lech Czerwiński, emerytowany inżynier Michał Bieńko, emeryt Bożena Salwicka, slawistka Marian Richert, sadownik Tadeusz Sosnowski, przedsiębiorca Antoni Ananicz, pośrednik w obrocie nieruchomościami Daniel Zyner, informatyk Piotr Wiewior, fizyk Zbigniew Dworski, construction worker Bogdan Dobosz, dziennikarz Mirosław Polak, architekt Zbigniew Felendzer, nauczyciel akademicki Ryszard Stankiewicz, marynarz Zbigniew Zebrowski, technik Stanisław Michał Filipek, profesor Damian Zarębski, student Jarosław Grzesik, ekonomista Edmund Wesołowski, fizyk Krzysztof Borzym, ekonomista Janusz Kołłątaj, księgowy Piotr Muranowicz, ekonomista Jolanta Wysocka, bioetyk Jan Piński, dziennikarz Andrzej Szozda, dziennikarz Łukasz Karolak, handlowiec/student Ryszard Liska, informatyk Piotr Piszcz, student Bożena Puta, nauczyciel/bibliotekarz Jarosław Jarzewicz, historyk sztuki Dariusz Maczka, prof.emerytowany , fizyk Andrzej Leniewski, nauczyciel akademicki Franciszek Jeziorski, technik mechanik Joanna Karpińska, prawnik Jacek M. Gwozdz, naukowiec Daniel Michałowski, ekonomista Hanna Sikorska, dziennikarz Andrzej Opitek, energetyk Alicja Radzyńska, prawnik Edyta Parys, pracownik samorządowy Tadeusz Kojder, nauczyciel Wojciech Reszczyński, dziennikarz Katarzyna Wojciechowska-Reiber, historyk Maciej Dąbrowski, urzędnik Tadeusz Zakrzewski, manager Karolina Zdunek, malarz Miroslaw Bretner, elektronik Piotr Nosek, marszand Konrad Fischer, Student UW, absolwent SGH Alicja Masiak, lekarz Kamil Pigłowski, handlowiec - branża IT Barbara Czopowicz, pedagog Jerzy Masiak, inżynier elektronik Piotr Miodoński, emeryt Mariusz Grzęda, socjolog Michał Głowacki, menedżer-informatyk Wojciech Sława Darkiewicz, prawnik Katarzyna Staniłko, filolog Tomasz Janowski, informatyk Jan A. Rempała, matematyk Mirosława Krawczyk, ekonomistka Mieczysław Giedrowicz, kierowca Nina Jelonek, ekonomistka Joanna Giedrowicz, ekonomistka Eugeniusz Danicki, inżynier Józef Mazur, inżynier Wojciech Słowacki, webdesigner Grażyna Mazur, prawnik Andrzej Paweł Kożuchowski, elektroenergetyk Marcin Mścichowski, tłumacz, dziennikarz Lech Woźniak, antykwariusz Marcin Wolski, pisarz Przemysław Golonka, specjalista ds. BHP, nauczyciel Jacek Staszelis, matematyk Zdzisław Mrówka, emeryt Łukasz Kielemnik, referent Adam Szweda, historyk Ryszard Lewandowski, ekonomista Paweł Kowalewski, finansista Dariusz Wasiak, informatyk Adam Kazimierz Borowicz, nauczyciel Stefan Sokołowski, chemik, naukowiec Łukasz Bartnik, pracownik naukowy Dariusz Skórczewski, wykładowca akademicki Maciej Kołaczkowski, ekonomista Kamil Kaczmarek, socjolog Ewa Wieczorek, ekonomista Paweł Jerzak, lekarz Tomasz Kasprzyk, emeryt Wojciech Hempel, plastyk Artur Bedyk, informatyk Rafał Przedmojski, dziennikarz Marek Mandau, technik Mirosław Lasek, ekonomista Sławomir Winch, socjolog Jerzy Wygowski, lekarz Marek Gajewski, psycholog Karol Palanis, urzędnik Maciej Podbielkowski, nauczyciel historii Krzysztof Stefko, bezrobotny Krystian Dąbek, student Piotr Gontarczyk, historyk Maria Kądziela, studentka Marek Arciszewski, dziennikarz Jakub Koper, socjolog Ilona Piórkowska, socjolog Joanna Potocka, prawnik Tadeusz Cieśla, urbanista Piotr Oracz, socjolog, radny Piotr Fijołek, student Małgorzata Kobylińska, gospodyni domowa Bartłomiej Radziejewski, politolog Zbigniew Warda, emeryt Piotr Gociek, publicysta Krzysztof Karel, przedsiębiorca Przemysław Cieślak, antykwariusz, wydawca Maciej J. Grzybkowski, pracownik naukowy Piotr Kuraś, emeryt Jerzy Dardziński, nauczyciel-emeryt Julita Pieńkosz, socjolog Michał Zmiczerewski, ekonomista Józef Lesiak, emeryt Krzysztof Decyk, ekonomista Tomasz Lenczewski, prawnik Karol Ciechowski, radca prawny Wojciech Waligórski, dziennikarz, wydawca Waldemar Solonowicz, nauczyciel Andrzej Dąbrowski, nauczyciel akademicki Piotr Smoliński, elektryk Adam Grabowski, mechanik Jacek Ziółkowski, inżynier Mirosław Lewandowski, prawnik Maciej T. Sieniawski, rolnik Halina Osowiec, ekonomista Jacek Zając, lekarz Mirosław Kłak, informatyk Leopold L. Kulikowski, ekonomista - audytor Andrzej Furkal, urzędnik Tomasz Płókarz, informatyk Piotr Huzarewicz, inżynier ochrony środowiska Jarosław Basaj, lekarz Artur Konon, handlowiec Konstanty Wejman, inżynier elektryk Bernard Nowak, ekonomista Waldemar Zagrajek, ekonomista Krzysztof Kokowicz, grafik, plastyk Grzegorz Ratuszniak, germanista Zygmunt Wiśniewski, inżynier Łukasz Kowalski, historyk Stefan Marszewski, ekonomista Błażej Kasprzak, nauczyciel Jacek Harlejczyk, student Paweł Kochański, historyk Zygmunt Papros, inżynier budowlany Arkadiusz Jełowicki, etnograf Tomasz Kowalski, reżyser Przemysław Skwarski, politolog, koordynator projektów Andrzej Paluch, inżynier elektryk Lech Piątek, informatyk Stefan Kozerski, pracownik naukowy Janina Reliszko, handlowiec Paweł Jan Bonkowski, pedagog Zbigniew Śmierzyński, dekorator Wojciech Oniszek, handlowiec Marek Warecki, psycholog Jerzy Makuch, ekonomista Dariusz Skrętowski, informatyk Wojciech Świderski, nauczyciel Marcin Oczkowski, informatyk Piotr Kęcik, redaktor Jan Młodkowski, nauczyciel akademicki Zbigniew Żak, informatyk Józef Płudowski, inżynier Jerzy Chrzanowski, dziennikarz Zofia Guryn, informatyk Wiesław i Róża Antkowiak, em. prof. i em. dr Wydziału Chemii UAM Agnieszka Bryzek, politolog Janusz Bartlewki, inżynier Małgorzata Łośko, mgr biologii UAM Jan Winkler, tłumacz Zbigniew Machelski, politolog-nauczyciel akademicki Zbigniew Grabowski, urzędnik Miroslaw Chojaczyk, mechanik Justyna Żebrowska, polonistka Bolesław P.Folek, emeryt Kazimierz Butelski, architekt Mieczysław Słocki Jakub Meysner, radca prawny Waldemar Winkiel, emeryt Janusz Sanocki, dziennikarz Wojciech Winkiel, urzędnik państwowy Mirosław Puc, nauczyciel akademicki Grzegorz Konopacki, informatyk Tadeusz Peryt, geolog Agata Miklaszewska, pisarz Angelique Pas-Vraiment, psycholog Grażyna Kornet, pedagog specjalny Jarosław Nowaczek, analityk Tobiasz Gradel, ekonomista Zbigniew Staniszewski, prawnik Andrzej Herdegen, fizyk Piotr Ruta, ekonomista Wiesław Pawlak, nauczyciel akademicki Kinga Braun, ekonomista Ryszard Zeitz, emeryt Robert Piotrowski, logistyk Krystyna Cybula Dorota Woźniak, ekonomistka Piotr Tyszko, nauczyciel akademicki Janina Sosnowska, prawnik Konrad Banachewicz, analityk Mirosław Mielczarek, makler Wiesław Mojżuk, inżynier Mariusz Wrzos, urzędnik Tomasz Pisula, prezes, Fundacja Wolność i Demokracja Wojciech Warecki, psycholog, dziennikarz Zbyszek Masłowski, HR menadżer Stanisław Sieradzki, geolog Robert Heim, geodeta Jerzy Kucharz, ekonomista Jerzy Sekulski, bibliotekarz Anna Klein, dziennikarz Zbigniew Brzozowski, inżynier Tadeusz Romanowski, rencista Andrzej Wajda, student Grzegorz Skręt Lech Maj, kupiec Piotr Strzembosz, przedsiębiorca Marek Martynowski, ekonomista Bolesław Banaszkiewicz, prawnik Adam Kozłowski, student Roman Gałoński, inżynier Maciej Nowak, inż. elektronik Rafał Paras, informatyk Teresa Stanek, filolog Jacek Glice, inżynier, emeryt Barbara Stanek, polonistka Andrzej Bujakowski, Kapitan Żeglugi Wielkiej Jerzy Dudek, student Piotr Szargan, inżynier Stanisław Żaryn, dziennikarz Adam Poltorak, inż. mechanik Piotr Kozieradzki, informatyk Adam Kalita, filolog Jarosław Szarek, historyk Alina Dyrcz, technik Marta Dyrcz, studentka Joanna Szarek-Wieliczka, historyk Piotr Białooki, mgr. inż. rolnictwa Dorota Heck, literaturoznawca Marek Piałucha, nauczyciel akademicki Grzegorz Hajduk, urzędnik Marianna Borkowska, emerytka Krystyna Cybula, urzędnik Grzegorz Pikuła, handlowiec Krzysztof Papis, naukowiec Janusz Bartlewski, inżynier Jacek Jozenas, elektronik Sebastian Zamysłowski, logistyk Ewa Izabela Pacura, ekonomista Jerzy Mikoluc, konsultant Tomasz Boczyński, rencista, redaktor Janusz Manuszak, elektronik Zbigniew Manikowski, informatyk Andrzej Gajtkowski, pracownik umysłowy Łukasz Dyba, ekonomista Leszek Poźniak, prawnik Ewa Trzaska, inż. budownictwa Piotr Poźniak, student Paweł Wójcik, inż. mechanik Tomasz Strzyżewski, ekonomista Krzysztof Budziakowski, red.nacz. netbird.pl Ewa Langhof, ekonomista, tłumacz Małgorzata Nawaryńska, kasjer bankowy Zbigniew Adamowicz, pracownik naukowy Eryk Laskowski, pracownik naukowy Krystyna Felendzer, psycholog Tadeusz Muszyński, inżynier Sylwester Podworzyński, hydraulik Barbara Muszyńska, lekarz Marian Wstawski, administratywista Maria Pińska, emerytowany inżynier Piotr Dybowski, chemik Artur Baradziej, przedsiębiorca Tadeusz Zając, pracownik naukowy Krzysztof Kowalczyk-Twarowski, nauczyciel akademicki Gustaw Ludwig, emeryt Tomasz Juśko, student Sławomir Łojszczyk, redaktor Jakub Banasiak, dziennikarz Czesław Nowak, Prezes Stowarzyszenia Godność Adam Piotr Kozłowski, student Paweł Nassalski, publicysta Tomasz Wójcik, nauczyciel akademicki Andrzej Mosiński, radca prawny Teresa i Zygmunt Kaczyńscy, emeryci Ewa Wojtarowicz, studentka Marcin Latuszek, inżynier Marek Aleksandrowicz, sędzia Anna Soróbka, tłumacz Jan Karandziej, drukarz Jan Dasiewicz, historyk Barbara Dasiewicz, filolog Weronika Silczuk, studentka Jerzy Wiktorowski, rencista Tadeusz Koliński, mgr inż. technolog Stowarzyszenie Gdynia SOS - organizacja pozarządowa mająca status organizacji pożytku publicznego Zdzisław Raczkowski, dziennikarz Magdalena Stęczniewska, nauczyciel Karol Rozenberg, student Józef Wyskiel, mgr inż.zootechniki Jan A. Tomaszkiewicz, lekarz Sebastian Jasiński, student Rafał Zgorzelski, historyk Robert Piotrowski, logistyk Jerzy Surma, nauczyciel akademicki Marek Łapiński, urzędnik Marian Perkowski, inż. mechanik Andrzej Rogala, ekonomista Leszek Adamczyk, filolog Krzysztof Guryn, handlowiec Bernard Nowak, ekonomista Marian Grabowski, nauczyciel akademicki Stanisław Stokłosa, fotografik Piotr Czarnecki, nauczyciel akademicki Michał Godliński, matematyk dr Jolanta Próchniewicz, psycholog Tomasz Molski, historyk Renata Kamińska, pielęgniarka Maria Meissner, inżynier Małgorzata Dodacka-Oporska, informatyk Wojciech Bobrowski, inż. elektronik Joanna Dmowska, lekarz Andrzej Madela, germanista Małgorzata Sokołowska, wydawca Jerzy Jakubowski, inżynier Krystian Kratiuk, dziennikarz Jerzy Bukacz, emeryt Andrzej Stawiarski, dziennikarz - Prezez Oddziału Krakowskiego SDP Urszula Wardyńska, nauczyciel Józef Dębiński, ksiądz rzymskokatolicki Wojciech Kamrowski, przedsiębiorca Grzegorz Gładyszewski, fizyk Michał Janowski, student Jerzy Ostromecki, nauczyciel Mikołaj Dunikowski, O.pl Polski Portal Kultury Zofia Szabla, nauczyciel Longin Gładyszewski, fizyk Tomasz Wieciech, pracownik naukowy UJ Tomasz Rostropowicz, przedsiębiorca Jan Karandziej, drukarz Anna Sobiepanek, bibliotekarz Filip Stankiewicz, doradca klienta, Stowarzyszenie KoLiber Dorota Arciszewska-Mielewczyk, senator RP Piotr Stawiński, broker ubezpieczeniowy Piotr Łysakowski, historyk James R. Thompson, profesor statystyki Aldomir Gonciarz, informatyk Filip Kilanowski, student prawa Marcin Kosiorek, nauczyciel Bożena Gładyszewska, nauczyciel akademicki Judyta Czachor, studentka Andrzej Dajewski, informatyk Wiesław Grabowski, inżynier Marek Łotocki, inżynier Elżbieta Wach, pracownik umysłowy Bohdan Wrocławski, pisarz Piotr Noniewicz, doradca podatkowy Andrzej Aleksandrowicz, nauczyciel Julian Fercz, bibliotekarz Izabela Zdeb, technolog Marianna Poletek, pracownik umysłowy Monika Panfil, historyk sztuki Marek Waniewski, rencista Piotr Perczyński, inżynier elektryk Barbara Gładyszewska, fizyk Tomasz Alexandrowicz Leopold Rykala, inżynier Bohdan Ufnalewski Krzysztof Bzdyl, ekonomista Jolanta Boczek, nauczyciel Joanna Myśliwiec, studentka Maciej K. Sokołowski, dr inż. mech. Konrad Łykowski, chemik Bartosz Światłowski, student Tadeusz Winiarek, adwokat Monika Mościcka, lekarz Zdzisław Bociek, inż. elektronik Wojciech Pięciak, dziennikarz, "Tygodnik Powszechny" Marek Łuszczyński, urzędnik Marcin Krawczyński, socjolog Jerzy Kansy, nauczyciel akademicki Jan Sapun, elektryk Kamil Pigłowski, handlowiec - branża IT Michał Dybaczewski, student Henryk Olbrycht Alicja Biegun-Szczepańska, plastyk Jan Grzywaczewski, nauczyciel Janusz Szczepański, elektronik Zdzisław Strojec, emeryt Wojciech Drzewiński, nauczyciel Aleksander Stępkowski, nauczyciel akademicki Jerzy Kowalski, profesor Lucjan Marszałek, elektronik Marek Dębowski, inżynier Zbigniew Murzyn, nauczyciel Zbigniew Warpechowski, artysta Justyna Wróblewska, bibliotekarz Andrzej Rusak, elektronik Tadeusz Mahrburg, emeryt Rafał Łatka, student Włodzimierz Tomicki, prawnik Adam Gładyszewski, student Witold Turakiewicz, inżynier Adam Małopolski, historyk Barbara Jakubowska, architekt Dariusz Wroński, lekarz Marek Witczak, mgr inż. mechanik Jarosław Werstler, handlowiec Katarzyna Zimowska-Grabarczyk, historyk Andrzej Klocek, nauczyciel Joanna Bojańczyk, dziennikarka Andrzej Borzestowski, nauczyciel Tomasz Malejko, przedsiębiorca Lidia Rydz, technik Janina Pieńkowska, nauczyciel Stanisław Mytko, nauczyciel Robert Pieńkowski, historyk, nauczyciel Maria Wrońska, lekarz Wojciech Gałabuda, przedsiębiorca Jacek Jarecki, publicysta internetowy Natasza Waluś, tłumacz Eugeniusz Koch, tokarz Andrzej Kamiński, oficer mechanik okrętowy Luiza Kamińska, ekonomista Jerzy Kondrat, inżynier Artur Kowalski, technik ekonomista Feliks Jałowski, elektronik Alicja Fokkens, informatyk Henryk Kowarski, menedżer Jerzy Lachowski, pilot, emeryt Maria Klamut, kustosz Krystyna Gula, lekarz Andrzej Klamut, inżynier Robert Szmigielski, teolog Jacek Koronacki, profesor nauk technicznych Janusz Borowski, mgr inż. elektronik Kamil Wójcik, historyk Andrzej Szczepanik, tłumacz Helena Szczepanik, uczennica Bernard Swiatowski, emeryt Anna Pietranek, ekonomista Roman Podbielski, inżynier Piotr Kapusta, student Jerzy Artur Przeszowski, fizyk, nauczyciel akademicki Grzegorz Karol, informatyk Tadeusz Błasiak, ekonomista Grzegorz Kortas Sławomir Śmigielski, prawnik Piotr Maślak, technik elektronik Piotr Kapusta, student Damian Gębski, filolog Dariusz Drobniak, ekonomista Zbigniew Koniarski, inżynier Walerian Ostapko, Terapeuta Zdzisław Mikołajczak, inżynier Bartosz Nowak, prawnik Zdzisław Mikołajczak, inżynier Tomasz Ficek, student Lidia Podbielska, nauczyciel Maria Dubowska, pielęgniarka Jerzy Krajewski, dziennikarz, redaktor naczelny magazynu "Europejska Firma" Renata Debowska, Nauczyciel historii Małgorzata Rogozińska, ekonomista Dawid Kulpa, student prawa Adam Zalewski, handlowiec Jan Owsianko, emeryt Darek Błaszczyk, reżyser Teresa Holc, nauczycielka Maria Zawadzka, nauczyciel Stefan Zawadzki, nauczyciel akademicki Jan Kozłowski, nauczyciel Cezary Pieńkowski, handlowiec, historyk Rafał Różewski, inżynier drogowiec Mariusz Kowalczyk, ekonomista Marcin Wojciechowski, prawnik Zbigniew Jankowski Grzegorz Wąchała, mgr inż. elektronik Elzżieta Cicha, emerytka Piotr Kubski, nauczyciel akademicki Paweł Nowak, student/informatyk Michał Podolski, inżynier Wojciech Szczupak, inżynier Bogdan Zuń, nauczyciel Jerzy Janik, inżynier Ryszard Adamski, przedsiębiorca Adam Chojecki, chemik Wojciech Rypniewski, naukowiec Przemysław Musiał, Handlowiec Adam Kasparek, Student Mieczysław Gałuszka, nauczyciel Adriana Sokolowska, tłumaczka Jan Barszcz-Bogusławski, wolny Bogusława i Edward Trocka, nauczycielka, inżynier Magda Calichiama, geograf bez zawodu na emigracji Tomasz Stęplowski, student Michał Kawski, ekonomista Jerzy Szyller, Informatyk Paweł Kaczmarek, kolejarz Jarosław Krzyżaniak, przedsiębiorca Czesław Durzyński, inżynier Waldemar Frydrychowicz, urzędnik Łukasz Skupny, nauczyciel Mirosław Rojek, elektronik Tadeusz Borkowski, socjolog, wykładowca akademicki Kamil Bardoń, student Jacek Okuniewicz Bożena Durzyńska, bibliotekarka Marcin Ostrowski, informatyk Timothy Leary, Research scientist Arkadiusz Wiśnik, emigrant Adrian Raczyński, prawnik Andrzej Konopka, ekonomista Marek Ra, mechanik Marek Beim, inzynier Paweł Wagner, chemik Bogdan Schabowicz, Poligraf Marcin Polak, inżynier Szymon Mikulski, student Bohdan Bułhak, przedsiębiorca Joanna Kuznowicz, studentka Weronika Romejko, ekonomista Adam Borysławski, drukarz Maria Kwiecien, emrytowana.dziennikarka Tomasz Nowacki, filolog Krzysztof Koronacki, Student Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Anna Dobrzyńska, geograf Ewa Kotulska, urzędnik Andrzej Mierzwa, radca prawny Renata Mierzwa, prawnik Antoni Hiero, lekarz Katarzyna Różycka, lekarz Marian Bińkowski, nauczyciel - dziennikarz Władysław Łoś, serwisant IT Andrzej Świetlik, elektronik Tomasz Janoś, redaktor ANDRZEJ PANKOWSKI, Archeolog-prywatny przedsiębiorca, Krzysztof Bąk, polonista Lech Byczkowski, mgr inż. elektronik Tomasz Fabiańczyk, pracownik działu zakupów Barbara Sajnog, student Waldemar Wysokinski, lekarz, profesor Mayo Clinic Andrzej Szczepanik Łukasz Czajkowski, student Bartłomiej Sołtysiewicz, nauczyciel Janusz Juchniewicz, nauczyciel historii Marcin Maślak, informatyk Anna Kita, nauczyciel Katarzyna Różycka, lekarz Kazimierz Cepiga, przedsiębiorca Bozena Binkowska, emerytka Paweł Wierzbicki, politolog Aleksander Kędra, biolog Michał Owczarski, przedsiębiorca Barbara Natkaniec, przedsiębiorca Jan Kulczycki, aktor-pedagog Ireneusz Liberacki, matematyk Krzysztof Pazdyk, nauczyciel Janusz Uchnast, inżynier Jacek Iwanicki, student Mariusz Molik Maciej Siczek, lekarz Dominik Kaczmarski Lech Kazimierz Lewandowski, dziennikarz Sebastian Gbur, inżynier oprogramowania Anna Mikolon, nauczyciel Mariusz Wesołowski, przedsiębiorca Maria Mikolon, emerytowany nauczyciel akademicki Marcin Pająk Andrzej Marian Wolski, Fotografik Jerzy Sieńkowski, adwokat ludwik Kołaciński, inż.włókiennik Rafał Gryglaszewski, ekonomista Artur Różański, informatyk Tomasz Masłowski, fizyk Jan Majcherczyk, mgr.inż. Mateusz Kowalik, student prawa UW Grzegorz Pałka, lekarz mateusz kaźmierczak, analityk finansowy Danek Fiuto, inżynier energetyk Maria Geniusz, ekonomista - emeryt Tadeusz Sękowski, nauczyciel akademicki Miron Miller, em. nauczyciel Grzegorz Gryziak, ekolog Andrzej Jaworski, mgr inz. chemik Grażyna Jaworska, mgr inz. chemik Wiesław Misiek, prawnik Jolanta Junak, biolog Zygmunt Junak, firma prywatna Krzysztof Jasiński, tłumacz Maciek Butscher, biofizyk Waldemar T. Szlaski, bankowiec Roman Surma, emeryt Weronika Ignas-Madej, księgarz Wojciech Medycki, fizyk Joanna Derdowska, tłumaczka Paweł Warzec, fizjoterapeuta Michał Pohoski, profesor emerytowany UW, socjolog Janusz Fabirkiewicz, nauczyciel Zuzanna Kmicic, urzędnik Jadwiga Olczyk, chemik Krzysztof Bądziusz, Student Czeslawa Stępień, nauczyciel akademicki Zbigniew Michalski, projektant Krzysztof Hoffman, Przedsiębiorca Karol Gorobec, student UWM Marek Andrzejewski, prawnik Julian Wróbel, lekarz Mieczysław Metler i Krystyna Metler, inżynier / hotelarz Mariusz Karwowski, Politolog Janusz Czarski, emeryt Oktawiusz Supiński, przedsiębiorca Stanisław Różański, emeryt Wojciech Grenda, gimnazjalista Dominika Dulek, studentka Stanisław Dtzida, nauczyciel akad, Józef Kapusta, pracownik naukowy Kamil Szostak Bolesław Bieniek, Dr filozofii, ksiądz katolicki Radosław Klimek, informatyk Jozef Zajac, bibliotekarz Mariusz Czubek, Handlowiec Seweryn A. Wisłocki, antropolog kultury, krytyk sztuki, publicysta Adela Pietras, studentka Agnieszka Chrobak, biotechnolog, UWr Marcin Łazik, student Przemysław Perz, inżynier Grzegorz Aleksandrowicz, Politolog/Redaktor Piotr Gliński, socjolog Janusz Krzeski, mistrz budowlany Urszula Koronacka, Lek.wet. Piotr Sędłak, student prawa Kazimierz Turek, ekonomista Konrad Zdanowski, logik Rafał Kozłowski, politolog, urzędnik Bogdan Strażecki, adwokat Przemysław Jarasz, dziennikarz Sławomir Nowacki, emeryt Piotr Kulesza, student Janusz Dynowski, technik Jacek Olesik, muzyk Tomasz Szukała, uczeń Stanisław Czesław Jankowski, student Tomasz Bochen, programista Andrzej Szczygieł, Inżynier Andrzej Tymiński, przedsiębiorca Andrzej Kowalski, mgr ekonomii Monika Skoczek, dziennikarka Jacek Dubowski, emigrant Wanda Jagieluk, dekoratorka Robert Klim, Student Tomasz Pietrasz, historyk Bogusław Marzec, inz. mechanik, dr nauk ekonomicznych Zenon Woźniak, kierowca Agnieszka Muller, prawnik Tomasz Popławski, rencista Adam Janiszewski, nauczyciel Robert Kamiński, chemik Przemysław Wejner, ekonomista Grzegorz Kowal, student historii Barbara Sułek-Kowalska, dziennikarka Witold Gałązka, dziennikarz Tomasz Litwinski, ekonomista Józef Różański, policjant Miroslawa Kruszewska, Seattle, USA, dziennikarz niezalezny Grzegorz Bańkowski, student politologii Witold Dyrka, informatyk i doktorant Edward Dusza, USA, poeta emigracyjny Bogdan Wasztyl, dziennikarz Zofia Waligóra, O.pl Polski Portal Kultury Lech Baranski, wolny zawód Adam Motyl, lekarz Jan Peche, psycholog Andrzej Siemiński, agent ubezpieczeniowy Magdalena Żuraw, dziennikarz Mariusz Bryl, historyk sztuki Andrzej Skiba, student Mariusz Chadzopulos, student irena perec, nauczyciel Jerzy Kmicic, inżynier Ewa Włodkowska, anglistka Jan Domaradzki, nauczyciel Wojciech Ładny, politolog Michał Stróżyk, Inicjatywa Solidarni z Gruzją Piotr Zdunek, inżynier Janusz Depta, art. plastyk Piotr Pilch, Pedagog Adam Dyrko, dziennikarz Łukasz Warakomski, manager Mateusz Kwieciński, farmaceuta Andrzej Flak, przedsiębiorca Krystian Besler, przedsiębiorca Wojciech Kusiński, student filozofii Paweł Gwiazda, ksiądz, nauczyciel akademicki Wieslaw Piechocki, Filolog Robert Kaczmarek, reżyser, producent filmowy Wojciech Radomski, informatyk Malgorzata Piechocka, Technolog Maria Cybulska, nauczyciel akademicki Marcin Maciejewski, student Zbigniew Romanowski, inż. elektronik Agnieszka Kwiecień, historyczka sztuki Teofil Lachowicz, historyk, archiwista, dziennikarz Robert Wajda, lekarz Andrzej Psiuk, przedsiębiorca Bogdan Stasiak, Inżynier Jarosław Maciej Goliszewski, przedsiębiorca, EPOKA Pawel Jakuszewski, inzyner Jacek Milewski, dziennikarz, TVP Jerzy Mozrzymas, neurobiolog Michał Pietruszkiewicz, student Joanna Sokolowska, psycholog Mariusz Misiarek, inzynier Barbara Misiarek, Nauczyciel Maria Cybulska, nauczyciel akademicki Marcin Maciejewski, student Zbigniew Romanowski, inż. elektronik Agnieszka Kwiecień, historyczka sztuki Teofil Lachowicz, historyk, archiwista, dziennikarz Robert Wajda, lekarz Magdalena Milton Misiarek, Adwokat Michał Zimny, leśnik Jerzy Mianowski, nauczyciel, dziennikarz Remigiusz Stryjniak, Nauczyciel Jacenty Siewierski, Nauczyciel akademicki Marcin Dubowski, robotnik Zofia Reklewska Braun, polonista Maria Kawalec, polonistka, red. Kazimierz Braun, rezyser Joanna Ziolkowska, bibliotekarz/nauczyciel USA Michal Dabrowski, przedsiebiorca Joanna Grudzinski, emerytka Pawel Szymanski, Inzynier Informatyk Wojciech Głydziak, technik ,emeryt Teresa Skoczylas, kierownik produkcji Andrzej Zwolak, TechnMechanik. Jacek Elgas, politolog Danuta Szyk, emerytka Tadeusz Liszka Andrzej Fic, mechanik Krzysztof Susłowicz, mgr Biologii Ireneusz Pawlowski, rolnik Paweł Mierzwa, student Magdalena Budzynowska, Australia Krzysztof J. Wojtas, ogrodnik Genowefa Matias, pedagog Halina Olczak, nauczycielka Ewa Karpińska, ekonomista Wojciech Banel, inzynier Jan Dziewiatkowski, jubiler Stanley von Stanicka, microbiologist Janusz Steczko, pracownik naukowy Marian Marek Aulak, emeryt Pawel Wiatr, concierge Piotr Czajkowski, informatyk Dariusz Kruk, Energetyk Anna Abstorska, bibliotekarz Marek Popowicz-Watra, dziennikarz Łukasz Bardziński, politolog/urzędnik Rózga Wojciech, Technik mechanik Przemysław Czyżewski, historyk Adam Szałkowski, naukowiec Wojciech Kruszewski, nauczyciel Łukasz Skrzypczak, nauczyciel Marek Stelmachowski, nauczyciel akademicki Adrianna Garnik, studentka Maciej Nowak, nauczyciel akademicki Andrzej Gorgol, doktor nauk prawnych Piotr Wójcicki, informatyk Bartosz Wójs, geograf Łukasz Przybyło, Ekonomista, historyk Elżbieta Mordyas-Zagrajek, Nauczycielka Waldemar Zagrajek, Ekonomista Jarosław Pawlak, manager Łukasz Doktór, prawnik Jarosław Gracka, bankowiec Maksymilian Węcławski, student Rafal Cyraniak, czytelnik Wojciech Wojkowski, inżynier Marek Kołodziejczyk, inżynier mechanik Piotr Wojtasiewicz, prawnik Piotr Marcjanek, energetyk Marek Klimek, rencista Bolesław Kruszewski, mgr inż. mech. Marek Ciertach, nauczyciel akademicki Marek Dudziński, dziennikarz Ewa Glissmann, Niemcy Paweł Maciukiewicz, antykwariusz Grzegorz Kowalewski, nauczyciel akademicki Józef Ratajczak, menager Krzysztof Kubacki, Informatyk Piotr Zarzycki, programista Przemysław Jaśkiewicz, menedżer Marcin Janoska, Ekonomista Sławomir Kowalski, Aystent doradcy podatkowego Jarosław Szymczyk, przedsiębiorca, historyk Barbara Ignaczak, ekonomista Przemysław Miłkowski, lekarz-dentysta Maria Kowalska, Emerytka Igor Leś, informatyk Paweł Warchał, historyk sztuki Leszek Hundsdorff, przedsiębiorca Anna Kurowska, księgowa Ryszard Rutkowski, lekarz stanisław gacek, strażak Krzysztof Felis, finansista Alicja Legutko-Dybowska, tłumaczka, doktorantka Karolina Sondel-Maciejewska, prawnik Anna Mansfeld-Slaski, nauczyciel Marek Abstorski, przedsiębiorca Rafał Nykiel, pracownik instytucji kultury Zbigniew Habierski, Inzynier Tomasz Wojtczak, student Michał Chajewski, Burmistrz Jedwabnego poprzedniej kadencji Jerzy Wielgosz, rencista Piotr Patalan, Inżynier Krzysztof Kania, urzędnik samorządowy Jan Szulc, redaktor Mieczysław Baran, inżynier Danuta Rochala, Ekonomista Ewa Lew-Górzyńska, prawnik Michał Sobczyk, dziennikarz Henryk Rdest, Technik-elektronik Jarosław Kuliński, Rekruter piotr Naściszewski, poligraf Grzegorz Bartosik, dziennikarz, filolog Danuta Rochala, Ekonomista Piotr Jeglicki, Historyk Elżbieta Morawiec, krytyk i publicystka Zbigniew Polański, biolog, nauczyciel akademicki Zbigniew Krajewski, Kierowca-mechanik Renata Debowska, Nauczyciel historii Barbara Zadrożna, księgowa Artur Dobrzyński, student Wladyslawa Stickel, emerytowana nauczycielka Łukasz Cichocki, psychiatra Ryszard Sziler, nauczyciel Ryszard Ruprycht, historyk Mieczysław Stajnke, handlowiec Jan Czerniecki, Student Archeologii i Historii Ewa Maria Piotrowska, nauczyciel akademicki Henryk Grzybowski, Poeta Piotr Łęczycki, inżynier Jan Pelc, przedsiębiorca Grzegorz Wolny, specjalista Adam Cuglewski, fizyk Dariusz Świerc, ksiądz Mirosław Pacocha, lekarz weterynarii Adam Łach, ksiądz Krzysztof Kaczmarek, pracownik umysłowy Przemysław Oleszek, kier.działu logistyki Oskar Wilczynski, jako obywatel Piotr Gotkowski, malarz Andrzej Owczarski, lekarz Jacek Kałużny, Technik mechanik Janusz Witrykus, informatyk Tomasz Teluk, Dyrektor Instytutu Globalizacji Jarosław Król, programista Mirosław Beczek, inżynier Paweł Kotkowski, informatyk Rafał Kobylański, poligraf Mariusz Kurzajczyk, dziennikarz Wiktor Wegrzyn, emeryt Jacek Olczak, przedsiębiorca Adam Zdrodowski, Dziennikarz Jacek Pieńkos, przedsiębiorca Wacław Nawrocki, inz. elektryk Maciej Zgola, inzynier Łukasz Świerczek, prawnik Jarosław Dudziuk, socjolog Jakub Meysner, radca prawny Maria Magiera, emer. nauczycielka, polonistka Bogusz Magiera, emer.chemik i b. biegły sądowy agnieszka kołakowska, publicystka Ewa Krajka, inżynier Michał Knura, Student dziennikarstwa i komunikacji społecznej PAT Jakub Wojdylak, student Jan Martynowski, dyspozytor Janina Fidura, lekarz Aleksander Borkowski, student Jerzy Gawin, robotnik Andrzej Mietka, inżynier Marian Mróz, nauczyciel Karol Zieliński, student Marcin Sompoliński, muzyk Czesław Nowak, emeryt Łukasz Olaczek, informatyk Edyta Przybułek, pracownik administracji publicznej Danuta Żak-Kręgielewska, prawnik Kazimierz Nowicki, urzędnik samorządowy Maria Skalinska, architekt Krzysztof Szyprowski, analityk finansowy Piotr Skoczko, inżynier Eugeniusz Stencel, inżynier Grzegorz Wilczyński, inżynier, dwukrotne więzień polityczny Jan Kryla, Ekonomista Piotr Taracha, menadżer Mieczysław Słocki Małgorzata Jankowska, inżynier Grzegorz Cisło, prawnik Gabriela Rozmus, nauczyciel Zdzisław Trzęsowski, emeryt Wojciech M. Gajewski, ekonomista Wojciech Godlewski, inżynier Marcin Faber, inżynier Krzysztof Gano, pracownik administracji Tomasz Przybył, handlowiec Dariusz T. Pietrykiewicz, infografik Witold Toczyski, nauczyciel akademicki Lucjan Gryz, specjalista bhp Łukasz Pastuszka, Student Kamil Janas, Informatyk Józef Chaliński, inż. mechanik Grazyna Rusinska, inżynier Zdzisław Rogalski, inż. Mechanik Barbara Świerczek, ekonomista Robert Kujawski, prawnik Marek Kołodziejczyk, inżynier mechanik Krzysztof Barcikowski, informatyk Krzysztof Szumowski, pracownik naukowy Krystyna Klinowska, pedagog Sławomir Łukasik, radca prawny Leszek Loose, terapeuta uzależnień Janusz Kamiński, inż. Elektronik Hanna Balcerowicz, fizyk Krzysztof Mościcki, tłumacz Zbigniew Pitek, Instalator Krzysztof Grzegorzek, inż. Mechanik Janusz Miło Jerzy Sternak, rzemieślnik Krystyna Muracka, dziennikarka Ryszard Pączkowski, rencista Andrzej Warabida, Technik mechanik Wiesław Lipiński Patryk Wild, architekt Mariusz Węgrzyn, socjolog, politolog Mariusz Żywioł, inż. bud. Ryszard Bocian, prawnik Krzysztof Chmielewski, konsultant organizacyjny Nina Filipiak, inżynier Rafał Domosiński, prawnik Michał Bajończyk, inżynier elektronik Łukasz Roszczynialski, Urzędnik Krzysztof Durajczyk Mikołaj Wild, prawnik Stanisław Donarski, maszynista Marek Sielski, informatyk Mirosław Grodnem, elektronik Łukasz Mroczkowski, inżynier Jacek Łuczak, urzędnik Wiesław Wenta, tłumacz Michał Kuźmicz, wykształcenie wyższe Marek Girulski, redaktor Jakub Dziedzina, programista Marian Mieszalski, dziennikarz Robert Terka Krzysztof Oleszczak, lekarz medycyny Krzysztof Baron, projektant Anna Brzezińska, dziennikarz Ireneusz Henryk Zych, kierowca Adam Nalepa, kosztorysant Zygmunt Siewak, robotnik Mikołaj Stępień, technolog Maciej Pawłusiewicz, prawnik Wojciech Jerzy Zając, inżynier Ewa Kopczyńska, urzędnik państwowy Krzysztof Urbanek, elektronik Irena Wiska, ekonomista Zbigniew Kubański, pracownik umysłowy Jolanta Maksymiuk, inżynier Piotr Słowik, Prawnik Jan Maksymiuk, profesor PW Artur Pędracki, prawnik Maciej Czerwiński, rencista Marian Podlaszewski, nauczyciel Tomasz Zaniuk, student socjologii Krzysztof Korol, ekonomista – analityk Tomasz Zaniuk, student socjologii Tomasz Poller, teolog, filozof Tomasz Zaniuk, student socjologii Andrzej Borowski, chemik Piotr Storta, nauczyciel Paweł Długołęcki, inżynier elektronik Anna Mentek, architekt Tomasz Budzyński, nauczyciel akademicki Piotr Wojnowski, prawnik Monika Jasek, ekonomista Franciszek Bielawski, emeryt Maciej Krojec, doradca finansowy, menager Bożena Domasiewicz, nauczycielka Waldemar Mierzwa, wydawca Krzysztof Matejewski, Informatyk Andrzej Dębski, inżynier Arkadiusz Milewski, urzędnik samorządowy Stanisław Głowinkowski, fizyk Janina Musiał, pedagog Adam Kwiatkowski, student Paweł Najnigier, wydawca Andrzej Żybowski, inżynier Leszek Musiał, inżynier Andrzej Margasiński, nauczyciel akademicki Jerzy Targalski, historyk Filip Ogórkiewicz, przedsiębiorca Magdalena Pienkalska, architekt Michał Sikorski, Urzędnik Ewa Mikołajczyk, księgowa Hubert Krzemień, informatyk Jacek Pietrzak, prawnik Stanisław Rajba, przedsiębiorca Marek Zwierzyński, menedżer Jerzy Kawiecki, inżynier Maria Kawiecka, nauczycielka Grażyna Suska, nauczycielka Leszek Suski, artysta Władysław Szczepkowski, prawnik Magdalena Miecznika, dziennikarka „Dziennika” Jan Grylicki, informatyk Grzegorz Waliszko, elektryk Marek Wedemann, historyk literatury Piotr Osiadacz, metaloplastyk Andrzej Berestowski, dziennikarz Marek Duraj, inżynier Tadeusz Buraczewski, inżynier Jacek Lemiesz, radca prawny Waldemar Zielonka, tech.mech. Marta Czajka, teatrolog Malgorzata Kwapinska, matematyk Zbigniew Natkański, dziennikarz Paweł Ciok, student Jacek Sowiński, redaktor Patrycja Karska, prawnik Roman Wojciech Łuczkiewicz, nauczyciel Marianna Żabińska, ekonomista-emeryt Piotr Hernig, historyk Maciej Wierzejewski, inż.elektryk Elżbieta Litwin-Staszewska, fizyk Julia Kalbarczyk, Księgowa Wojciech Szczerbinki, handlowiec Andrzej Meler, badacz/analityk Adam Antoszu, ekonomista Jerzy Stańczak, emerytowany inżynier Tadeusz Karpisiak Piotr Waliś, Chemik Lech Cudny, inżynier Paweł Porębski, Historyk Łukasz Korzeniewski, student resocjalizacji Jan Turyn, inżynier Andrzej Trąbiński, Cieśla Stanisław Pałyszka, emeryt wojskowy Zofia Kochan, dziennikarz Wladyslaw Gasiorek, nauczyciel Piotr Kotkowski, inżynier Witold Tumanowicz, student Wieslaw Kwiecień, inżynier Maciej Boryczko, Prawnik Andrzej Kałuszko, nauczyciel akademicki Marcin Mleczak, uczeń Przemysław Czekała, przedsiębiorca Lech Makowiecki, muzyk Ryszard Samp, chemik Krzysztof Nowak, producent telewizyjny Stanisław Wróblewski, mgr historii Mirosław Odyniecki, dziennikarz Krzysztof Sujkowski, inż. Elektryk Ewa Sioma-Oświecimska, plastyk,tłumacz Tadeusz Piasecki, emeryt Wojciech Sosnowski, szef serwisu ksiazki.wp.pl Mirosław Makowski, ksiądz Grzegorz Trojan Tomasz Górski, radca prawny Bożena Walewska, dziennikarka Wiesław Płocharczyk, stoczniowiec Hubert Janiszewski, mgr ekonomii Jarosław Penar, makler Piotr Paweł Wieczorek, nauczyciel akademicki Maria Kuźniar, dziennikarka Klemens Stróżyński, publicysta Mateusz Nowak, IT Barbara Wysocka, historyk kultury Grzegorz Pacek, prawnik Paweł Gora, student Zdzisław Mac, dziennikarz Adam Baranowski, spedytor Bogdan Mazurkiewicz, dziennikarz Jacek Stanaszek, student Tomasz Szatkowski, polonista Roman Kowalczyk, nauczyciel Zbigniew Szymański, rencista Sławomir Jaworski, handlowiec Michał Wysocki, prawnik Jacek Trznadel, pisarz Piotr Bogusławski, fizyk Tomasz Bakiera, hydrograf Piotr Gołąb, Doktorant Wydziału Chemii UAM Maciej Biernacki, inżynier Jan Machura, emeryt Jolanta Bauer, nauczyciel Jerzy Bauer, nauczyciel Elżbieta Opara, dzialalnosc prywatna Anna Podleśna, naukowiec Szymon Śliwa, prawnik Izabela Mazur, Archiwista Michał Wolski, politolog, publicysta Paweł Przychodzeń, prawnik Maciej Jaworski, Nauczyciel akademicki Jacek Skalski, Grafik Andrzej Żuchelkowski, poligraf Tomasz Skitek Zbigniew Ryba, nauczyciel Mariusz Ulanowski, Student III roku Historii Mirosław Orzechowski, dziennikarz, ”Aspekt Polski” Elżbieta Łucja Molenda, studentka Janina Ratajczak, emerytka Robert Janus, student Roman Duda, przedsiębiorca Patryk Nowak, uczeń Marek Matecki, historyk Jerzy Kwapinski, inzynier elektronik Grzysztof Głogowski, handlowiec Janusz Nowak, inżynier Grażyna Jakubowska, nauczyciel Zygmunt Puta, pracownik Krystyna Nowak, inżynier Grzegorz Lewkowicz, Muzyk - wokalista, satyryk... Witold Dorsz, duszpasterz i nauczyciel akademicki Wojciech Polkowski, lekarz medycyny Robert Markowski, politolog Włodzimierz Baran, nauczyciel Grzegorz Łepkowski, ekonomista Zbigniew Kosowski, aktor Mirosław Puchalski, inżynier Marek Madaliński, archeolog Jolanta Świetlik, geograf Anna Małek, ekonomistka Józef Markiewicz, artysta plastyk Bogdan Sobiło, nauczyciel akademicki Tatiana Kowalik, Informatyk Elżbieta Dudzik-Markiewicz, artysta plastyk Wiesław Engel, technik mechanik Paweł Ręk, doktorant Barbara Głogowska, Inżynier Chemik Jan Więckowski, mgr inż. mechanik emeryt Krzysztof Sobol, Technik mechanik Edward Małek, prawnik Danuta Bączek, nauczyciel Czesław Nowak, emeryt Maria Przybylska-Więckowska, aktorka, mgr fil. polskiej emerytka Andrzej Malesza, inż. górnik Dariusz Szpyrka, rat. med Józef Matysik, dziennikarz "Co tydzień" Maria Szewczyk, nauczycielka Andrzej Kotyński, nauczyciel akademicki Marek Schiller, rzemieślnik Mariusz Kowalik, inżynier Ewa Barbara Kotyńska, nauczycielka Krystyna Samp, nauczycielka Dariusz G. Woronowicz, informatyk Janusz Miłoń, analityk ubezpieczeniowy Paweł Wrobel, producent muzyczny Pawel Gruchala, anglista Wiesława Bendkowska, inżynier Maciej Goetz, inżynier Alicja Szymakowska, inżynier Krystyna Balewska, przedsiębiorca Klara Teresa Szczepańczyk, farmaceuta Andrzej Wiśniewski, fizyk Edmund Szczepańczyk, dr nauk medycznych Hanna Kościelny, nauczycielka Tomasz Jabłoński, radca prawny Rafał Pajor, elektromonter Piotr Oporski, geolog Eva Ertel, fizyk Karolina Kosowska, studentka Tomasz Jarmużek, nauczyciel akademicki Wiesław Kowalczyk, inżynier Michał Tyrpa, Fundacja Paradis Judaeorum Michał Górny, tłumacz Lech Stefaniak, poeta Sebastian Sikora, student Teresa Kowalczyk, psycholog Adam Lejczak, wydawca Mateusz Polański, uczeń Jacek Staszak, uczeń Marek Łuszczyński, urzędnik Artur Polaczek, wychowawca Jacek Wawrzyczek, export manager Henryk Wójcik, mechanik Paweł Cygan, biolog Alicja Górny, teatrolog Elżbieta Stanek-Chałupka, rencistka Marek Kiełbasa, elektronik Tadeusz Kabicz, uczeń Henryk Wójcik, mechanik Magda Calichiama, geograf Jadwiga Zielonka, fryz.dam. Marek Gruszczyński, przedsiębiorca Jacek Guzikowski, lekarz Paweł Korobczak, filozof, etyk Janusz Szkutnik, historyk, antykwariusz Krystyna Szkutnik, nauczyciel, księgarz Jerzy Żołnowski, ekonomista Ewa Radomska, studentka stosunków międzynarodowych na UŁ Mirosława Radomska, księgowa Andrzej Cybulski, inżynier chemik Julia Bogusławska, studentka III roku IKP UW Marcin Wiśniewski, student Krzysztof Malinowski, leśnik Marcin Krasowski, matematyk Andrzej Kozioł, emeryt, lektor Monika Kozioł, nauczyciel Samuel J. R. Pereira, student historii Wiesiek Bandos Marcin Filipkowski, student Zbigniew Mielewczy, zecer Jolanta Jasińska, inżynier Ewa Zajac, plastyk Andrze Kozioł, emeryt, lektor Marcin Surma, student Jerzy Kwela, fizyk Zygmunt Gadaj, ekonomista Marek Kaczan, informatyk Dorota Wiśniewska, student Marek Marszałek student Renata Remba, technik - ekonomista Bogdan Burzała, informatyk Adam Antoszuk, ekonomista Ewa Brudzyńska, matematyk Tamara Trojanowska, teatrolog Tomasz Zając, architekt Krzysztof Woźniak, doradca podatkowy Stefan Konarski, urzędnik,senator IV kadencji Marek Końka, programista USA Janusz TobolewskiMiasto: ekonomista Marta WojciechowiczMiasto: student Magdalena Fac-BalMiasto: socjolog Monika Kraj, Inzynier Waldemar Żyszkiewicz, dziennikarz Kazimierz Guliński, manager Jacek Ślusarczyk, geodeta Marek Madeja, przedsiębiorca Krzysztof Stawik, lekarz Dominik Zasiewski, informatyk Dariusz Reśko, ekonomista Aleksander Rupikowski, inżynier Jacek Szczęsny, redaktor, wydawca Ewa Napiórkowska, nauczyciel Tomasz Krochmal, nauczyciel Janusz Majka, radca prawny Piotr Wlazło, prawnik Ziemowit Gardynik, student Stefan Sękowski, dziennikarz, 'Fronda' andrzej przemyłski, chemik Elżbieta Miarka, spec. d/s pracowniczych Tadeusz Jakubczyk, doradca personalny Tadeusz Pamuła, rencista Jacek Jakubiak, menedżer Teresa Bochwic, dziennikarka Andrzej Bat, księgowy Krzysztof Molenda, inżynier Maciej Dybowski, prawnik Iwona Klimaszewska, fizyk Ryszard Kantor, prof. nauczyciel akademicki Janusz Fabisiak, inżynier elektryk leszek kauc, mikrobiolog Mateusz Mroz, Geolog Włodzimierz Wąsowski, ekonomista,publicysta Michał Solka-Przybyło, nauczycielLech Różański, chemik Jerzy Ciechański, politolog Piotr Żyłka, student Aleksandra Wysocka-Siembiga socjolog Ewa Kwiecińska, inżynier/ nauczyciel/ekonomista Michał Wołłejko, historyk Zbigniew Leśniak, księgowy Piotr Słowik, prawnik Marek Szcześniak, Urzędnik państwowy Jerzy Dąbrowski, Panslavista Andrzej Filipowski, ekonomista Elżbieta Mirońska, księgowa Alicja Nabzdyk-Kaczmarek, prawnik Mariusz Miętkowski, inżynier Zbigniew Leśniak, księgowy Marek Zimnoch, Student Eleonora Radko, urzędnik AndrzejStepowski, obecnie rencista Maria Dreger-Rybacka, nauczyciel Stanisław Rybacki, księgowy Lidia Kosałkiewicz, nauczyciel Marek Włodkowski, bankowiec Tomasz Witkowski, Referent ds. HSE Paweł Kozłowski, logistyk Jerzy Jankowski, geofizyk Jacek Siodłowski, prawnik, członek ROPCiO Teresa Laska-Malczewska, Z-ca Dyr.d/s Finansowych Szymon Niemcewicz, lekarz Jacek Jopek, ekonomista Tomasz Wituch, historyk, prof. UW Antoni Rachmajda ocd, red. 'Zeszytów Karmelitańskich' Andrzej Berdda, przedsiębiorca Wieslawa Jankowska, sejsmolog Paweł Szygulski, historyk, dziennikarz Michał Prądzyński, ekonomista Waldemar Gawryluk, nauczyciel Marek Bień, ekonomista Wojciech Starzyński, Prezes Stowarzyszenia 'Mazowsze XXI' Witold Łączewski, inżynier Piotr Miesnik, Dziennikarz Faktu Bartłomiej Lipiński, student Mirosław Raczyński, ekonomista Robert Lasota, urzędnik Przemysław Malec, biolog Antoni Cekiera, przedsiębiorca Weronika Walerych, Student Adam Hojan, Student Joanna Walerych, Student Piotr Walerych, Politolog Joanna Szalacha, socjolog Arkadiusz Kopczyk, radca prawny Adam Arczykowski, notariusz Tomasz Łabędź, urzędnik Andrzej Rochminski, politolog Leszek Ozimek, dziennikarz Agnieszka Rutkowska, fizyk Jerzy Podłęcki, inżynier Piotr Woźniak, manager Iwona Szałas, ekonomista Antoni Strączyński, inżynier Sylwia Chmielnicka, ekonomista Wiesław Burzyński, doradca finansowy, fizyk Maciej Beczka, grafik Zbigniew Michalczuk, ekonomista Anna Bujakiewicz, nauczyciel akademicki Władysław Wendowski, inżynier Marek Fedyszak, tłumacz Jarosław Krajewski, politolog Tomasz Kliś, malarz-lakiernik Edward Chojnowski, inż. budowlany Tomasz Goetz, przedsiębiorca Małgorzata Bartlewska, inżynier Jan Bucki, inżynier Tomasz Tubelewicz, informatyk Teresa Wendowska, emerytka Elżbieta Cegielska, księgowa Romuald Zadora-Przyłęcki, tłumacz Henryk Sworczuk, inż. - przedsiębiorca Wojciech Ćwikiewicz, emeryt Szymon Owczarzy, prawnik Damian Prejna, student Kazimierz Sobieraj, handlowiec Witold Gurgul, informatyk Adam Dąbkowski, nauczyciel Anna Praszkier, psycholog Stefan Koc, geodeta Jadwiga Koc, urzędnik emerytowany Karolina Biskup, emerytowana pielęgniarka Janusz Biskup, emerytowany żołnierz zawodowy Mirosława Dabert, biolog, nauczyciel akademicki Ewa Szczerkowska, polonistka Michał Gajko, emeryt Tomasz Dykas, nauczyciel Marek Golik, przedsiębiorca Lech Malyszko, Starszy mechanik Adam Kulik, pisarz, dziennikarz Franciszek Droździe, inżynier Zdzisław A. Kaleta, prawnik Boleslaw Choragiewicz, dr med. Jerzy Szczęsny, prawnik, dziennikarz Łukasz Godek, psycholog Jacek Grzegorczyk, fotoedytor Adrian Bakalarz, doradca Jerzy Przybyło Jacek Wiktor Krzywański, Dyrektor Jan Materna, emeryt Krzysztof Chrobak, lekarz Marcin Leon Szymański, historyk Mirosława Błaszczak-Wacławik, historyk filozofii,dr Grzegorz Wacławik, dziennikarz Wojciech Błasiak, nauczyciel akademicki Karol Parakiewicz, przedsiębiorca Mateusz Godek, student Jan Kabicz, ekonomista Edward Białczak Mateusz Osiadacz, student Elżbieta Mieleszczuk, inżynier leśnik Janusz Dembski, inżynier Lech Malyszko, mechanik Adam Kulik, pisarz, dziennikarz Franciszek Droździel, inżynier Barbara Mieleszczuk, księgowa Maria Mleczko, nauczyciel Piotr Mieleszczuk, student Alicja Kraft, rencista Adam Czarnota, wykładowca UNSW Irena Białach, geolog Witold Fijałkowski, lekarz Joanna Gadawska, licencjat filozofia Magdalena Białach, studentka Przemysław Ciunowicz, uczeń Leszek Horoszko, nauczyciel Krzysztof Kujawa, inżynier Edward Królak, fizyk Edward Kazik, emigrant Mariusz Kuć, student Magdalena Ziemba, filolog Elżbieta Ziemba, lekarz Jan Godek, inżynier Paweł Zyzak, historyk Jerzy Sękiewicz, audytor,geolog Jakub Klewaniec, student Arkadiusz Prochownik, lekarz Lech Jankowiak, leśnik Wojciech Żurawski, lekarz Regina Żurawska, ekonomista Piotr Kociński, projektant Andrzej Dunal, ekonomista Maciej Gudowski, lektor Franciszek Klocek, student Wiesława Jaworska, emerytka Barbara Zaborowska, prawnik Adam Rzeszotarski, lekarz Zofia Jerzykowska, prawnik Bartosz Kęciek, student prawa Zdzisław Wojciechowski, duszpasterz Antonina Rzeszotarska, lekarz Przemysław Kwiatkowski, przedsiębiorca Krzysztof Jedliński, psychoterapeuta Paweł Taras, prawnik, student filozofii Walerian Piotrowski, adwokat Czesław Biliński, prawnik Dawid Biały, politolog Andrzej Makerski, księgowy Cezary Wachaczyk, specjalista hr Zbigniew Wrześniak, Też więzień polityczny Piotr Jagodziński, lekarz Wanda Rogalewska, nauczyciel Grażyna Wardeńska, emerytka Włodzimierz Petroff, socjolog Bogumił Karp, ksiądz Wiesław Olek, nauczyciel akademicki Małgorzata Mańka, nauczyciel akademicki Bogusław Wódka, profesor Anna Saternus, tłumaczka Małgorzata Stebel-Wódka, artysta muzyk Piotr Hac, student socjologii Halina Stebel, emerytka Barbara Chojnacka, psycholog Anna Stankiewicz, student Marek Niechcial, Ekonomista, b.Prezes UOKiK Bernard Cichosz, Wiadomości-43bis Szymon Rachlewicz, chemik emeryt Maciej Zieliński, Student Jan Orzechowski, programista Tytus Ksepko, inż. Elektronik Maria Gędek, nauczycielka Ewa Just, petrograf Bartłomiej Borecki, bezrobotny Radosław Biadoń, ekonomista Dominik Wysocki, inżynier Jerzy Wawro, informatyk Barbara Łotocka, nauczyciel akademicki Janusz Bromboszcz, nauczyciel akademicki Janusz Bączkowski, prawnik Andrzej Kuźmiński, socjolog Paweł Dasiewicz, specjalista informatyk Ryszard Majdzik, specjalista ds marketingu Remigiusz Biernacki, fotograf Paweł Sypiański, informatyk Andrzej Mikulski, biolog Antoni Kludt, elektronik-emeryt Beniamin Wacławik, student Leszek Włodarczyk, technik Mariusz Gac, informatyk Waldemar Kałczyński, chemik Lena Dąbkowska-Cichocka, poseł Grzegorz Tęcza, przedsiębiorca Jacek Bisiorek, przedstawiciel handlowy Mieczysław Dubowski, ekonomista Tadeusz Kazimierski, emeryt Władysława Kazimierska, emerytka Marcin Sękowski, student Andrzej Krasuski, inżynier Jakub Jałowiczor, dziennikarz Agata Puścikowska, dziennikarz Bożena Szulecka, księgowa Zbigniew Fijak, etnograf Ryszard Vorbrich, etnolog Dariusz Kucia, nauczyciel akademicki Violetta Sasiak, pielęgniarka Andrzej Kozicki, inżynier Andrzej Chojnowski, historyk Janusz Drucki-Sokolinski, emeryt Pawel Pabjas, handlowiec Andrzej Zalewski, ekonomista Jakub Wódka, politolog Alina Tudryn, nauczyciel akademicki Tomasz Kuc, dziennikarz Teresa Rychter, ekonomistka Grzegorz Hanula, historyk Marian Rosiński, dr inż mechanik Teresa Rosińska, dr nauk przyrodniczych Wiesław Mądry, urzędnik Jan Wlazlik, emeryt Magdalena Sosińska, studentka filologii polskiej UW Piotr Adamczyk, rzecznik patentowy Aldona Pietrzykowska Michał Dąbski, archeolog fotograf Janina Muszyńska, biolog Rafał Lorent, student politologii Piotr Sław, ekonomista Agnieszka Geizler, księgowa Rafał Kryściak, urzędnik samorządowy Anna Brzezińska-Skarżyńska, dziennikarz Giuseppe Privitera, tłumacz Lidia Kamińska, prawnik Maryla Sitkowska, historyk sztuki Marek Spisak, inżynier Magdalena Antoszewska, historyk kultury Paweł Kaźmierczak, student Ryszard Chojnowski, kierowca Michał Rataj, konsultant ds. funduszy UE Krystyna Laskowicz, polonistka, dr nauk humanistycznych Grzegorz Jakubowski, dziennikarz Teresa Kuczyńska, dziennikarka Rafał Slaski, menadżer Łukasz Martun, moderator Bartłomiej Trzosowski, informatyk Szymon Morgiewicz Rafał Kowalski, inżynier mechanik Dariusz Bucki, doradca klienta Michał Maciesiewicz, prawnik Aleksandra Majda, technolog chemiczny Małgorzata Migaj, biolog Michał Jabłoński, słowenista Adam A. Korzus, przedsiębiorca Jacek Stryczyński, menadżer/astronom Waldemar Przybylski, inżynier Małgorzata Kopaczewska, politolog Kaja Godek, anglistka Zygmunt Tucholski, pracownik samorządowy Konstancja Plaza, uczennica Maria Czernecka, przedsiębiorca Małgorzata Czernecka, maturzystka Dariusz Kwiatkowski, inzynier Jacek Czernecki, doradca podatkowy Bolesław Orłowski, historyk techniki Katarzyna Czernecka, studentka prawa Krzysztof Różycki, informatyk Szymon Czernecki, uczeń Piotr Czernecki, uczeń Barbara Wawszczak, ekonomistka Piotr Sosiński, prawnik, nauczyciel akademicki Sebastian Miechkota, Student Danuta Bronikowska, emerytka Ryszard Ukielski, nauczyciel akademicki profesor Politechniki Szczecińskiej Krzysztof Ulewicz, Przedsiębiorca Przemysław Pyzel, informatyk Małgorzata Walesiak, doradca podatkowy Andrzej Ramos, inżynier Ryszard Pantoł, student Ireneusz Pieszyński, fizyk Bogusław Kubas, inżynier Piotr Michał Morawiecki, socjolog Arkadiusz Kazański, historyk Wojciech Gędek, inżynier Jan Rzymkowski, Uczeń Agata Polok, student Antoni Strączyński, dr inżynier,emeryt Witold Garstka, ekonomista Tadeusz Marek Krygowski, Profesor Chemii Maria Krygowska, Matematyk Izabella Strączyńska, lekarz Izabella Strączyńska, lekarz Ruszczyk Wojciech, Geodeta Ryszard Nadgowski, nauczyciel historii Marian Antończyk, emeryt Halina Kąc, mikrobiolog Tomasz Adamczyk, Nieruchomości Maciej Niemierko, lekarz Stanisław Szymocha, inżynier geodeta Jerzy Motyka, artysta Agnieszka Dąbska, prezes fundacji Maciej Nędza, urzędnik Tadeusz P. Rutkowski, historyk Stanisław Mirowski, Taksówkarz Lucyna Marszałek, historyk, dyrektor Boguslaw Chudyk, elektryk Dariusz Bremora, administrator sieci Kamil Durkiewicz, Informatyk Marek Hryncewicz, przedsiębiorca Paweł Wojciechowski, inżynier Jan J. Franczak, nauczyciel, tłumacz Wanda Podgórzak, księgowa Wojciech Podgórzak, specjalista ds. kadr i płac Łukasz Michalski, historyk Jacek Kowalski, historyk sztuki Krzysztof KantorMiasto: Socjolog Jan BłażkówMiasto: inż. mechanik/emeryt Ewa SawickaMiasto: nauczyciel Dorota WąsowiczMiasto: nauczycielka Magdalena WąsowiczMiasto: Studentka Adam ZalasinskiMiasto: prawnik Hanna MaciejewskaMiasto: terapeuta Piotr JunkerMiasto: IT Tadeusz DubisMiasto: inż. bud. Rafał Mołas, konsultant IT Jerzy Kowalski, profesor emerytowany Jacek Redzimski, socjolog Marek Konecki, chemik, rysownik Sebastian Świderski, student Stefan Jałowiecki, inż. mechanik Marek Sobieraj, księgarz Sebastian Kulesza, wykładowca uniwersytecki andrzej kurach, programista Jacek Tomalik, Przedsiębiorca Marek Kaczanowski, geolog Barbara Chutkiewicz, emerytowany pedagog Piotr Zapałowicz, student STEFANIA ŁUKASIEWICZ-PANASIUK, EKONOMISTA JAN PANASIUK, INŻ MECHANIK Ewa Skrabacz, nauczyciel akademicki Konrad Biesiadecki, politolog Piotr Gomułkiewicz, historyk Piotr Szpanowski, archeolog Barbara Cudo, nauczyciel Ireneusz Babula, elektromonter Łukasz Toczyski, informatyk Zygmunt Wojnar, dziennikarz 'naszemazury' Radosław Okulicz-Kozaryn, filolog Piotr Kociuba, chemik Zbigniew Szydło, Nauczyciel akademicki, AGH-Kraków Anna Loos, prawnik Maciej Potrawiak, informatyk Marian Chrzanowski, prawnik Ludwik M. Drużkowski, matematyk Garbaciok Antoni, Emeryt Sławomir Borkowski, mgr inż. rolnictwa Artur Kowalczyk, inżynier elektryk Edward Tadeusz Brożek, dziennikarz Grzegorz Kita, drobny przedsiębiorca Wojciech Król, historyk leszek zugaj, przedsiębiorca Teresa Lajnweber, inżynier urzadzeń sanitarnych Zbigniew Górski, Lekarz Wacław Suski, nauczyciel historii i WOS Błażej Cecota, historyk Jacek Milfort,kustosz rzeczy zapomnianych Andrzej Socha, emeryt Grażyna Tyszko, nauczycielka Krzysztof Grzelczyk, politolog Wojciech Marciniak, student Łukasz Wesołowski, student Henryk Krukowski, nauczyciel akad. Jean-Pierre Lasota-Hirszowicz, Astrofizyk Marek Niewiński, inżynier Dariusz Leleno, Menedżer ochrony fizycznej Jacek Łęski, Wydawca Gazety Radomszczańskiej Tomasz Szarek, Prawnik Mariusz Żabicki, Student Krystyna Stamirowska, pracownik naukowy Adam T. Marck, Konsultant Krzysztof Tarka, historyk Jarosław Jasiński, Pedagog Artur Szwedowski, przedsiębiorca Wiktor Warzecha, ekonomista Stanisław Niski, emeryt Cezary Szpila, ekonomista Lidia Ziegler, przedsiębiorca Wojciech Apel, filozof Zofia Werner, emeryt Jan Jacek Slaski, Naukowiec Stanisław Mazanek, rolnik Jarosław Strójwąs, architekt Agnieszka Chrobak, stomatolog Marcin Barański, student Agnieszka Mazanek, pośrednik ubezpieczeniowy Waldemar Bieńko, emeryt Barbara Dąbrowska, kardiolog Magdalena Binas, przedsiębiorca Zbigniew Szustak, muzyk Bartlomiej Kowalczyk, Art.baletu-emeryt Adam Jankowski, inż. mech. Romualda Wąsik, chemik Krzysztof Osikowski, inżynier mechanik Andrzej Dąbrowski, kardiolog Anna Buchmann, Polonistka Krrzysztof Marcinowski, inżynier Andrzej Bacz, lekarz michal klepacki, antykomunista Krystyna Serbin, historyk-prawnik boguslawa klepacka, pielegniarka Andrzej Gołembnik, archeolog Agata Klimek, nauczyciel Jerzy Mleczko, nauczyciel Maciej NACHILO, student arcitektury Jadwiga Pisarzewska, emerytka Jerzy Zawierta, rzemieslnik Jarosław Lewandowski, redaktor naczelny mies. STRZAŁ Adam Akonom, inżynier Marek Mureszko, pismak Krzysztof Koy, inzynier Zbigniew Gorski, lekarz Leszek Plaskota, matematyk Tomasz Skowroński, student Ewa Zając, historyk Jacek K. Danel, Wykładowca akademicki Waldemar Napiórkowski, socjolog Henryk Głębocki, historyk Stanisław Kiełbasiński, inżynier Tomasz Sakiewicz, dziennikarz Dariusz Sleszynski, Pracownik naukowy Paweł Filip, student Tomasz Ksepko, student Roman Halawa, inzynier Waldemar Glodek, listonosz Jarosław H. Bauer, fizyk Maria Klimowicz, filolog Jolanta Klimowicz, inżynier Izabella Parowicz, inż. rolnik Elżbieta Fokt, prawnik Zuzanna Pasławska, emerytka Grzegorz C. Lepianka, redaktor, Portal Prawy.pl Przemysław Kluz, socjolog Iwona Zbigniew Mikuccy, przedsiębiorcy Sławomir Malewski, socjolog, serwis 'Christianitas.pl' Waldemar Roman, emeryt Łukasz Wach Jadwiga Wach, główna księgowa Wiesław Wodyk, inżynier - muzyk Piotr Sulewski, adwokat Andrzej Rosol, Inzynier Chemik Zdzislaw Jurek, Lekarz Marcin Kubiak, pracownik naukowy Przemysław Żurawski vel Grajewski, politolog Krzysztof Trelski, PoloniaNews.com Hanna Rosol, Biolog Jarosław Kudaj, Dziennikarz Maria Rosol, Psycholog Marcin Czerwiński, student Jerzy Pilipczuk, inżynier Maria Beliczyńska, agentka nieruchomości Ireneusz Maciocha, ekonomista Dawid Kuśnierczyk, student Przemysław Różański, nauczyciel akademicki Piotr W. Zawadzki, nauczyciel akademicki Janusz Urbaniak, emeryt Jan Kocój, informatyk Dariusz Ziemnicki, nauczyciel Paweł Cebula, franciszkanin Jan Lempicki, inżynier Wacław Tokarski, inżynier metaloznawca Sławomir Puchowski, inżynier transportu Mark Rosol, filmowiec Nikołaj Atanasow, inżynier górnik Wiesław Sobociński, inżynier elektryk Krzysztof Groyecki, urzędnik Jakub Ducg, ekonomista Grzegorz Korzeniewski, manager Edward Kozłowski, konstruktor Grzegorz Pojmański, astronom Maciej Staniewicz, aktor Łukasz Kalinowski, rencista Piotr Poręba, handlowiec Przemysław Cieszyński, konsultant Dorota Nieradka, ekonomista Małgorzata Cegielska, dziennikarz Jan Wasilewski, fizyk, prof. dr hab. Adam Wołoszyn, inżynier Waldemar Łysio, kierowca Andrzej Grosicki, Pracownik naukowy Zbigniew K. Binienda, neurotoksykolog Marek Popławski, handlowiec Józef Dusza, Prezes S4E S.A. Piotr Baum, informatyk Jan Hałaj, inż. mechanik Krzysztof Pilecki, historyk Jan Hałaj, inżynier mechanik Roman Puch, pracownik firmy ubezpieczeniowej Jacek Janiszek, inżynier Artur Dmochowski, dziennikarz, menedżer Janina Pyrdek, Emerytka Andrzej Ryba, ekonomista Barbara Wiesiołowska Stanisław Rękas, poligraf Bartosz Kapuściak, historyk Jacek Wójcik, handlowiec Antoni Szymański, socjolog Maria Patorska, inżynier Leszek Olechnowicz, specjalista ds. marketingu Paweł Bortkiewicz, teolog Piotr Nosal, informatyk Jan Starczewski, specjalista ds. zarządzania i organizacji Maria Starczewska, emeryt Justyna Sosińska, prawnik Krzysztof Gozdowski, poeta Krzysztof Kotliński, informatyk Elżbieta Starczyńska, emerytka Stefan Nowak, nauczyciel Sylwia Kuligowska, nauczyciel Krzysztof Gadawski, inżynier Andrzej Sznajder, historyk Waldemar Nyk, inżynier Piotr Choniawko, elektronik Jacek Krupiński, maszynista elektrycznych pojazdów trakcyjnych Jolanta Kępka, inżynier Radosław Januszewski, tłumacz, dziennikarz Ireneusz Gąsior, prawnik Adam Pietrasiewicz, informatyk Czesław Stachura, mechanik Maria Mróz, nauczyciel Małgorzata Lusar, dziennikarz, specjalista HR Bolesław Natanek, pracownik Szkoły Wyższej Jerzy Łapkiewicz, informatyk Michał Buczek, student Przemysław Sienkiewicz, urzędnik Marek Garbacz, dziennikarz Nasza Polska Zbigniew Grabowski, urzędnik Wojciech Turek, historyk, publicysta Jacek Bryl, inżynier budowlany Magdalena Garbacz, publicystka Moja Rodzina Marcin Kołek, informatyk Waldemar Komorowski, urzędnik Przemysław Kutnyj, redaktor Edmund Bieschke, spec admin. Leszek Piekarz, ekonomista Zbigniew Wróblewski, nauczyciel akademicki Marian Wróblewski, mechanik Jolanta Klass, spec admin. Elżbieta Feliś-Chabowska, emeryt Agata Misiak, księgowa Joanna Kubaszewska, tech. budowlany Marek Zdeb, technik elektroenergetyk Michał Wyżlic, inżynier Wojciech Zembik, inż. elektronik Mariusz Góra, strażak Marcin Woźniak, urzędnik Jacek Wysocki, historyk Franciszek Ścigalski, nauczyciel akademicki Krystyna Palmowska, inżynier elektronik Wojciech Sipko, inżynier mechanik Bogdan Manturewicz, informatyk Wiesław Aleksandrowicz, energetyk Barbara Kornatowska, ekonomista Ryszard Zalewski, inżynier Dariusz Kardaś, fizyk Piotr Szmidt, student Elżbieta Dudek, ekonomista Piotr Szmidt, student Artur Capała, historyk Michał Grzywaczewski, doradca techniczno-handlowy Zdzisław Mrówka, emeryt Dominik Wolski, informatyk Michał Maciołek, przedsiębiorca Robert Misiorny, inż. leśnictwa Maciej Maciołek, nauczyciel Hanna Koppel, ekonomista Ewa Vignes, konsultant Piotr Zieleń, lekarz Paweł Wodnicki, inżynier Jacek Pernak, rzeczoznawca majątków Henryk Michalski, menadżer Urszula Pettit, emerytka Włodzimierz Zdynowski, ekonomista Jan Bajorek, inż. telekomunikacji Ilona Jedynak, specjalista Jarosław Szymański, ekonomista Tomasz Sikora, menedżer Jerzy Nawrot, informatyk Piotr Żylis, menedżer Jarosław Piotrowski, ekonomista Leszek Budynek, Inżynier Antoni Alexandrowicz, ekonomista Józef Tur, pracownik umysłowy Marek Klimek, rencista Michał Jędrzejewski, urzędnik, nauczyciel Jakub Maciejewski, student historii UJ Marek Lizakowski, elektromonter Andrzej Lisowski, ekonomista Stanisław Smaga, emeryt Piotr Nowosielski, ekonomista Antoni J. Wręga, historyk, urzędnik Mirosław Pieczyński, inżynier elektronik Michał Kowalski, geolog Daniel Matczak, badacz Jolanta Cosma, urzędnik Krzysztof Lis, ekonomista Elżbieta Wojkowska, tłumacz Dawid Liberkowski, grafik komputerowy Waldemar Rudziecki, kolekcjoner Andrzej Nasiadek, działalność gosp. Maria Lidia Stubińska, romanista Jadwiga Kwiatkowska, ekonomista Helena Skowron, sprzedawca Piotr Sobieszek, inż. elektryk Andrzej Duda, prawnik, nauczyciel akademicki Andrzej Zok, informatyk Łukasz Marchewka, inż. elektryk Marcin Głowacki, inżynier Jacek Janik, dziennikarz Andrzej Dulęba, logistyk Wiesław Sowiński, inżynier Jacek Dach, naukowiec Lidia Szczygieł, emerytka Ilona Darmach, polonista Krzysztof Tula, inżynier Eugeniusz Darmach, dentysta Dziedzic Paweł, student Robert Arciszewski, projektant Piotr Oleńczak, historyk Urszula Wojnarowska Janik, tłumacz Iwona Jakimyszyn, nauczyciel Adam Rysiewicz, dr nauk humanistycznych, wydawca Jerzy Machajski, przedsiębiorca Barbara Parczyńska, archiwista Aleksander Broda, ekonomista Michał Czerwonko, ekonomista Karol Seifert, historyk Andrzej Szczepaniak, historyk sztuki Jarosław Odrobina, specjalista podatkowy Czesław Wiszniewski, politolog Andrzej Ossowski, finansista Paweł Ukielski, historyk Czesława Franczuk, emerytowana nauczycielka Krzysztof Szlendak, ekonomista Jan Hauke, nauczyciel akademicki Juliusz Repczyński, inżynier Wojciech Nowak, reżyser Jan Lizik, filozof Magdalena Sekuła, prawnik Jarosław Odrobina, specjalista podatkowy Andrzej Ignaciuk, lekarz Karol Lusar, geodeta Bogdan Malinowski, technik Piotr Cieszyński, informatyk Krzysztof Szczygieł, przedsiębiorca Bohdan Stankiewicz, przedsiębiorca Piotr Michalski, ekonomista Romuald Makowiecki, inżynier Marcin Czajkowski, analityk finansowy Elżbieta Gudyka, urzędnik Tomasz Bracha, technik Adam Nikołajew, nauczyciel akademicki Andrzej Masłowski, emerytowany nauczyciel akademicki Romuald Wiatr, Technik Janusz Frączek, profesor Marcin Wojtowicz, konsultant Grzegorz Mikler, prawnik Jerzy Wojewoda, inżynier Tomasz Makowski, ksiądz Adam Janus, student prawa Damian Mach, lekarz Krzysztof Słuszkiewicz, grafik Grzegorz Nogas, specjalista ds. zdrowia publicznego Władysław Barczyk, księgarz Mirosława Iwańczuk - Cłapińska, nauczyciel Łukasz Paczuski, dziennikarz Maria Witt, informatyk Wojciech Prokopczyk, analityk Mirosław Kusiński, inżynier Krzysztof Karwowski, dziennikarz Józef Mirosław, inżynier mechanik Michał Wysocki, student Bogusław Wieczorek, student Tadeusz Kocoń, wójt Mirosław Kujawski, ekonomista Mariusz Majewski, student Grzegorz Pawlicki, pracownik Jerzy Smagowicz, biofizyk Jacek Siemieniako, instruktor tenisa Anna Adamska-Pielesz, filolog Marek Świerczyński, inżynier Marek Krzemiński, freelancer Anna Adamska-Pielesz, filolog Marek Kolasa, prawnik Wojciech Bąk, ekonomista Waldemar Wojcieski, doradca podatkowy Paweł Mleczko, nauczyciel akademicki Piotr Kobalczyk, dziennikarz Krzysztof Zielke, politolog Mariusz Stępnik, doradca finansowy Michał Kuc, księgowy Remigiusz Witkowski, inżynier mechanik Leszek Derecki, inż. Krzysztof Wyszkowski, dziennikarz Elżbieta Radzio-Andzelm, chemik Leszek Krzemiński, geolog Mieczysława Sygnatowicz, emeryt Krzysztof Henicz, technik Stefan Sygnatowicz, radca prawny Jan Goetz, prawnik Andrzej Piotrowski, lekarz Marek Dębicki, funkcjonariusz Paweł Fabijański, fotografik Wojciech Michalak, rencista Jan Maria, kucharz Mateusz Dembiński, analityk finansowy Danuta Dobrowolska, inżynier elektronik Grażyna Kowalska, psycholog Marek Harasiuk, adwokat Roman Janowski, inżynier Krystyna Galińska, emerytka Marcin Słaboński, urzędnik Krystyna Czerwińska, referent Andrzej Siczek, urzędnik Barbara Blaczkowska, redaktor Piotr Kiwerski, adwokat Dariusz Pachocki, nauczyciel Edward Malec, nauczyciel akademicki UJ, profesor nzw Krzysztof Szulowski, pracownik naukowy Jerzy Filipowicz, fizyk Leopold Wlazło, emeryt Hubert Siemieńczuk, socjolog Grzegorz Bojanowicz, poeta Andrzej Borzyszkowski, nauczyciel akademicki Franciszek Migaszewski, ekonomista Małgorzata Trzcińska-Dąbrowska, redaktor Zbigniew Kwiatkowski, inżynier Maciej Piotrowski, uczeń Zbigniew Kwiatkowski, inżynier Joanna Hirsztritt, księgowa Leszek J. Cierniak, ekspert IT Adam Makasewicz, przedsiębiorca Tomasz Korga, urzędnik Paweł Ilnicki, radca prawny Piotr Zaborski, windykator Andrzej Milczanowski, geofizyk Lucjan Wołos, prezes stowarzyszenia Lidia Leśniewska, prawnik Witold Gogół, emerytowany nauczyciel Paweł Zapaśnik, inżynier Elżbieta Starczyńska, emerytka Michael Gorecki, inżynier mech. okrętowy Krzysztof Żak, rolnik Marzena Fabijańska, ekonomista Marek Lisiecki, księgowy Andrzej Sierzpowski, dziennikarz Radosław Różycki, dziennikarz Jerzy Michalak, urzędnik Józef Nizio, emeryt Maciej Tomczuk, konsultant Tadeusz Peek, prawnik Stanisław Rysiecki, inż. mech. energetyk Roman Bielański, urzędnik Marek Majewski, przedsiębiorca Zbigniew Beliniak, rolnik Halina Stopa, bibliotekarz Jerzy Ludwik Janiszewski, artysta plastyk, właściciel Wydawnictwa Nasze Forum Ewa Lesińska, emerytowany prawnik Anna Gołembnik, urzędnik państwowy Kazimierz Pater, nauczyciel akademicki - fizyk Mieczysław Piekarz, urzędnik Krystyna Mierzwiak, informatyk Piotr Romiszowski, chemik, nauczyciel akademicki Bogusław Białecki, copywriter Jacek A. Ojrzyński, historyk Jan Kuba Dąbrowski, filozof Jacek Szatański, technik Anna Olesik, urzędnik Tomasz Czyrkowski, architekt Urszula Rybicka, montażystka filmów Maria Najnigier, emerytka Sebastian Ignaciuk, przedsiębiorca, inżynier Krzysztof Seroka, student prawa Barbara Rusin, emeryt Lesław Janicki, nauczyciel Dariusz Satkowski, informatyk Romana Napolska, specjalista Ryszard Urbanik, przedsiębiorca Maria Klukaczyńska, inżynier rolnik Jan Tomala, ekonomista Halina Stopa, bibliotekarz Stanisław Cęckiewicz, chemik Władysław Szczęsny, inżynier Norbert Ostrowski, nauczyciel akademicki Krzysztof Grodziewicz, prawnik Jarosław Ogórek, tłumacz Marcin Lipnicki, tłumacz Marcin Wrotniak, student Stefan Lizurej, technik chemik Krzysztof Piotrzkowski, profesor fizyki Adam Sękowski, prawnik Zofia T. Andrzejewska, księgowa Antoni Nowacki, chemik Marek Polewski, tłumacz Andrzej Wernic, historyk, dziennikarz Maria Lipnicka, studentka Janusz Krasiński, pisarz Maria Jochelson Jankulowska, kustosz w Bibliotece Politechniki Wrocławskiej Wojciech Rębisz, student filozofii Łukasz Troska, księgowy Marek Obszarny, dziennikarz Michał Janik, informatyk Maria Krahl, inżynier bud. Regina Menio, konsultant IT Barbara Krasinska, muzyk Seweryn Samborski, student Piotr Szmigiel, lekarz Katarzyna Chojnowska, psycholog Stefan Wróbel, as. projektanta Jerzy Krzystek, inżynier chemii Damian Knyba, student Piotr Michał Ogiński, menadżer Wiesław Nowakowski, ekonomista Andrzej Kuklinski, archeolog Maciej Nowak, nauczyciel akademicki, aplikant radcowski Przemysław Skowron, dziennikarz Tomasz Będkowski, informatyk Piotr Kusztejko, archiwista Bolesław Koszewar, inżynier Marek Matlak, mgr historii Jan Kultys, ekonomista Grzegorz Kęsik, doktorant Marian Krygier, dziennikarz Piotr Kotecki, korespondent zagraniczny Urszula Kalbarczyk, specjalista ds. księgowości Jacek Modzelewski, prawnik Bogusław Gajos, Dekorator Bogusław Ryzner, urzędnik Wojciech Wójcik, marketingowiec Józef Sobota, prezes zarządu Andrzej Niedziela, strażak Krzysztof Niewiara, prawnik Paweł Michalak , senator 7 kadencji, inż. mechanik Mirosław Dubis, inżynier Janusz Stańczykowski, inżynier elektryk Michał KiełbaMiasto: uczeń Zdzisław Dawid, inżynier, były starosta Hubert KubikMiasto: student Nina Milewska Krzysztof Ptak, inżynier Wojciech Nachiło, przedsiębiorca Henryk Jabłoński, urzędnik państwowy Hanna Brzeziewicz, ekonomista Mateusz Tomczak, nauczyciel historii Stanisław Kapustka, geodeta Piotr Gajdziński, publicysta Iwona Oganowska, przedsiębiorca Piotr Jakubiec, ekonomista Adam Żak, mgr inż. transportu Jacek Silski, przedsiębiorca Tomasz Pawelec, nauczyciel akademicki Teresa Wieczorkiewicz-Jakóbczak, chemik Henryk Łabędź, kadra zarządzająca Ładysław Nekanda-Trepka, lekarz Anita Nekanda-Trepka, lekarz Damian Gołębiowski,informatyk Grzegorz Rochala, finansista Lesław Malicki, nauczyciel historii Romuald Rydz, nauczyciel akademicki UAM Adam Nieciecki, informatyk Krystyna G. Niewiadomska, naukowiec Bogdan Skrzypczyński, nauczyciel Jacek Garstkiewicz, radca prawny Marek Skrzypczyński, student Jarosław Kopczyński, ekonomista Włodzimierz Pabisiak, inż. budownictwa Konrad Kalbarczyk, fotograf prasowy Maria Dechnik-Wiewióra, technolog żywności Zbigniew Gruszecki, architekt Krzysztof Rutkowski, grafik Zenon Jóźwiak, ekonomista Łukasz Łajkowski, analityk Jerzy Sińczak, nauczyciel Wojciech Marchewczyk, dziennikarz Marek Wysocki, przedsiębiorca Przemysław Gawęda, handlowiec Zygmunt Bury, ekonomista ks.Andrzej Jerominek, duszpasterz Małgorzata Bąk, nauczyciel Robert Matuszkiewicz, urzędnik Maciej Szulc, broker asekuracyjny Kamil Domański, specjalista ds. sprzedaży Sławomir Jaworski, mgr inż. elektryk Baltazar Makowski, kierowca Marek Gwiazdowski, biznes Paweł Szewczak, nauczyciel Marek Skalik, mechanik samochodowy Michał Wiński, emerytowany muzyk Paweł Pańczyk, księgowy Aneta Dąbrowska-Korzus, redaktor Dariusz Chocyk, fizyk, nauczyciel akademicki Michał Chlebowski, manager Jan Gładysz, kupiec Andrzej Dittwald, chemik Jan Teodorczyk, emeryt Jakub Buźniak, student Wiesław Banach, nauczyciel akademicki Jacek Kusznier, nauczyciel akademicki Marcin Wolski, student Stanisłąw Orzech, bankowiec Hieronim Kasprzak, ekonomista Gizela Nowakowska, nieruchomości Wiktor Zagórski, nauczyciel Jerzy Malinowski, nauczyciel Aleksandra Świerczek, emerytka Piotr Korzeniowski, nauczyciel akademicki Robert Stanicki, urzędnik Andrzej Mikosz, prawnik Krzysztof Galoch, technik , student Andrzej Brylak, student Kinga Chłopicka, historyk sztuki Mateusz Rachowicz, student Magdalena Dzbańska, studentka Marek Karczmarewicz, informatyk Waldemar Pankowski, dziennikarz Gazety Pomorskiej Wiesława Antosik, przedsiębiorca Ewa Markiewicz, ekonomista Stanisław Koźmiński, radca prawny Wiesława Krakowska, aptekarz Danuta Dziel, inżynier ogrodnictwa Mirosław Krakowski, zootechnik Andrzej Moskal, inż. elektryk Łukasz Waksmański, programista Jakub Michalik, analityk Bogumił Sikorski, prawnik Władysław Urbański, inżynier elektryk Gabriela Barska, plastyk Andrzej Kubikowski, emerytowany policjant Bożena Walendzik, architekt Mieczysław Piekarz, urzędnik Stanisław Lis Roman Olesiński, kierownik budowy Wojciech Żurek, kierowca Krzysztof Zglinicki, inżynier Zygfryd Swierc, inżynier budowlany Elżbieta Łusakowska, chemik Janusz Marcinkowski, redaktor encyklopedii Stanisław Różalski, radca prawny Jarosław Ziółkowski, prawnik Jarosław Ciemnoczołowski, matematyk Janusz Marcinkowski, redaktor encyklopedii Romuald Skowron, urzędnik Piotr Michalik, prawnik Łukasz Słoniowski, radny miasta Krakowa Leszek Wiśniewski, przedsiębiorca Ryszard Filarowski, emeryt Lucyna Kiejnich, Informatyk Dariusz Małkiewicz, technik Wojciech Wajs, emeryt Marek Łałowski, inżynier Waldemar Fijołek, dyr. ds marketingu i PR Jan Kostrzewa, student Stanisław Sobotka, lekarz weterynarii Mikołaj Gębka, socjolog Grażyna Sobotka, pracownik administracji samorządowej Anna Czyrkowska, bibliotekarz Małgorzata Budzewska-Baradziej, bibliotekarz Piotr Wojtasiewicz, prawnik Kazimierz Świrydowicz, matematyk, nauczyciel akademicki Teresa Świrydowicz, psycholog, nauczyciel akademicki Joanna Misiak, urzędnik państwowy Jerzy Szygiel, korespondent Reporterów bez Granic w Polsce Andrzej Malitowski, emeryt Tadeusz Goldmann, emeryt Paweł Ciemiński, student nauk ekonomicznych Krzysztof Winiarski, politolog Zygmunt Kwiatkowski, Inzynier elektryk Matthew Kielanowski, adwokat Aleksandra Śliwowska, uczennica LO Sławomir Fal, politolog Dominik Smyrgała, nauczyciel akademicki Przemysław Jabłoński, nauczyciel Robert Kochman, radca prawny Karol Sobański, filozof Krzysztof Niewiadomski, rolnik , radny Józef Świder, muzyk Jan Młynarczyk, doradca podatkowy Franciszek Misiewicz, inżynier Piotr M. Stryjecki, dr n. teologicznych Tomasz Wilk, grafik Krzysztof Kotowicz, Burmistrz Ząbkowic Śląskich Agnieszka Ciecierska, księgowa Tadeusz Fugiel, emeryt Zbigniew Zajączkowski, projektant Jadwiga Szczypiń, nauczycielka Adam Gefert, Student Marek Świerczek, menadżer Jacek Adamczyk, Mechanik Michał Bojańczyk, inżynier elektronik Andrzej Kossowski, emeryt Zbigniew Duchliński, projektant elektroenergetyk Eugeniusz Piątek, Elektrotechnik Remigiusz Kaczmarczyk, elektronik Jacek Maślanka, inżynier mechanik Jarosław Wieczorek, Politolog Janusz Karnowski, architekt Janusz Karnowski, architekt Agata Kościelna, socjolog Sylwester Stuczyński, opiekun Tomasz Szymański, mgr inż. Zootechnik Marek Saternus, Przedsiębiorca Ks. Piotr Tomasik, profesor UKSW w Warszawie Przemysław Wawryn, student Ewa Tomasik, pedagog specjalny Marek Łętowski, programista Jan Opaliński, artysta – plastyk Konrad Łyp, pracownik adm. Państwowej Krzysztof Łazarski, historyk Beata Jędrzejczyk, inżynier Marek Kosior, przedsiębiorca Marcin Pietron, naukowiec, informatyk Tomasz Wójciak, Nauczyciel Marianna Suska, polonistka Stanisław Modrowski, trener Wiesław Zakrzewski, architekt Jacek Gęsikowski, Pracownik biurowy Jerzy Karol Brzozowski, inżynier Krzysztof Kremky, Inzynier budownictwa okrętowego Anita Zapłata, filolog, literat Joanna Purzycka, nauczyciel Katarzyna Leśniowska, księgowa Andrzej Purzycki, inżynier energetyk Karolina Czyrkowska-Dziemba, lingwistka Krzysztof Zagrodzki, historyk sztuki Marek Dziekanski, programista Czesław E.Blicharski, emeryt Maciej Tyczynski Antoni Hanulewicz, inż. zootechniki Marek Przymusiński, adwokat Bartłomiej Tomsia, inżynier mechatronik Cezary Alka, architekt Dariusz Kała, teolog, student prawa Grażyna Rutkowska, historyk kultury Jacek Oleński, menager Weronika Hołowacz, farmaceuta Grzegorz Jarzyna, urzędnik Tadeusz Panfil, Uczeń Michał Smolnik, Inżynier Dariusz Kłos, ekonomista Jerzy Józwiak, technik budowy dróg i mostów Marcin Szewc, Student Wiesława Pigłowska-Szejnoch, anglistka Jerzy Szejnoch, dziennikarz, nauczyciel akademicki Stefan Szymik, ksiądz, nauczyciel akademicki Janusz Kucharski, Operator NC Kajetan Darmach, student prawa Radosław Marczyński, student politologii Uniwersytetu Śląskiego Adam Olejniczak, inżynier Robert Pęksa, Konsultant MIS Eugeniusz Żebruń, bibliotekarz Andrzej Janicki, mgr historii Dariusz Suwiński, inżynier Jan Pietrzak, naukowiec, fizyk Michal Klepacki, emigrant Bronisław Grębski, emeryt Slawomir Kwasik, matematyk Wiesław Figurski, nauczyciel Piotr Kozicki, przedsiębiorca Grzegorz Pruszczyk, Familiolog Jacek Spendel, były prezes Stowarzyszenia Koliber Ewa Kowalska, nauczyciel Dominik Jaskulski, sekretarz Stowarzyszenia Koliber Tadeusz Biliczak, Ekonomista Karol Sala, Stowarzyszenie Koliber Marek Morawiak, Prezes Stowarzyszenia Koliber Bartosz Kaniasty, prawnik Michał Potocki, urzędnik Mikołaj Świdziński, doktorant Piotr Biernat, Informatyk Michał Malec, historyk Dariusz Anielak, projektant Piotr Dziedzicz, student Krzysztof Oberc, technik Izabela Komar-Szulczynska, nauczyciel akademicki Barbara Mierzejewska, księgowa Piotr Widłak, Biolog Adela Komar, emerytka Jerzy Tarnawski, prawnik-ekonomista Zdzisław Gębołyś, nauczyciel akademicki Marian Marek Aulak, emeryt Julian Komar-Szulczyński, uczeń Józef Szczęsny Edmund Topolinski, tokarz Wojciech Stasiński, doradca podatkowy Edward Balewski, ekonomista-emeryt Halina Topolinska, ekonomista Marek Michalski, prawnik Piotr Gołąbek, student Adam Komar-Szulczyński, rencista Przemysław Gintrowski, Kompozytor, pieśniarz Stanisława Krauz, prac. admin.(emerytka) Tomasz Przedpełski, filolog Tomasz Olszewski, student Paweł H. Franke, student Jarek Kubiński, prywatna działalność Teresa Lis, grafik Regina Stykała, nauczyciel Danuta pytel, inż. bud. (emeryt) Jolanta Sękowska, nauczyciel Waldemar Szymaniak, przedsiębiorca Michał Wierzbicki, aktor Mirosława Bek, nauczyciel Józef Baran, inżynier Witold Kowalczyk Zdzislaw Strojec, emeryt Teresa Holik, ekonomista Alicja Osmulska, ogrodnik Tadeusz Żuralski, prawnik Michał Osmulski, tłumacz Danuta Osmulska, emerytka Stanisław Osmulski, emeryt Lech Kozera, emeryt Marta Korczak, stowarzyszenie KoLiber Franciszek Sobieraj, DAMGO self administrator Edyta Biel-Malec, historyk Dariusz Blachowski, informatyk Jacek Bendykowski, radca prawny Danuta Winiarska, pielęgniarka Leszek Lewocki, handlowiec Paweł Niwiński, ekonomista Łukasz Kozicki, inżynier budownictwa Małgorzata Mazanek Teresa Borkowska, nauczycielka Waldemar Wilusz, urzędnik Sławomir Rudnik, Informatyk Marek Grzesiak, Informatyk Wanda Kopczyk, ekonomista Stanisław Wieczorek, technik mechanik Jan Maj, lekarz Jacek Kołakowski, informatyk Cezary Kłosowicz, student Jerzy Kobylański, emeryt Bronisła Siemieniecki, pedagog, profesor, UMK Jan Prusiński, inz.chemik Halina Siemieniecka, nauczycielka plastyki Elżbieta Raczyńska-Warzec, nauczyciel Alicja Grześkowiak, pracownik naukowy Sławomir Hyś, pracownik naukowy Łukasz Religa, Informatyk Dariusz Hac, menedżer Artur Borowy, prawnik Marek Kaminski, mechanik Władysław Mechel, rencista Roman Marchwiński, historyk Mateusz Puchała, student Edward Lubera, tłumacz przysięgły Janusz Kwiatkowski, Informatyk Łukasz Orzełek Kazimierz Bartel, pedagog Marek Bugajski, muzyk Anna Prusińska, emeryt Leopold Przemyk, emeryt Danuta Poremska, inzynier Jarosław Pietrzyk, prawnik Jan Mełech, student Monika Henke-Wrońska, filolog Katarzyna Frączak, studentka architektury Rita Frączak, Architekt Miroslawa Kruszewska, dziennikarz niezalezny Andrzej Majewski, tech. ogrodnik Anna Kraczek, pedagog Edward Dusza, poeta emigracyjny Danuta Grzesiak, emerytka Małgorzata Resiak, nauczyciel akademicki Agnieszka Frączak, radca prawny Ilona Gosiewska, przedsiębiorca Jan Żółtowski, przedsiębiorca Jozef Nizio, emeryt Adam Odrowaz-Pieniazek, profesor Katarzyna Warchoł-Biedermann, nauczyciel akademicki Hanna Zakrzewska-Tarnowska, mgr inż. budownictwa Wieslaw Magiera, dziennikarz Irena Orzechowska, politolog Alfred Marek Kowalski, emeryt Pawel Ziemkiewicz, student Tadeusz Grzegorz Ziemkiewicz, elektronik Elzbieta Ziemkiewicz, bibliotekarka Krzysztof Snopiński, informatyk Zygmunt Kościuk, lekarz Włodzimierz Gołębiewski, leśnik Michał Piwowarski, inżynier Hanna Kowińska, ekofizjograf-urbanista Zbigniew Wojtowicz, mechanik Marianna Kropiewnicka, nauczycielka Edward Kropiewnicki, ekonomista Krzysztof Dobrowolski, inżynier mechanik Jolanta Góreczna-Nowak, nauczyciel Jacek Indelak, pisarz, scenarzysta Mirosław Przęstek, inż. elektronik Sylwester Jurkowski, pracownik bankowy Michał Frączak, lekarz Stanisław Kułach, inżynier Jacek Dubienecki, inżynier elektryk Jolanta Szymkiewicz, lekarz Grzegorz Sawicki, Informatyk Piotr Stachura, nauczyciel akademicki Jan Klimek, budowlaniec Krzysztof Reszel, marynarz Tomasz Smólski, pilot Beata Pilarska, mag.Inż.bud. Jacek Lewicki, prawnik Tomasz Hassa, teleinformatyk Grażyna Lewicka, nauczyciel Jacek Kawczynski, manager Jerzy Goljasz, inżynier Piotr Neumann, stowarzyszenie KoLiber Sylwester Kaleta, urzędnik Katarzyna Dybciak, filolog Karolina Ścibior, księgowa Rafał Stani, handlowiec Stanisław Badura, Inżynier Daniel Grudzień, stowarzyszenie KoLiber Maria Irena Rydzik, techn. architekt Janusz Rogowski, dr inż. elektronik Andrzej Strzeżek, rencista Piotr Lisiewicz, dziennikarz, Gazeta Polska Beata Losson, tłumacz Mateusz Błażejczyk, student Zuzanna Smoleńska, dziennikarka Joanna Grudzinski, emerytka Michał Kuna, emeryt Zbigniew Jakowczyk, anglista Filip Rdesiński, dziennikarz Maria Klejnman, księgowa Grzegorz Kumik, inzynier elektryk Bogdan Mysiak, lekarz weterynarii Tomasz Błeszyński, inżynier mechanik Marek Lisiewicz, student Monika Oliwa-Ciesielska, socjolog Krzysztof Ziemiński, socjolog Jerzy Rybarczyk, technik-mechanik Włodzimierz Resiak, operator filmowy Remigiusz T. Ciesielski, kulturoznawca Przemysław Trykacz, uczeń Henryk Kowalski, inżynier mechanik Konrad Żmuda, uczeń Krzysztof Dobrowolski, murarz Iwona Dobrowolska, identycznie oskarżona Sławomir Litwin-Staszewski, elektronik Jacek Strzegocki, p.adm.p. Anna Stolarska, farmaceuta Maciej Jarecki, nauczyciel Bogumiła Lizurej, ekonomista Krzysztof Bienias, inżynier elektryk Wojciech Radomski, informatyk Roman Rostkowski, finansista Izabela Czaja, wykładowca Paweł Stawowczyk, tłumacz Anna Surówka, prawnik Krzysztof Góra Stanisław Widuto, inżynier Danuta Widuto, emerytka Zbigniew Filus, archiwista Marek Zawadzki, ekonomista Malgorzata Gase, lekarz Piotr Ostalski, handlowiec Andrzej Mazur, nauczyciel akademicki Bartosz Stelmaszczyk, nauczyciel Krzysztof Stacher, bankier Józef Korbut, psychiatra Wojciech Ołdakowski, rolnik Henryk Sobczyk, leśnik Piotr Ryba, ogrodnik Anna Jacyna, filolog Anna Banaszkiewicz, socjolog Jacek Banaszkiewicz, historyk Jacek Jacyna, geolog Mirosława Rogowska, architekt Jacek Jacyna, geolog Mateusz Teska, student Czeslawa Piotrowska, ekonomistka Zbigniew P. Możejko, wykładowca akademicki Katarzyna Ryba, uczeń Zdzisław Piekut, marynarz-kapitan statku Maria Morgulec, architekt Katarzyna Ryba, uczeń Tomasz Warowny, licealista Iwa Momatiuk, dziennikarz Kazimierz Banasiuk, elektronik Bolesław Piasecki, student Waldemar Jasiński, przedsiębiorca Karolina Kitel, politolog Urszula Jasińska, rencistka Józef Wysoczarski, przedsiębiorca Robert Krawczyk, socjolog Janusz Kitel, elektronik Piotr Styła, sprzedawca Urszula Horszczaruk, nie pracuje Paweł Zaręba, nauczyciel Jarosław Maciejko, prawnik Wiesław Hreczański, kpt ż.w. Jan Polak, inżynier Jerzy Dąbrowski, przedsiębiorca Lesław Wąsacz, elektronik Agnieszka Frej, pielęgniarka Mirosław Czaja, Urzędnik Adam Czarnocki, urzędnik Krzysztof Malicki, nauczyciel akademicki Henryk Kaźmirowicz, historyk Tomasz Tanasiewicz, ekonomista Katarzyna Gadawska, przedsiębiorca prywatny Anna Beauchamp, architekt Paweł Jędrychowski, transportowiec Krzysztof Biegaj, inz.mechanik Ludwik Tomkowski, emeryt elektryk Wojciech Pęziński, inżynier Adam Brzeski, przedsiębiorca Andrzej Czapski, bibliotekarz Bożena Gąsińska, nauczyciel biologii i chemii Marek Przyrowski, licealista Anna Skrzypek, kadrowa Marek Olejnik, prac. naukowo-dydaktyczny Wiktoria Łomozik, lekarz dentysta Maria Sala, emerytka Ludwik Brzuskiewicz, konserwator dziel sztuki Aleksandra Charlikowska, nauczyciel Zbigniew Przyrowski, Psycholog Tomasz Walczak, stroiciel fortepianów Jacek Glen, informatyk Jerzy Senger, nauczyciel Henryk Kwiatkowski, rolnik Włodzimierz Charlikowski, recepcjonista Maciej Sala, biznesmen Michał Leszek Senger, student Adam Kurus, Student Tomasz Gawin, prawnik Adam Jóźwik, inżynier Ewa Bąk, pielęgniarka Ewa Kochanowska, polonistka Bogusława Sala, architekt Urszula Legwant, emerytka Monika Legwant, pracownik biurowy Marek Rau, student Andrzej Piasecki, informatyk Kazimierz Sporczyk, inżynier Andrzej Staszczak, fizyk Marian Sala, kierowca-kuria metropolitalna Beata Wisiorowska, pracownik biurowy Maria Czarkowska, projektant budowlany Dorota Hetman, handlowiec Lucyna Działek, technik ogrodnik Eugenia Cierech, ekonomista Zbigniew Wierzbicki, inżynier elektronik Ryszard Ruta, rencista Eugenia Cierech, ekonomista Paweł Skiba, student Karol Pawlik, historyk, antykwariusz Izabela Wierzbicka, chemik Roman Horodyski, nauczyciel Tomasz Wójcik, nauczyciel Adam Siuda, nauczyciel Sławek Szerypo, mgr inzynier Zbigniew Jurkowski, ekonomista Marta Kochanowska, prawnik Grzegorz Chłopek, mgr inż. mechanik Lech Czerny, sgent ubezpieczeniowy Wilhelm Cyapli}ski, fizyk, WFiIS, AGH, Kraków Zbigniew Kurus, inżynier Marek Poniewierski, elektryk Ewa Blitek, nauczyciel Krystyna Bieniek, bibliotekoznawca Robert Kwiatkowski, inżynier Marek Nowakowski, przedsiębiorca Sławomir Kamiński, urzędnik Marek Lech Szwabowicz, nauczyciel akademicki Andrzej Tadeusiak, inżynier telekomunikacji Marek Papadulis, student Bogdan Maciejewski, inżynier sanitarny Łukasz Szempliński, historyk Dariusz Miroch, przedsiębiorca Beata Nawrocka, nauczyciel Zygmunt Janicki, mgr inż. mechanik (na emeryturze) Janusz Kiepul Aleksander Kubot, wykładowca Edward Krolski, inżynier Zenon Mikulak, prywatna inicjatywa Paweł Ostafil, muzyk Katarzyna Krolska, ekonomista Stanisław Skowron, technik Halina Konieczna, księgowa janusz konopka, rencista Piotr Zarębski, reżyser i producent filmowy Jacek Wojtkowiak, pracownik bankowy Michalina Łomozik, studentka architektury Tomasz Chodubski, nauczyciel Włodzimierz Kotuniak, marynarz Renata Łajszczak, nauczyciel Marek Szypcio, przedsiębiorca Janusz Rojna, inż. elektryk Krzysztof Mikołajczak, student Andrzej Mazurowicz, trener Elżbieta Siwińska, pedagog Robert Remisiewicz, marynarz Marek Kazimierz Barański, prof. UKSW Łukasz Bróg, game developer Piotr Milczarek, wlaściciel małej firmy Grażyna Zarębska, nauczycielka Lech Ufel, dziennikarz Stanisław Siwiński, kolejarz Andrzej Ćwiek, mgr inż. inżynierii środowiska Katarzyna Szpanowska, prawnik Stanisław Cieślik, rencista Anna Skowrońska, wydawca Urszula Szczęsna, gospodyni Domowa Barbara Golec, prawnik Danuta Ślusarczyk-Cieślik, nauczycielka Wojciech Mayer, pracownik naukowy Barbara Fabian-Mayer, nauczyciel Alicja Malińska, informatyk Zofia Gadaj, filolog-nauczyciel akademicki Henryk Gnat, radca prawny Kazimierz Górny, emeryt Zawadzki Roman, psycholog Marianna Szumińska, pracownik umysłowy Krzysztof Tomczak, urzędnik Jacek Łukasiak, farmaceuta Marcin Widuch, student Stanisław Smaga, emeryt Łukasz Kubiczek, student prawa UJ Janusz Kuźlik, handlowiec Grzegorz Złotek, ksiądz Kościoła rzym-kat Stefania i Michał Płocica, adwokaci Mariusz Cieślik, socjolog Maciej Korona, muzyk Marian Kostrzewa, architekt Kazimierz Jop, inżynier Marcin Janicki, przedsiębiorca Andrzej Chyliński, emeryt Dariusz Tutka, marynarz Dariusz Choinski, kierowca Anna Staniszewska, technik Bohdan Szczęsny, emeryt Wojciech Wasiluk, technik budowlany Małgorzata Kosturek, radca prawny Maria Wasiluk, ekonomista Małgorzata Kosturek, radca prawny Mieczyslawa Kostrzewa, architekt Sławomir Tokarz, historyk Andrzej Durlik, bibliotekarz Rafał Ślusarz, lekarz Tadeusz Czyżewski, mgr inż.elektronik Maria Lawenda, ekonomista Małgorzata Załoga, plastyk Dominika Czyrkowska-Zatyka, mgr.inż. ogrodnictwa Tomasz Siusta, handlowiec Andrzej Pepera, nauczyciel Hieronim Burghardt, pracownik sklepu Paweł Jabłoński, audytor Wojciech Zawadzki, informatyk Krystyna Greń, geograf Marek Mroczkowski, nauczyciel licealny, historyk Nina Burghardt, studentka Piotr Jakutowicz, ekonomista Piotr Jaworski, nauczyciel Gerard Kądziela, specjalista IT Teresa Golec, emerytka Andrzej Stępień, przedsiębiorca Mariusz Piotrowski, przedsiębiorca Wojciech Różewski, inżynier Halina Bublik, technik Zbigniew Miklaszewski, geograf Elżbieta Różewska, nauczyciel Grażyna Łypacewicz, pracownik naukowy Marzena Chodubska, nauczyciel geografii Tomasz Sołtys, lekarz Maria Dzierżawska, rolnik Andrzej T. Cholewinski, przedsiębiorca Krzysztof Jeske, pracownik banku Tadeusz J. Zuchowski, historyk sztuki Włodzimierz Suski, kolejarz Marcin Poswiatowski, rolnik Agnieszka Golec, nauczycielka Maria Wilczańska, nauczyciel akademicki Bogusława Stachnik, księgowa Maria Zujewicz, nauczycielka Waldemar Grzybowski, nauczyciel akademicki Edward Wąsiewicz, menedżer, nauczyciel akademicki Irena Heinzel, nuaczycielka Jerzy Grygielski, emeryt Dariusz Haliniarz, lekarz medycyny Andrzej Koszałka, pedagog Zofia Zielińska, historyk Jolanta Ślączka, urzędnik Alicja Heinzel, plastyk Roman Majchrzak, emeryt Bogusław Plachta, handlowiec Maciej Heinzel, uczeń Anna Madej, inż. metalurg Krystyna Morzyk, lekarz weterynarii Wojciech Bartosik, prawnik Leszek Heinzel, nauczyciel Piotr Chełstowski, inżynier Adam Polikowski, technik Małgorzata Abramowicz-Grygielska, artysta malarz Paweł Majewski, uczeń Anna Demenko, adwokat Krzysztof Bogdan, matematyk Wincenty Matuszczyk, emeryt Jadwiga Chrobak, technik Irena Heinzel, nauczycielka Tadeusz Chrobak, inżynier Hanna Blandford, bibliotekarz Andrzej Gierech, adwokat Teresa Michalik, ekonomista Krystyna Czubala, surdopedagog Zbigniew Prądzyński, rencista Andrzej Kumański, technik mechanik Bogusław Kurzok, elektronik Stefan Kaczmarek, emeryt Agnieszka Pisula, psycholog Tomasz Królak, prawnik Elżbieta Zaraś, lekarz Maria Tudryn, technik chemik Zbigniew Kovats, mgr inż elektryk Krzysztof Telego, socjolog Dawid Grubiak, student Anna Banaszkiewicz, nauczyciel Anna Królak, nauczyciel Joanna Królak, uczennica Janusz Michalik, mgr inż. budowy mostow Maciej Majsak, menedżer-prezes firmy Danuta Majsak, menedżer-wykładowca UJ Michał Krupski, historyk/urzędnik Jacek Michalak, dziennikarz, obecnie urzędnik Michał Walesiak, prawnik Dariusz Zalewski, socjolog Sławomir Kosobudzki, nauczyciel Marian Chojnacki, socjolog, nauczyciel akademicki Leszek Grzechnik, pracownik umysłowy Sebastian Rutkowski, konsultant Barbara Karwowska, inżynier Teresa Martyniuk, bibliotekarka Teresa Matuszyńska-Marczak, radca prawny Andrzej Serafin, mgr inż. chemik Jan Marczak, inżynier Krzysztof Kawęcki, politolog Marianna Samlik, księgowa Jerzy Robert Nowak, publicysta, historyk Paweł Stępień, przedsiębiorca Karol Kaźmierczak, publicysta Robert Leciejewski, nauczyciel Zofia Czerczyńska, urzędnik Mariusz Janiszewski, ekonomista Piotr Chudecki, inżynier Małgorzata Janiszewska, ekonomista Mirosław Smoleński, d. Region Mazowsze "Solidarność" Nikoleta Klimczak-Kropielnicka, designer Piotr Rosowski, emerytowany księgowy, informatyk Romuald Kaseja, synoptyk meteorolog Arkadiusz Kawnik, monter elektroniki Marcin Kucharski, pracownik najemny Elżbieta Rowińska, nauczycielka Igor Gruszka, filolog Rafał Porzeziński, dziennikarz Andrzej Jureczko, elektronik emeryt Anna Gadomska, nauczycielka Ryszard Bender, historyk Kazimierz Wysocki, nauczyciel Wiesław Gruszka, prawnik Teresa Giergont-Gruszka, prawnik Edward Witkowski, ekonomista Andrzej Kozioł, emeryt, lektor Teresa Heda-Snopkiewicz, dr nauk ekonomicznych Stanisław Andrzej Potycz, radca prawny Róża Potycz, kosmetyczka Tadeusz Zaraś, dr nauk medycznych Arkadiusz Bujak, nauczyciel Marta Święcicka, inż. chemik Piotr Wiktorek, mgr inż. geodeta Łukasz Wiktorek, student Halina Wiktorek, ekonomistka Diana Zaraś-Sobieska, nauczyciel akademicki, lekarz Piotr Gadomski, licealista Romuald Michalak, menedżer Henryk Hinc, emeryt Elżbieta Dębkowska, nauczycielka Stanisław Witek, nauczyciel Elżbieta Wójtowicz, inżynier Piotr Wojtczak, nauczyciel historii Jacek Samborski, emerytowany dr nauk technicznych Julitta Bielska, nauczycielka Ryszard Sienkiewicz, kierownik magazynu Magdalena Stoch, marketing, reklama Cezary Bierzniewski, przedsiębiorca Lech Naumowski, inżynier elektronik Dorota Rysak, nauczyciel akademicki Ewa Ziemba, nauczyciel akademicki Karol Kulesza, ekonomista, audytor wewnętrzny Marek Nowak, student ekonomii Roman Tusiński, lekarz Agnieszka Kulig, rehabilitantka Anna Gruszczyńska-Ziółkowska, muzykolog Natalia Parzyk, studentka Mariusz Ziółkowski, archeolog Karolina Gębka, nauczycielka Jacek Zacharski, dziennikarz - emeryt Jerzy Marcinkowski, emeryt Piotr Daniel, lekarz Magdalena Matczuk, bibliotekarz Aleksander Janczewski, przedsiębiorca Antoni Storczyk, inżynier budownictwa Andrzej Lubbe, nauczyciel akademicki Sara Neneman, studentka architektury Maria Jadwiga Storczyk, nauczycielka - emerytka Maria Walerych, emerytka Bogdan Walerych, emeryt Krzysztof Laskowski, filolog klasyczny Wanda Nelke, historyk sztuki Robert Żuraw, stolarz Eugeniusz Gosiewski, menadżer Zbigniew Bysiek, emerytowany wojskowy Igor Pacanowski, architekt Elżbieta Bysiek, rencistka Stefan Pagowski, inżynier Jerzy Kortyński, inżynier Bronisław Larek, energetyk Sławomir Waś, politolog Maria Bakowska, pedagog Wiesława Szymańska, biolog Jacek Widor, plastyk Michał Zubel, student Andrzej Goetz, rzeczoznawca majątkowy, przedsiębiorca Ernest Treywasz, przedsiębiorca Wojciech Wlaźliński, nauczyciel Władysław Zapalski, inżynier Piotr Buszka, radca prawny Artur Janicki, publicysta, reżyser dokumentalista Jarosław Yaro Płocica, producent muzyczny Ireneusz Pawlowski, rolnik Andrzej Marchlewicz, ekonomista Stefan Zapora, lekarz medycyny Ryszard Nachiło, niegdyś dziennikarz Sylwestra Sulewska, gospodyni domowa Wojciech Trząski, student Bogusz Stawicki, farmaceuta Jerzy Łakomy, emeryt Krzysztof Paprocki, ekonomista Ludwika Ogorzelec, artysta rzeźbiarz Emanuel Czyzo, matematyk, informatyk Maciej Gawlikowski, dziennikarz Mariusz Marasek, historyk, socjolog ks. Janusz Ihnatowicz, profesor teologii, poeta Ryszard Kudyński, fizyk Józef Małobęcki, Internowany w stanie wojennym Jerzy Zając, Księgarz Wojciech Wieckowski, Emigrant Ryszard Urban, Monter Marek N Nadolski, urbanista Jerzy Pilecki, przedsiębiorca, informatyk Jerzy Molski, emeryt Bronisław Ćwik, emeryt-ekonomista Artur J. Kowalski, inż. Informatyk Zbigniew Dudziński, Inż. Telekomunikacji Jerzy Guzanek, menager Ryszard Gełdon, inż. mech. Marek Nowosz, kontroler jakości Ryszard Bielawski, Młody Emeryt Katarzyna Kwiatkowska, Nauczyciel -emeryt Katarzyna Kwiatkowska, Nauczyciel –emeryt Anna Kienik, rolnik Zofia Kienik, emerytka Wojciech Urban, Analityk finansowyDariusz Dylik, urzędnik Anna Sobocinska, posrednik w obrocie nieruchomościami Zbigniew Kopycki, biznesmen Dorota Romanowska, kosmetyczka Piotr Stańczyk, doradca psychologiczny Piotr Majcher, technolog żywności, mikrobiolog Ewa Karpinska, kucharka Andrzej Gendera, elektronik Zbigniew Karpinski, muzyk Krzysztof Dziuk, technik Marzena Ryskala, pracownik administracyjny Piotr Korzeniowski, aptekarz Marek Ambros, handlowiec Witold Dzierżawski, politolog Robert Remisiewicz, Marynarz Franciszek Jan Michera, Prawnik Zbigniew Giovanoli, emeryt Henryk Jadwiszczak, inż. elektryk Maciej Turowski, Specjalista d.s. technologii i marketingu Henryk Fronczek, rencista Dorota Milewska, inżynier Ewa Ligocka, matematyk Stefan Grabski, przedsiębiorca Piotr Czernecki, inżynier mechanik Jan Bondyra, student Andrzej Lustych, inżynier mechanik Wiesław Orczewski, ekolog Paweł Gierech, analityk społeczny Zbigniew Rowiński, inżynier Kaziemierz Andruszczyszyn, Tokarz Milosz A. Lodowski, Art Direktor Jan Żółtowski, Przedsiebiorca Anna Tyminska, technik dentystyczny Jerzy Barański, Dyspozytor Międzynarodowy Zbigniew Kwiecień, historyk, nauczyciel akademicki Marta Resiak, operator Zenon Bykowski, Informatyk Krzysztof Lisiecki, student prawa Adrian Lubszczyk, student Grzegorz Maćkowiak, Technik meliorant Marek Łazowski, radca prawny Janina T. Niechajowicz, adwokat Paweł Kucharczyk, Uczeń Grzegorz Sosnowski, ekonomista Stanisław Wilk, prawnik Tomasz LIsiecki, informatyk Dawid Barbarewicz, Student Ewa Fijał, nauczyciel Piotr Węcławiak, ekonomista Janusz Kołłątaj, księgowy Stefan Możdżeń, historyk Jan Chalecki, Przedsiębiorca Marek Cierach, nauczyciel akademicki Kamil Surowiec, student Kazimierz Ciszak, projektant Sebastian Ślanda, analityk Maciej Andrzejak, student Rafał Zamorski, informatyk Alina Klimek, ekonomistka Jerzy Mozrzymas, neurobiolog Zbigniew Kruk, ekonomista Dariusz Zaremba, budowlaniec Kazimierz Szych, ratownik TOPR Aleksander Słowik, emeryt Jacek Jezierski, administrator Paweł Soloch, historyk Mateusz Kryściak, licealista Ryszard Kastelik, inżynier Robert Mrozowski, historyk Marian Stasicki, emeryt Adam Pilarski, muzyk Anna Mróz, nauczyciel Milena Maćkowiak-Wasiak, mgr pielęgniarstwa Piotr Jakubaszek, lekarz weterynarii Ewa Stefańska, tłumaczka Łukasz Wesołowski, student Julian Pawlak, inżynier Anna M. Sakowska, farmaceutka, socjolog, studentka dziennikarstwa Tadeusz Podgórski, informatyk Tadeusz Szydłowski, inżynier Krzysztof Kaszuba, nauczyciel akademicki Lamparska Maria, lekarz Andrzej Ciszewski, dziennikarz Jacek Siepsiak,inżynier Michał Załęski, Doradca finansowy Wieslawa Żyszkowska, pracownik naukowy maria syrjanska, manager Zygmunt Załęski, kierowca Anna Jasińska, Nauczycielka Andrzej Jaroszewski,informatyk Paweł Grygiel Kazimierz Korab, socjolog Karol Kokoszka, Uczeń Kaja Zofia Szymańska, ekonomistka Jan Salach, uczeń Paweł Smulski, urzędnik Jerzy Kwaśniak, inż.zootechnik Agata Śluz, nauczyciel Mirosława Jaskulska, pielęgniarka Ligia Mercik, inżynier Bartłomiej Mercik, inżynier Artur Woźniakowski, informatyk krzysztof zawadzki, przedsiębiorca Stefan Mercik, inżynier Maciej Iłowiecki, dziennikarz Dorota M. Kozielska, archiwistka Joachim Kłos, geolog Kamil Starosielski, student Marek Silczuk, stomatolog Alina Silczuk, lekarz Anna Silczuk, uczennica liceum Dr. Waldemar Kozlowski, Informatyk Sławomir Kozłowski, emeryt Robert Kraska, handlowiec Piotr Krygiel, politolog Magdalena Adamus, studentka Krzysztof Bieliński, radca prawny jozef szyper, taksówkarz Grzegorz Pałka, Inżynier Jakości-Ruda Śląska Marian Różalski, nauczyciel akademicki Andrzej Majchrzak, inżynier zbigniew perłowski, prac. umysłowy-budownictwo Mirosław Żłobiński, nauczyciel-bibliotekarz Arkadiusz Kęcie, student prawa Zbigniew Proniewicz, informatyk Tomasz Jaxa-Chamiec, lekarz Grzegorz Filip, publicysta ewa strumillo-jaxa chamiec, artysta plastyk Tomasz Wójcik, nauczyciel Krystyna Pawłowicz, biolog Włodzimierz Knast, elektronik Zofia Knast, nauczyciel Jerzy Pawłowicz, lekarz Bogdan Rubas, żołnierz zawodowy Piotr Rubas, student Andrzej Jaruzelski, dziennikarz, emeryt Piotr Celadyn, technik chemik Agata Mickiewicz, kustosz Hanna Kamińska-Staśko, ekonomista Kornel Morawiecki, Solidarność Walcząca Weronika Falikowska, Inżynier elektronik Jerzy Czarnecki, Inż. elektryk-emeryt Tomasz Zieliński,konsultant Krystyna Poniatowska, psycholog Franciszek Trzaska, projektant Mariusz Rataj, lek.wet Ryszard Stanisław Szejner, ekonomista Władysław Pieprzyca, biegły rewident Agnieszka Rataj, witrażysta Maciej Grząska, Informatyk Karen D'Souza, dziennikarka Janusz Nieznański, nauczyciel akademicki Henryk Włodarczyk, elektronik Bonifacy Kupczyk, Mechanik jacek dawiec, stolarz Włodzimierz Warchala, inżynier Tomasz Bzdyra, administratywista Roman Jarmuszkiewicz, emeryt Czesław Lipka, emeryt Anna Mikuła, inżynier Piotr Maruszak, inżynier Jolanta Śniegucka, ekonomista Małgorzata Wardęcka, pedagog Agnieszka Jarmuszkiewicz,wykładowca Marta Malewicz, psycholog Barbara Borek - Witkowska, nauczyciel Michał Garapich, geograf, socjolog Piotr Piwowarczyk, Prawnik Jan Tadeusz Juda, emeryt Wojciech Jachymiak, filmowiec Józef Musiał, architekt Piotr Feliksik, politolog Adam Borowski, wydawca Edward Wierzchoś, Prof.dr hab. Jacek Foremski, student Joanna Zawistowska, ekonomistka Janina Wiśniewska, nauczyciel Zbigniew Wisniewski, technik budowlany Witold Kryda, techn.chemik Janusz Witkiewicz,ekonomista Elżbieta Latowska, emerytowany nauczyciel akademicki Mirosław Toboła, inżynier Adam Łukasz Gawlik, ekonomista Jan Musialski, geofizyk Brunon Jerzy Ponikiewski, rencista Anna Fotyga, ekonomistka Dariusz Kulikowski, emeerytowany żołnierz zawodowy Mateusz Gancarz, przedsiębiorca Paweł Adamski, biolog Jacek Dwojak, Uczeń Daniela Podlawska, nauczyciel akademicki Magdalena Sroczyńska-Kożuchowska, astronom Maria Kyc, nauczyciel Alfred Kyc, dziennikarz dariusz zaleski,ekonomista Barbara Ostoja, prawnik/emigrantka Kanada Tadeusz Czuba, nauczyciel Anna Dyga, nauczyciel Ewa Pyrkosz-Jadach, dyrektor liceum Maria Florek, nauczycielka Bogdan Gorczyca, Technik Andrzej Florek, inzynier elektyk Barbara Ostrowska Lidia Wieteska-Mazur, inżynier Kazimierz Mazur, inżynier Łukasz Moczydłowski, adwokat Erika Solonowicz, lekarz Andrzej Badura, Emeryt Wojciech Piotrowski, przedsiebiorca prywatny Franciszek Staszczuk, socjolog Ewa Jedrychowska, bibliotekarz Dariusz Morisson, pielęgniarz Sylwester Majewski, drobny przedsiębiorca Robert Ochocki, socjolog Wojciech Kempiński, architekt Anna Olszewska, ekonomista Dariusz W. Olszewski, ekonomista Kazimierz Orzeszak, inżynier Izabela Kaczmarska, Lekarz Janusz Klosa, lekarz anestezjolog Jacek Litman, technik ukladow optycznych Marta Kunkel, lekarz Anna Kllimkiewicz-Kunkel, lekarz Andrzej Kunkel, lekarz Irena Kunkel, ekonomista, na emeryturze Andrzej Kordas, Projektant WWW Dariusz Kądziela, handlowiec Artur Sprawka, prawnik Katarzyna Tarnawa, studentka Robert Szala, el.mech. Jarek Pijewski, rolnik Paweł Motylewski, trener Adam Krukowski, student prawa Andrzej Wadas, historyk Wojciech Ciepiela, inżynier Walenty A.Wojnarowicz, lekarz Jarosław Cichocki, informatyk Zbigniew Tarczyński, informatyk Ewa Borkowska, nauczyciel akademicki Łukasz Jędrzejewski, student Walerian Maziuk, emeryt Andrzej Zaranek, inżynier elektryk Zenon Torz, inzynier Paweł Markiewicz, filozof, pedagog Michał Szymański, uczeń Piotr Kwiecień, informatyk Tomasz Laszuk, Przedsiębiorca Tomasz Laszuk, Przedsiębiorca Beata Zagórska-Marek, biolog, nauczyciel akademicki Peter Mrass, historyk sztuki Janusz Roguski, elektryk Tadeusz Łojek, lekarz Tadeusz Żórański, inżynier Stanisław Roszkowski, wykładowca Zofia Ambroziak, lekarz Marta Wilk, lekarz Marek Nagnajewicz, przewodnik turystyczny Konrad Iwańczuk, Technik-Rolnik Anatol Zarecki, emeryt Stefan Zemke, Wykładowca Iwona Świdzińska, lekarz Mirosław Kobza, naucz. Akademicki Stanisław Basiński, inż. inżynierii środowiska Roman Koszałka, emeryt Bartłomiej Gajos, Stowarzyszenie Koliber Albert Świdziński, student Józef Olejniczak, muzealnik Tomasz Albiniak, księgowy Marcin Baniewicz, sprzedawca Ryszard Pacak, lekarz Alina Gajewska, biolog Agnieszka Bogucka, prawnik Jan Okrasa, inż.mechanik Cezary Godlewski, psycholog Bogusława Klauze, Nauczyciel Andrzej Dąbrowski, profesor, nauczyciel akademicki Andrzej Dąbrowski, profesor, nauczyciel akademicki Bartłomiej Nersewicz, uczeń Irena Folta, psycholog Kazimierz Pierzga, drobny biznes Józef Jodkowski, lekarz Andrzej Figiela, informatyk Edward Kniażycki, informatyk Hanna Tomczak, farmaceuta Andrzej Kowalczyk, Politolog Antoni Cywiński, Wójt Tomasz Pochopin, handlowiec Seweryn Samborski, student Łukasz Drofiszyn, student Mateusz Pietrzyk, wykładowca Patryk Kwiatkowski, uczeń Wojciech Funkiewicz, architekt Adam Kwiatkowski, student Robert Klementowski, historyk Wiesław Kowalczyk, matematyk Łukasz Nejman, uczeń Grzegorz Królikiewicz, reżyser Krystyna Królikiewicz, radca prawny Emil Wcisło, informatyk Łukasz Skąpski, artysta Janusz Mischke, lekarz emeryt Janusz Mischke, lekarz emeryt Piotr Marzec, księgarz Wojciech Ornarowicz, przedsiębiorca Grażyna Kempińska, tech. Architektury Robert Płóciennik, Kucharz Wojciech Ornarowicz, przedsiębiorca L.Sarnowski, nauczyciel Jerzy Radomski, inżynier Tomasz Królak, prawnik Waldemar Bieńko, emeryt Anna Dobosz, księgowa Andrzej Wątroba, student Bogdan Dudziak, wychowawca Łukasz Kliński, student prawa Lucja Nakonieczna, emeryt.nauczyciel akademicki Jerzy Mirgos, programista Łukasz Stolarek, student ekonomii Barbara Szklarz, Kucharz Jakub Napieraj, uczen Jerzy Oleszczuk, nauczyciel Leokadia Maziuk, emerytka Paweł Napieraj, fotograf Jolanta Witwicka, nauczycielka Tadeusz Witwicki, marynarz Dariusz Kasprzak, marynarz Mirella Stech, Nauczyciel akademicki Renata Kasprzak, bibliotekarz Michał Stech, Student Jarosław Gutowski, pracownik umysłowy Marek Stech, Przedsiębiorca Janusz Kowalski, prawnik Anna Ambroziak, nauczyciel Michał Ambroziak, lekarz Jan Gajda, emeryt Urszula Ambroziak, lekarz Adam Marszk, student Anna Matuszewska, studentka socjologii Mariusz K.Piwowarski, Funkcjonariusz Państwowy Irena Kopta, księgowa Piotr Brzozowski, politolog Maria Kopta, emerytka Alicja Grzegorek, Nauczyciel Ludwik Strzempek, socjolog Marek Sakowicz, nauczyciel Grzegorz Świerc, student Damian Widz, student medycyny Ligia Suskiewicz-Świerc, lekarz Zbigniew Waląg, emeryt - astroamator Piotrek Masierak, uczeń Slawomir Swiderski, lekarz weterynarii Marek Klenowicz, inż. mechanik Barbara Swiderska, mgr.inz.Technologii Drewna Tadeusz Dziewulski, inżynier Agata Witkowska, historyk sztuki Wanda Dziewulska, nauczycielka Teresa Kopta, ekonomista Jerzy Dembski, uczeń Aleksander Gromadecki, emeryt Grzegorz Muskała, kardiolog Antoni Jakóbczak, pracownik naukowy Henryk Czyrkowski,inż elektronik Andrzej Sroka, inżynier mechanik Jadwiga Walkowiak, emerytka Tadeusz Burger, Socjolog Stanisław Nowotny, politolog Włodzimierz Krenc, inżynier Stefan Karpiński, inż. mechanik Mariusz Lisiecki, student Magdalena Trojanowska, dziennikarz informatyk Stefan Gniazdowski, Informatyk Jan Kumosa, student Beata Niewiadomska, lekarz Wojciech Wojtak, sejsmolog Zdzisław Dumowski, urzędnik Dariusz Kruk, listonosz Jacek Niemiec, inżynier, przedsiębiorca Czesław Kuźma, specjalista BHP Piotr Włodarczyk, IT Ryszard Kienik, emeryt joanna karaś-tęcza, lekarz weterynarii Kamilla Nowak-Voigt, historyk i ekonomista Stanisław Kossakowski, bankowiec, samorządowiec Karol Sudak, student Edward Para, inżynier Jolanta Zezulińska, architekt Piotr Orszulik, ekonomista Bożena Biernacka-Orszulik, nauczycielka Bartosz Wrotniak, student Waldemar Kubacki, lekarz Jacek Chromy, wystawiennik, wydawca, Biuro Promocji Sztuk Piotr Jodłowski, Informatyk Teresa Nowicka, księgowa lech boruta, handlowiec Janusz Kosterski, inżynier Józef Ambroziak, lekarz Tadeusz F. Łuszczyński, historyk Daniel Bogucki, student Jacek Główka, chemik Antoni Krok, rencista Paweł Szcześniak, Nauczyciel akademicki Wojciech Naja, księgarz Maciej Noszczak, Architekt Andrzej Rydzewski, matematyk-informatyk Wojciech Pruszewski, student wojciech skorny, nauczyciel Marcin Chodorowski, Analityk Franciszek Czech, socjolog Marian Borysek, emeryt Ryszard Begier, obecnie emeryt dzialacz NSZZ 'Solidarnosc' Dariusz Polaczek, nauczyciel Łukasz Grabowski, Mechanik Samochodowy Bohdan Stypułkowski, emerytowany prawnik Łukasz Łotocki, politolog Malgosia Krakowska, studentka Janusz Południok, nauczyciel, tłumacz Michał Południok, student prawa Agata Południok, socjolog Grazyna Gryszyn, przeds Wiktor Gryszyn, prawnik Tomasz Sioda, lekarz medycyny Tomasz Grzegorz Płatos, bezrobotny Wladyslaw Rymsza, inzynier, konstr. mostow Piotr Bożejewicz, grafik i fotograf Sławomir Sadocha, wolny zawód Wawrzyniec Menes, ekonomista Mirosław Siwierski, nauczyciel Michał Kaszlej, student Danuta Kaszlej, Nauczyciel historii Jan Karczewski, Rolnik Jadwiga Karczewska, Geolog Barbara Leszko, Nauczyciel historii Andrzej Leszko, Żołnierz zawodowy prof. Tadeusz Kulikowski, biochemik dr hab. Ewa Kulikowska, biochemik Stefan Oniszczuk, Przedsiębiorca Grażyna, Jan, Zosia Hauke, diagnosta, matematyk, studentka architektury mgr Adam Kulikowski, urzędnik Tomasz Grzywacz, architekt Paweł Bzdyra, student Grzegorz Stefańczyk, tłumacz Wojciech Deszczyński, urzędnik bankowy Maria Żelezik, nauczyciel Krzysztof Walko, Architekt Piotr Komisarski, Programista Piotr Kowalski, student Paweł Łysiuk, inżynier budownictwa Attila Jamrozik, art. Plastyk Dariusz Piotrowski, urzednik Andrzej Dołżycki, Inżynier Łukasz Lisek, Uczeń Mateusz Krzesiński, student Czesław Ratajewicz, inżynier Zbigniew Komisarski, kierowca Paweł Domeracki, historyk Tomasz Kulpaczyński, inż. Budownictwa Kazimierz Strugała, lekarz Piotr Tenor Krystyna Rendecka, doktor nauk technicznych Marcin Kargul, lekarz Tadeusz Lis, mgr inz. Klaudiusz Małachowski, lekarz Walerian Piotrowski, adwokat Jerzy Polaczek, prawnik-poseł na Sejm RP Cezary Kowalski, muzyk Stanisław Działowski, kolejarz Roman Łapa, technik mechanik Adam Mach, emerytowany nauczyciel Jerzy Kutkowski, plastyk Dariusz Durajczyk, elektronik Maria Elżbieta Dębowska, nauczyciel akademicki Kazimierz Piotrowski, krytyk i historyk sztuki Czeslaw Kusik, rolnik Renata Borowiecka, pedagog Łukasz Zygmunt, student Krystyna Jarocka, lekarz Jozef Drewniok, filozof Mikołaj Niedek, filozof Jolanta Śniegułka, ekonomista Małgorzata Juhanowicz, bibliotekarz kustosz Marcin Muniak, socjolog Roman Lutowski, inżynier Zenon Domeracki, technik budowlany Robert Wojtowicz, energetyk Sebastian Frejowski, pracownik naukowy Paweł Rożyński, prawnik Dawid Zieba, Prezes Zarządu Adam Kulewski, Wydawca Aleksander Oczak Grzegorz Wiśniewski, prawnik Aleksandra Goworowska, Emerytka Kazimierz Goworowski, Kapitan Żeglugi Wielkiej Marcin Buczek, student Piotr Zawadki, wdrożeniowiec Ryszard Woźniak, nauczyciel uniwersytecki Agnieszka Słota, nauczyciel Bolesław Magot, emeryt Alois Alek Krywult, Emeryt Krzysztof Sosin, inzynier mechanik Wojciech Słota, dziennikarz Rafał A. Jakubowski, przedsiębiorca Marek Janas, Inżynier Łukasz Hryniewicki, student Jan Kotlarski, lekarz Wojtek Nowak, technik dentystyczny Tomasz Specjał, Historyk Rafał M. Gęśliki, Informatyk Piotr Garwoliński, księgowy Marek Miłek, architekt Waclaw A. Slezak Ryszard Kozik, inżynier Jan Kamiński, nauczyciel Roman Greszta, informatyk Hubert Trammer, architekt Tadeusz Pacuszka, biochemik Wacław Jakucki, informatyk Adam Słomka, nauczyciel, polityk Krzysztof Stecewicz, geodeta Robert Cyran, księgowy Witold Korona, geolog Grzegorz Kortas, katecheta Grzegorz Piotrowski, lekarz Antoni Bańkowski, scenarzysta Bogdan Adamkowski, przedsiębiorca Bogusława Łysek, ekonomistka Andrzej Niedek, geolog Jerzy Świrydczuk, pracownik naukowy Tomasz Kołakowski, inżynier elektryk Marcin Lustofin, student Marek Jan Olbrycht, historyk Damian Jóźwiak, energetyk Andrzej Kossowski, emeryt Robert Targoński, przedsiębiorca Bohdan Diaków, specjalista ds. zamówień publicznych Marek Sładek, inżynier mechanik Piotr Jasiak, chemik Krystyna Tomaszewicz, poligraf Adam Ważyński, inżynier elektronik Wojciech Warchoł, nauczyciel akademicki Maciej Nitka, architekt Jadwiga Kołakowska, technik elektryk Marek Jeleń, nauczyciel Łucja Plaugo, ekonomistka Grzegorz Bekier Bożena Musiał, referent Jacek Świat, marketingowiec Grzegorz Ziółkowski, ekonomista Sławomir Szeliga, politolog, agent ubezpieczeniowy Krystyna Reiter, emeryt Tomasz Mierzejewski, ekonomista Wiesław Kowalski, informatyk Helena Hajów, emerytka Grzegorz Rzeźnik, nauczyciel Grzegorz Szczerkowski, urzędnik samorządowy Włodzimierz Wierzba, inżynier elektronik Zbigniew Cebula, artysta plastyk Edward Piorunek, informatyk Małgorzata Tokarska, artysta plastyk Krzysztof Koprowski, wychowawca Michał Olejniczak, emeryt Mariusz Czerniak, informatyk Andrzej Kowalewski, dyspozytor Barbara Polak, dziennikarz Michał Suwała, stolarz Aleksandra Wróbel- Alka, architekt Andrzej Sasiak, inż. energetyk Wojciech Roszyk, inz chemik Wojciech Zieliński, przedsiębiorca Jan Gierak, biolog Zofia Kwoszcz, ekonomista Witold Burzyński, elektronik Izabella Strączyńska, lekarz medycyny Marek Jać, urbanista Aleksandra Ochelska, prawnik Anna Patrycy, rzecznik prasowy Mieczysław Sawicki, fizyk Bożena Czupryńska, ekonomistka Sławomir Kubalewski, dyspozytor Marek Włodarczyk, Specjalista ds. reklamy Izabela Gabrysiak, pielęgniarka Bożena Dudek, nauczyciel Weronika Cyrynger, bibliotekarz Wojciech Ciepiela, inżynier Filip Karczemski, architekt Andrzej Wieliński, pracownik umysłowy Ryszard Mróz, aktor Tomasz Achtelik, inż. geodeta Marek Olesiewicz, nauczyciel Przemysław Bryksa, urzędnik państwowy, samorządowiec Piotr Kuśmierzak, elektryk Sebastian Klawitter, Architekt Dorota Gołębska, tłumacz Mieczysław Czarnacki, emeryt Mirosław Kowalewski, monter aparatury RTV Wacław Śmietanka, ekonomista-wł.firmy Mieczysław Moleń, inżynier Alicja B. Tracewska, emerytka Piotr Loch, architekt Tomasz Górski, prawnik Danuta Pyka, ekonomista Andrzej Piszczatowski, aktor, reżyser radiowy Jerzy Filak, informatyk Józef Niemczynowski, prawnik Elżbieta Markowicz, emerytowany radca prawny Maria Szustkiewicz, inżynier Marek Wojtaś, inżynier Rafał Bebak, inżynier telekomunikacji Andrzej Chmielnicki, mgr inż. Zbigniew Panek, robotnik Szymon Bojarski, przedsiębiorca Joanna Żurańska-Hołody, lekarz weterynarii Mirosława Żurańska, emeryt Maciej Halamus, robotnik Marek Garbacz, psychoterapeuta uzaleznień Roman Łyszkowicz, energetyk Waldemar Pilkiewicz, inżynier Wanda Pilkiewicz, lekarz medycyny Piotr Wójcik, poligraf Jakub Kubalski, prawnik Piotr Stępień, przedsiębiorca Jan Ruman, redaktor Czarek Tokarski, media planer Adam Synowiec, politolog Grzegorz Dękierowski, prawnik Jarosław Kowalski, architekt Stanisław Gajewski, pracownik naukowy Maciej Zaborowski, prawnik Aleksander Jasiński, dyrektor zarządzający Paulina Koprowska, aplikant radcowski Jolanta Szablicka-Żak, nauczyciel akademicki Jacek Gańko Piotr Wieczorek, nauczyciel Zygmunt Łuc, prawnik Jacek Krzymiński, elektronik Benedykt Hedzielski, pracownik naukowy Antoni Barcikowski, prawnik Eugeniusz Stencel, inżynier Sylwester Kienig, informatyk Agnieszka Kienig, rolnik Dawid Kienig, uczeń Ewa Wcisło, technik Bogdan Walerych, emeryt Maria Walerych, emeryt Mirosław Krupa, technik ekonomista Julita Hetlof, filolog Maria Konarzewska, gł.księgowy Zenon Konarzewski, emeryt Miroslav Ciunovic, prezes Fundacji Wilenszczyzna Przemysław Konarzewski, rolnik Adam Dudek, prezes spółdzielni mieszkaniowej w Krakowie Krystyna Boroń, ekonomista Andrzej Milewski, przedsiebiorca Mirosław Szulczyński, nauczyciel akademicki Jacek Jeleniewski, plastyk Ryszard Kusojć, inżynier Katarzyna Polak-Kusojć, nauczycielka Piotr Robakowski, nauczyciel akademicki Michał Sobiepanek, student Piotr Kozłowski, inżynier informatyk Maciej Leja, handlowiec Jacek Lipiński, bankowiec Zbigniew Kosowski, informatyk Andrzej Kubatko, przedsiębiorca Mateusz Tomczak, nauczyciel historii Cezary Jankowski, urzędnik Jan Olejniczak, oficer pokładowy Edyta Kociuba, biolog Pawel Niznik, architekt Aleksandra Jaworowska, nauczyciel Andrzej Śledź, prawnik Tomasz Galicki, uczeń Grzegorz Plechawski, architekt Jadwiga Maria Galicka, rencistka Justyna Solarz, prawnik Ewa Derendarz, chemik Michał Masłowiec, etnolog Jakub Biernat, „FAKT” Krzysztof Wojciechowski, lekarz medycyny Wojciech Dzedzej, uczeń Marcin Skowron, naukowiec Leszek Zinkow, filolog Witold Darski, inż. budownictwa "Solidarność" Wanda Skibińska, emeryt Ryszard Surmacz, historyk Jacek Wers, student Józef Paszczyk, geograf Marek Bogiel, informatyk Piotr Kurowski, pedagog Dariusz Godlewski, plastyk Ryszard Kobojczyk, architekt IT Teresa Gębala, emeryt Adam Gębala, prawnik Beata Gębala, nauczyciel Jan Gębala, emeryt Sylwia Wildt-Stefaniuk, nauczycielka Adam Śledź, mgr inż. komunikacji kolej. Zdzisław Pankowski, sam. specjalista Helmut Arseschpitze, magazynier Jacek Puszek, student Dorota Wisz, nauczyciel Grzegorz Korwin-Szymanowski, socjolog, dziennikarz Janusz Mielcarek, lekarz Zbigniew Klimiuk, pracownik naukowo- dydaktyczny KUL Emilia Mielcarek, studentka Tomasz Gałdyński, grafik Leszek Kozłowski, inzynier Andrzej Łuc, fotograf Marcin Grzywacz, dziennikarz Janusz Drelichowski, architekt Elżbieta Drelichowska, emerytka Ryszard Wrona, Geolog Irena Czarkowska, ekonomistka Waldemar Czarkowski, biznesman Tomasz Giller, Farmaceuta Stanisław Tyszka, doktorant Wacław Dec, inż. mechanik Piotr Golubiewski, inżynier Zdzisław Psiuch, ekonomista Jan Beszta-Borowski, emeryt-wielokr.więzień komuny Jerzy Bujak, inżynier Ryszard T. Jurewicz, ekonomista Wojciech Palczewski, rzemieślnik Cezary Marciniak, informatyk Wojtek Pietrowski, tennispro Maria Geniusz, ekonomista na emeryturze Tadeusz Pilipczuk, inżynier Jerzy Kamiński, lekarz Jan Augustyn, biznesman Marek Wawrzyniak, artysta muzyk Jerzy Kawęcki, analityk rynku Sławomir Makowski, elektronik Tomasz Umiński, zoolog Andrzej Tokarski, przedsiębiorca Krzysztof Uściński, historyk, publicysta Stanisław Zbigniew Sroczyński, żołnierz AK, inżynier, oficer WP Tadeusz Świerzbiński, ichtiolog Piotr Lewandowski, przedsiębiorca Jadwiga Świerzbińska, pielęgniarka Piotr Nowak, nauczyciel akademicki Anna Jugo, logopeda Katarzyna Świerzbińska, ekonomistka Katarzyna Lewandowska, ekonomistka Małgorzata Pakier, historyk Zbigniew Kiersnowski, tłumacz Andrzej Dąbrowski, optyk Grażyna Górecka, bibliotekarz Andrzej Kaźmierczak, inżynier elektryk - nauczyciel, onegdaj internowany Anna Wójcik, dziennikarz Andrzej Nowarski, prawnik Maciej Wąż, doradca Józef Miśta, technik włókiennik Maciej Wierszyłowski, protestant Monika Banaś, pracownik naukowy Józefa Rybarczyk, ekonomistka Tomasz Nowacki, inż. lotnictwa Roman Dzwonkowski, ksiądz Hubert Cioczek, prawnik Zygmunt R. Kich, em. inż. elektryk Barbara Pilas, naukowiec Tadeusz Biedrzycki, przedsiębiorca Stanisław Janas, mistrz stolarski Jan Tomaszewicz, inżynier Monika Gasiorowska, dziennikarka Cezary Lossy, informatyk Zbigniew Łaptaś, emeryt Józef Pietrzykowski, radca prawny Adam Maziuk, marynarz Wojciech Dąbrówka, dziennikarz, TVP Piotr Gralak, nauczyciel akademicki Łukasz Cyran, student Michael Gorecky, inzynier Aleksander Sitek, rencista Łucja Gładysz, gospodyni dom. Tomasz Szmyt, inż. chemik Grzegorz Golański, nauczyciel akademicki Alicja Heinzel, plastyk Paweł Jasica, dziennikarz, SDP Kraków Włodzimierz Korzecki, zawiedziony wobec ograniczania wolności słowa Katarzyna Grabowska, nauczycielka Waldemar Szkiela, politolog Stanisław Jeszka, mgr inż. elektronik Wiesław Procki, ekonomista Michał Preisner, doktorant Igor Atanaziewicz, matematyk Zbigniew Zdarzil, geodeta Andrzej Romek, elektronik Władysław Boryczko, inżynier elektryk Ewa Germak, farmaceutka Cezary Bzdyla, pielęgniarz Ewa Germak, farmaceutka Antoni S. Moskwa, inżynier chemik, emeryt Krzysztof Drzewiecki, inż. elektryk Tomasz Sługocki, student Ewa Germak, farmaceutka Antoni Nowak, rencista Mateusz Przychodzeń, uczeń Kazimierz Czoch, inżynier Piotr Wszelaki Marcin Wierzbicki, menedżer Marcin Sychowski, radca prawny Urszula Adamowicz, studentka Sławomir Parol, technik mechanik Ryszard Wąsik, chirurg , dr nauk med. Krzysztof Dawiec, lakiernik Jerzy Bogdziewicz, inżynier Krystyna Mysłowska-Sancewicz, chemik Mikołaj Jerzy Szymański, student Paweł Foltyn, pielęgniarz Maciej Sancewicz, art malarz Stefan Żółtek, inż. emeryt Maciej Słowiński, student Adam Knabel, informatyk Władysława Kojder, nauczyciel Ewa Germak, farmaceutka Andrzej Turlej, automatyk Dariusz Gorecki, nauczyciel akademicki Mira Bartoszek, historyk sztuki Wojciech Bartoszek, archeolog Piotr Bartoszek, student filozofii Rafał Gaszyński, inżynier konstruktor Zbigniew Kaca, student Zygmunt Andrejas, mjr rez mgr inż Waldemar Szczuchniak, handlowiec Zbigniew Bednarski, inż. mechanik Sławomir Bochniarz, Informatyk Dariusz Ściepuro, filolog jan jaborski, przedsiębiorca budowlany Stanisław Mierzwiński, Profesor Politechniki Krzysztof Szyszkiewicz-Warzecha, nauczyciel akademicki Jerzy Błaszczyk, analityk SI Janusz Paweł Wilczewski jan korbut, urzędnik Tomasz Jezior, fizjoterapeuta Anna Zalas, b,st,sekretarz sądowy Adam Kaznowski, nauczyciel akademicki Grzegorz Adamiak, Prywatny przedsiębiorca leszek Bugno, Inzynier Janusz Kukuc, Technik Komputerowy Wojciech Adamiak, inżynier Leszek Lackorzyński, prokurator w stanie spoczynku Piotr Sikorski, instruktor Michał Nurkiewicz, inżynier Dariusz Zgutka, pracownik PPG Maciej Molczyk, scenarzysta Tomasz Bagiński, grafik komputerowy Elżbieta Masiak, nauczyciel akademicki Karol Woźniak, przedsiębiorca Jan Klosek, inwestor Zbigniew Mikosz, inzynier Aleksander Maciej Jablonski, inzynier, Ottawa, Kanada Kosma Złotowski, tłumacz Adam Bochynski, rysownik Ewa Tomaszewska, dyrektor zarządzający Rafał Kordaczuk, ekonomista Andrzej Hopek, nauczyciel Anna Komszczyńska-Kozłowska, mgr inż. Roman Posyła, przedsiębiorca Robert Naklicki, Kierownik Działu Wojciech Kniat, technik mechanik Jerzy Dul, ekonomista Łukasz Łaczmański, biolog molekularny Grzegorz Szolc, Informatyk Piotr Zbigniew Krajewski, ekonomista Artur Mysłek, radca prawny Tomasz Rożek, Makler Mikołaj Głuszkowski, bibliotekarz Andrzej Sasiak, emeryt Marek Bednarski, doradca finansowy Anna Fuhrmann, Geolog Henryk Demps, Technik Małgorzata Rybicka, technolog żywności Bogusław Kosiara, automatyk Maurycy Graca, księgowy Tadeusz M. Dobrowolski, Filozof Danuta Adamska-Kowalczyk, muzyk Dariusz Więcek, poligraf Celina Maksimowska, pedagog Celina Maksimowska, pedagog Leszek Sierociński, Rencista Stanisław Grześ, nauczyciel akademicki Andrzej Tomana, przedsiębiorca Teresa Ornowska, nauczyciel Jerzy Dąbrowski – Panslawista, Polityk, komentator Piotr Kornacki Paweł Zechenter, fotograf Jerzy H. Maksimowski, historyk Kazimierz Goluch Andrzej Kastyak, elektroenergetyk Bogusława Gawrych, ekonomista Adam Panek, Student Marek Bortnik, prawnik Marta Markiewicz, urzędnik Tomasz Kamiński, inżynier Bartłomiej Woźniak, przedsiębiorca Mariusz Balwierz, przedsiębiorca Jakub Rogoziński, ekonomista Grzegorz Mazur, nauczyciel Gerard Górecki, adwokat Anna Pasikowska, nauczyciel Tomasz Jan Białopiotrowicz, pracownik umysłowy Witold Kaczmarek, emeryt Wiesław Suliga, Ekonomista Czesław Kukowka, informatyk Andrzej Fedorowicz, Poseł IV - tej i V - tej Kdencji Sejmu Seweryn Kowalski, inzynier budowlany Michał Serafin, ekonomista Wiktor Dardziński, lekarz Jerzy Klus, dziennikarz Ewa Wisniewska, budowlaniec Marek Paczkowski, urzędnik Maria Ossowska, Księgowa Andrzej Surma, inżynier budowlany Marcin Engel, archeolog Jakub Szmigiel, radca prawny Kazimierz Wilk, Inż.budownictwa Kazimierz Ulewicz, Muzyk Andrzej S. Grabowski, inżynier elektryk Jerzy Nostitz-Jackowski, doradca podatkowy Ludwika Borawska – Szymborska, architekt wnętrz Jacek Tyszkiewicz, mgr inż. Mechanik Miłosz Pawłowski, filozof Longina Kiełkowska, emeryt Józef Bankiet, mgr inż. Mechanik Zdzisław Zięba, tech.elektronik Alicja Karczewska, informatyk Andrzej Lindner, Nauczyciel historii Grazyna Plawska, retuszer Maria Szymborska, studentka Bozena Mądro, nauczycielka Józef Kolbusz, ekonomista Piotr Soporowski, bibliotekarz Tadeusz Furman, technik komunikacji Tomasz Cirocki, inżynier elektryk Sławomir Grudny, Rencista Andrzej Bukowski, doradca podatkowy Tadeusz Moryciński, lekarz Łukasz Borda, Prawnik Rafał Skoumal, architekt Wieslaw Orciuch, inzynier Dominik Sztyrak, Informatyk Michał Mager, student Andrzej Stefański, historyk, przedsiębiorca Grzegorz Dękierowski, prawnik Andrzej Horowski, chemik Jacek Imielski, urzędnik Tadeusz Cholewa, mechanik Wojciech Potyszka, leśnik Ireneusz Gorlo, nauczyciel Marek Zagajewski, filozof Katarzyna Potyszka, ceramik Dariusz Durajczyk, elektronik Andrzej Budzyński, prezes Telewizji Niezależnej ANB Bartosz Bielecki, student Paweł Idźkowski, technik budownictwa Tadeusz Witkowski, publicysta Jerzy Ługowski, inż. transportu Barbara Mękarska, orientalistka Piotr Basiński, informatyk Andrzej Mackiewicz, ekonomista Jolanta Mackiewicz, ekonomista Jerzy Wilczyński, prezes zarządu Emilia Będkowska, biotechnolog Karolina Śpiewak, studentka Stanisław Obertaniec, dziennikarz Danuta Gruszczyńska, malarka Bogda Mickiewicz, bibliotekarz Marek Jaworski, pracownik naukowy Marcin Fabiański, historyk sztuki Małgorzata Pierzchalska, biolog Dobiesław Filipczak, mechanik Joanna Makola, studentka prawa Antoni Z. Kamiński, pracownik naukowy Czesław Trośniak, nauczyciel Bogdan Stolarczyk, redaktor Elżbieta Młynek, rencistka Zdzisław Kowalczyk, profesor Jan Młynek, emeryt Krystyna Apolonia Kowalczyk, ekonomistka Adam Gawrylak, inżynier Magda Gawrylak, studentka Adam Kałdus, informatyk Anna Rynkiewicz, hotelarz Teresa Filipowicz, emerytka Michał Gabriel Woźak, nauczyciel akademicki, prof. zwyczajny Stanisław Sobiński, lekarz Konrad Kozłowski, grafik, historyk sztuki Grzegorz Giera, radca prawny Wojciech Ornarowicz, przedsiębiorca Andrzej Sawicki, chemik Jan Ćwięcek, elektronik Lech Stefan, Klub Spotkanie i Dialog, Wroclaw Wojciech Szymanek, prac. PKP Filip Mazurczak, student Tomasz Dajczak, katolicy.net Leszek Kołodziejczyk, matematyk Krzysztof Grzywacz, inżynier Jarosław Sentowski, inżynier budownictwa Ewa Sentowska, nauczyciel Szymon Sentowski, student Przemysław Czaczyk, radca prawny Jerzy Kudlicki, pedagog Krzysztof Kot, bankowiec Paweł Bukowski, informatyk Iwona Bukowska, nauczyciel Andrzej Krygiel, inżynier Michał Mroskowiak, student Marek Kozieł, przedsiębiorca Grzegorz Sulich, uczeń Dariusz Bojarski, prawnik Franciszek Idźkowski, uczeń, licealista Andrzej Stoff, prof. dr hab. Wojciech Górecki, emeryt Janusz Idźkowski, inżynier Maria Idźkowska, etnolog Wojciech Cejrowski Ewa Smołka, pedagog Tomasz Smołka, pedagog Jarosław Laskowski, chemik Sebastian Krok, przedsiębiorca Małgorzata Grabowska-Popow, doktor historii Stanisław Kozanecki, okulista Sylwester Kamyszek, inż. rolnik Grzegorz Tadyszak, listonosz Łukasz Tadyszak, licealista Agnieszka Ogórek, Studentka Socjologii Piotr Mokwa, kolejarz dyżurny ruchu Marcin Ostrowski,ekonomista Radosław Ziółkowski,analityk biznesowy Jerzy Klawitter,przedsiębiorca Radosław Kuźma,politolog Maciej Jabłoński,mgr politologii Jarosław Borowy,lekarz weterynarii Maciej Świeściak,finansista ewa wierzbicka,gospodyni domowa Grzegorz Łabusiński,samodzielny referent ds. handlowych Paweł Bobruk,informatyk Marek Łuczyński,pracownik naukowy Marek Łuczyński,pracownik naukowy Andrzej Kujda,elektryk Tomasz Dubiński,urzędnik Helena Suszyńska,emerytka, księgowa, AK i WiN Marek Łuczyński,pracownik naukowy Danuta Karkowska,nauczyciel akademicki Waldemar Karkowski,technik dentystyczny Andrzej Wilczkowski,pisarz Maciej Dutkiewicz,analityk komputerowy Maria Los,socjolog Damian Kwaśniowski,politolog Andrzej Cichon,informatyk Włodzimierz Korona, geolog Piotr Cieraszewski, przedsiębiorca Stefan Rysak, wokalista Daria Szpak, licealistka Tomasz Turczyński, sprzedawca Jacek Czerwonko, technik budowlany Krzysztof Bagorski, plastyk Adam Kruszewski, rzecznik patentowy Krystyna Olempska, ekonomistka Mirosław Kokoszkiewicz, publicysta niezależny Krystyna Olempska, ekonomistka Ireneusz Adamczak, rencista mgr inż Danuta Dąbrowska, emerytowany nauczyciel akademicki Władysław Dąbrowski, emerytowany nauczyciel akademicki Mirosław Markowski, związkowiec NSZZ "S" Franciszek Białooki, emeryt Wiktor Braun, inżynier Marek Kasprowski, handlowiec Grzegorz Pełka, lekarz Maria Jażdżyńska, nauczycielka Piotr Dembiński, matematyk Elżbieta Bojanowicz-Dembińska, tancerka Grzegorz Szostak, wolny zawód Jerzy Blazy, architekt Jerzy Rok, doradca finansowy Sebastian Włoch, prawnik Bronisław Kukieła, mgr inż elektronik Krystyna Węglorz, radca prawny Danuta Łosiewicz, inżynier, nauczyciel Ryszard Wiernik, inżynier mechanik Karol Kilon, student Mariusz Siemiątkowski, operator FM Anna Glińska-Piątkowska, dziennikarka, mgr historii Paulina Nikolaou, muzykolog Jadwiga Szewczyk, polonistka Daniela Wiernik, technik chemik Michał Pruchniewicz, specjalista do spraw obsługi klienta Andrzej Bojakowski, inżynier Kamil Sielicki Andrzej Pfitzner, nauczyciel akademicki, elektronik Anna Mazgula, nauczyciel Wacław Dec, inżynier mechanik Michał Bukowski Jerzy Gempel, inżynier elektronik Tomasz Kos, student Marcin Janczura, student Monika Kluczykowska, przedsiębiorca Filip Michalak, historyk Grzegorz Wróbel, geolog Marcin Budzyński, uczeń Barbara Adasiak, handlowiec Tomasz Jaworocki, Inżynier zarządzania ryzykiem Krzysztof Hałaburda, Przedsiębiorca Jan Krasowski, inżynier Marian Głodzik, mech. masz. i urz. przem. Konrad Giżyński, student Konrad Swędra, student socjologii Roman Biernaczyk, emeryt Dorota Kościółek, redaktor Marcin Jastrzębski, politolog Tomasz Bieniek, student Tomasz Błeszyński, Inżynier mechanik Bartłomiej Zalewski, student Wojciech Rowecki, prac.fizyczny Jarosław Bachan, prawnik Daniela Baraniecka-Cheda, nauczyciel akademicki Marek Loos, dziennikarz Małgorzata Kołoczek, nauczycielka Antoni Dzbuk, inżynier Franciszek Dzbuk, maturzysta Jakub Wakieć, student, handlowiec Bartłomiej Seidel, inżynier, ekonomista Witold Olszyk, uczeń Wiesław Buszman, dziennikarz Ilona Kucińska, ekonomista Leszek Boruc, inżynier elektryk Agata Boruc, uczennica liceum Joanna Boruc, geolog Dariusz Maciej Stachowski, przedsiębiorca Ewa Rutkowska, nauczycielka Rafał Rutkowski, psycholog Daniel Wysiński, elektrotechnik Regina Stykała, nauczyciel Henryk Bujnicki, projektant Wiesław Ludkowski, przedsiębiorca Lucjan Broniewicz, menedżer kultury Wojciech Czerwiński, pedagog Zbigniew Wypych, nauczyciel akademicki Jacek Mleczko, student Jarosław Bobulski, socjolog Alicja Sztyrak, urzędnik samorządowy Maria Cyrek, przedsiębiorca Krzysztof Cyrek, nauczyciel akademickiMarek Paszke, Kupiec Adam Markowski, inżynier Mirosław Woźniak, redaktor Bożenna Sibińska, ekonomistka Stefan Kokosza, informatyk Adam Ziaja, technik elektronik Artur Kowalski, inwestor giełdowy Krzysztof Szczepański, technik ekonomista Hanna Kryjak, nauczyciel akademicki Kazimierz Kryjak, pianista Zofia Fatyga, farmaceuta Tomasz Olko, rencista Sławomir Wołosz, magister inżynier Paweł Piotrowicz, konsultant Tomasz Postawa, automatyk Dariusz Kuchciński, przedsiębiorca Andrzej Kochański, inżynier Jarosław Nikodem, historyk Karol Minczyński, Ekonomista Patrycja Lubieniecka, studentka prawa Paweł Poprawa, geolog Marcin Norkowski, nauczyciel Piotr Blandford, informatyk Marta Wysińska, psycholog Jolanta Głowacka, stylista Donata Podgórska, psycholog Dariusz Sikorski, nauczyciel Łukasz Mozgowoj, student Zbigniew Sztykiel, psycholog Maria Piłatowska-Sztykiel, psycholog (emerytka) Maria Barcentewicz, nauczyciel Adam Wnęk, geodeta/projektant Teresa Brodzka, filozof Zbigniew Wasiewicz, nauczyciel Zofia Godowska, publicystka polonijna Andrzej Jaśko, ekonomista Wiesław Garbacz, informatyk Małgorzata Asanowicz, nauczyciel Alicja Mokrzycka, tłumacz Tomasz Soćko, informatyk Teresa Słowicka, Kupiec Agata Szumska, uczennica liceum Sebastian Górczyński, uczeń Jan Marszałek, inżynier Anna Gontarz, nauczycielka Natalia Łosiewicz, student Sławomir Jankowski, prawnik Marta Boberka, historyk sztuki Bożena Stróżyńska, nauczycielka Piotr G. Kowalczyk, matematyk Weronika Graj, uczennica LO Ryszard Dudek, lekarz nefrolog Dariusz Respondek, Inżynier transportu Tomasz Sierzputowski, przedsiębiorca Witold Fabin, emeryt Piotr Pietrzak, uczeń liceum Elżbieta Krzemińska, inżynier Zygmunt Jan Prusiński, dziennikarz „Afery Prawa”, literat, publicysta, poeta Maciej Kubaszewski, tłumacz Janusz Przesławski, fizyk Łukasz Mięsiarz, Informatyk Adam Wojtasiewicz, Stowarzyszenie KoLiber Marcin Gruszka, uczeń Marcin Tyczyński, ekonomista Bartłomiej Kurkus, wicestarosta siedlecki Krzysztof Grzeszczuk, chemik Wiesława Blaszkiewicz, nauczycielka Marek Lewicki, nauczyciel Ryszard Kalbarczyk, socjolog Jacek Łosiewicz, student Anna Piątek, manager Andrzej Chwalibóg, architekt Jerzy Szczotka, kontroler placówek handl. Mirosław Tor, menager Michał Tarnowski, nauczyciel akademicki Paweł Domagała, lekarz Sławomir Mierzwa, nauczyciel Marian Sekulski, wójt Tomasz Tokarski, historyk Janusz Kamiński, chemik Krystyna Szornel, księgowa Dariusz Dąbek Paweł Kutrowski, dziennikarz - redaktor naczelny Gazety Sulechowskiej Agata Wiernik, farmaceutka Marta Waś, emeryt Małgorzata Mroczkowska, nauczyciel Michał Pydyszewski, student Marian W. Pospieszalski, inżynier, naukowiec Stanisław Mikołajczak, profesor Przemysław Mikołajczyk, nauczyciel Maciej Drogoń, student Maria Błaszczyk, emeryt Wojciech Suchocki, historyk sztuki Błażej Górniak, student Andrzej Bednarek, konserwator Tomasz Wesołowski, fizyk Grzegorz Schiller, tłumacz Dorota Polaczek, nauczyciel Joanna Wiśniewska, nauczyciel Dorota Targońska, ekonomista Tadeusz Cieślak, ksiądz jezuita Ewa Szady, handlowiec Elżbieta Ciszek, emeryt Janusz Stopa, urzędnik Urszula Stopa, emeryt Mirosław Bałdyga, elektromechanik Jan Wojnowski, wydawca Magdalena Tarapata, prawnik Adam Jęda, marketer Stella Kusnierz, studentka Bogdan Wojewoda, fotograf Grzegorz Kulikowski, emeryt Elżbieta Sylwestrowicz, emerytka Adam Sylwestrowicz, spedytor Maria Wróblewska, urzędnik Henryk Wróblewski, emeryt Włodzimierz Rękawek, informatyk Tadeusz Cyrulski, bibliotekarz Adam Gawlik, dziennikarz obywatelski Wiadomości24.pl Jolanta Słomińska, doradca Maciej Guzdraj, student Krzysztof Laska, policjant Ewa Grabska, pedagog Kazimierz Grabski, oficer PMH Bartosz Duszyński, archeolog Maciej Wojciechowski, filolog Maciej Wojciechowski, filolog Elżbieta Stryjkowska, nauczycielka Kamila Cyran-Mnich, socjolog Monika Chabowska, urzędnik Józef Leszczyński, dziennikarz Andrzej Bolewski, przedsiębiorca Antoni Idkowiak, inżynier Zenon Barzant, bankowiec Ariel Piaskowiak, uczeń Agnieszka Sosień, makler Ewa Wozowska, emeryt Marek Wozowski, emeryt Piotr Samel, piłkarz Dominik Kolorz, związkowiec NSZZ Solidarność Daniel Rekowski, handlowiec Wojciech Baszak, student prawa Piotr Piechocki, przedsiębiorca Dariusz Wrzesiński, Kierowca Jolanta Herok, była nauczycielka Piotr Barański, nauczyciel Bogdan Młynek, mechanik samochodowy Renata Manacka, nauczyciel akademicki Gniewomir Świechowski, dziennikarz Arkadiusz Gołka, dziennikarz Julia Girulska, studentka Joanna M. Romańczyk, prezes Śląskiej Ligi Walki z Rakiem Waldemar Gutowski, nauczyciel Bolesław Białas, psycholog Iwona Furmańczyk, emer.mgr inż.elektronik Antoni Łepkowski, adwokat Ryszard Stolarski, inż. Elektryk Dorota Lupina Bonowicz, fizjoterapeuta Jakub Bonowicz, student Ryszard Gilek, inżynier telekomunikacji Andrzej Szpakowski, górnik Jan Miedzik, Asystent PAN Mieczysław Bętkowski, socjolog Henryk Wojtala, emeryt Dariusz Osiński, archeolog Wenancjusz Słomiński, Historyk Adam Socha, dziennikarz Tadeusz Niesiobędzki, przedsiębiorca Sławomir Bruliński, prawnik Mariusz Barucki, pedagog Małgorzata Głuszko, pracownik samorządowy Maciej Pasternacki, inżynier Bozena Białopiotrowicz, działalność handlowa Krzysztof Łączkowski, psycholog Paweł Marczuk, urzędnik Mariusz Jeczmyk, Historyk Dariusz Maciak, nauczyciel Jan Głuszek, ekonomista Ryszard Majewski, filolog, nauczyciel Michał Szymański, astronom Piotr Witakowski, pracownik naukowy, profesor AGH Wiesława Witakowska, lekarz Artur Widera, prawnik Wojciech Idzik, nauczyciel Robert Janista, informatyk Zdzisław Zagórski, socjolog Sławomir Gutowski, prawnik Jadwiga Szydlowska, nauczyciel akademicki Roman Schachta, Architekt Techniczny IT Anna Zbidi, st.egzaminator w OKE w Łodzi Robert Basiura, nauczyciel Aleksander Zalewski, Pracownik PR Maciej Muzyczuk, dokumentalista Jolanta Sowińska, ekonomista Igor Łowicki, inżynier Marek Górski, budowlaniec Wiesław Hreczański, Kpt ż.w. Kuba Sufin, dziennikarz Tadeusz Litak, pracownik naukowy Hanna Sobieraj, lingwista Adam Karol, geodeta Józef Cyprian Rudziński, inżynier Zbigniew Rytel, dziennikarz, TVP Tomasz Gąska, dziennikarz Leszek J. Chmielewski, naukowiec Marcin Borowa, ekonomista Przemysław Ptaszyk, emeryt Irena Wojsz, bibliotekarz Janusz Wojsz, emeryt Andrzej Kosiński, polonista, katecheta Andrzej Płatek, ekonomista Jan Maciej Kościelny, Profesor, Politechnika Witold Korsak, historyk Łucja Przyboś-Korsak, historyk Bolesław Korsak, student Gabriela Skowronek, polonistka Dariusz Lewandowski, Przedsiębiorca Piotr Walczak, manadżer, finansista Maria Keyha, nauczyciel Andrzej Keyha, bibliotekarz, anglista,tłumacz Dominik Baran, fizyk Wojciech Kozłowski, dr inż. informatyk, przedsiębiorca Andrzej Siwiec, socjolog Ewa Poznańska, inżynier Dariusz Chrzanowski, Przedsiębiorca Artur Chojnacki, pracownik tasmowy Mateusz Szmidt, student Jerzy Łakomski, Ślusarz Danuta Michalak, nauczyciel akademicki Piotr Sagan, informatyk Małgorzata Wicher, ekonomista Janusz Rutecki, renta Krystian Warzecha, ekonomista Sławomir Bartczak, technolog Adam Sroczyński, inżynier Monika Mozdzynski, przedsiebiorca Henryk Potoczny, pracownik fizyczny Marek Ciapka, strażak Piotr Sagan, informatyk Danuta Żak-Kręgielewska, prawnik Barbara Bejnar-Bejnarowicz, filolog Władysław Alexiewicz, fizyk, prof. ndzw. UAM Krzysztof Stolz-Polański, literat Aleksandra Śniadała, asystentka Paweł Stasiuk, student Radosław Otoliński, pracownik fizyczny Aleksander Molenda, przedsiębiorca Wojciech Krefft, menadżer Stanisław Kruszyński, diakon, prawnik Piotr Życieński, fotograf Paweł Lewicki, nauczyciel Jerzy Kamiński, mgr inż. elektryk SEP Piotr Fałdyga, radca prawny Krystian Królikowski, student Katarzyna Uhde Kaczmarzyk, teatrolog Kinga Jabłońska, studentka Konrad Floriańczyk Thomas Kuntziger, nauczyciel akademicki Oliwia Witczak, nauczyciel akademicki Bartłomiej Witczak, lekarz Anna Witczak, nauczyciel akademicki Tadeusz Witczak, nauczyciel akademicki Janusz Sitarski, inżynier Magdalena Szeżyńska, nauczyciel akademicki Maria Pabjas, kosmetyczka
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA