fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Opinie z rynku

Co jest siedliskiem

W skład tzw. działki siedliskowej, czyli nieruchomości o charakterze rolnym, która ma zostać wykorzystana na cele zabudowy mieszkaniowej lub zagrodowej, mogą wejść wszystkie grunty wchodzące w skład gospodarstwa rolnego - radzi Mariusz Zając - prawnik w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr
Czy w skład siedliska można wliczyć tzw. łąki zakrzewione? Czy tylko grunty określane jako użytki rolne?
(nazwisko do wiadomości redakcji)
– W skład tzw. działki siedliskowej, czyli nieruchomości o charakterze rolnym, która ma zostać wykorzystana na cele zabudowy mieszkaniowej lub zagrodowej, mogą wejść wszystkie grunty wchodzące w skład gospodarstwa rolnego.
Zgodnie z postanowieniami art. 553 k.c. gospodarstwo rolne może obejmować grunty o charakterze rolnym i leśnym, które mogą zostać wykorzystane do prowadzenia działalności rolnej.
Należy podkreślić, że inwestor nie musi wykorzystywać wszystkich powierzchni na cele produkcji rolnej, lecz musi istnieć możliwość ich wykorzystania w takim charakterze.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, aby łąka stanowiła grunt rolny, musi być systematycznie koszona. Aby ją natomiast zakwalifikować jako grunt leśny, musi być porośnięta roślinnością o charakterze leśnym.
Dlatego też inwestor, ubiegając się o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości stanowiącej gospodarstwo rolne, może doliczyć do jej powierzchni wszystkie grunty rolne lub leśne, w tym łąki lub pastwiska, które mogą zostać wykorzystane do celów prowadzenia działalności rolniczej.
masz pytanie, wyślij e-mail
[link=mailto:g.blaszczak@rp.pl]g.blaszczak@rp.pl[/link]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA