fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Trzeba udowodnić, że jest się doradcą podatkowym

Fotorzepa, Piotr Nowak PN Piotr Nowak
Na listę doradców podatkowych może być wpisany adwokat, który rzeczywiście trudni się takim doradztwem
Nie uprawnia do tego świadczenie usług prawnych, wśród których znajdują się m.in. sprawy podatkowe.
[b]Taki wyrok wydał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. VI SA/Wa 1209/08)[/b], oddalając skargę adwokata Lecha D. na odmowę przekształcenia wpisu warunkowego we wpis na listę doradców podatkowych.
Lech D. uzyskał od ministra finansów wpis warunkowy. Zgodnie z art. 84 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=269316]ustawy z 1996 r. o doradztwie podatkowym[/link] wniosek o taki wpis mogła złożyć osoba, która do dnia wejścia w życie ustawy wykonywała co najmniej 12 miesięcy choćby jedną z czynności doradztwa podatkowego. Wpis warunkowy może być przekształcony we wpis, zainteresowany musi jednak udowodnić, że co najmniej osiem lat przed złożeniem wniosku wykonywał czynności doradztwa podatkowego. Decyzję wydaje Krajowa Rada Doradców Podatkowych. Decyzja KRDP była odmowna. Zgodnie z art. 3 ustawy o doradztwie podatkowym Lech D. może świadczyć doradztwo podatkowe, ale nie uprawdopodobnił, że przez osiem lat rzeczywiście to czynił. Dostarczone dokumenty wskazują, że prowadząc indywidualną kancelarię, świadczył usługi prawne, w tym o charakterze podatkowym. Nie wystarczy to jednak do uznania, że wykonywał czynności doradztwa podatkowego. A więc nie ma prawa do wpisu i prawa posługiwania się tytułem zawodowym i pieczątką doradcy podatkowego.
Adwokat poskarżył się do sądu. Do skargi dołączył zaświadczenia kilkunastu dużych firm, dla których prowadzi pełną obsługę prawną, również w zakresie podatków.
– To powinno wystarczyć do udowodnienia, że wykonuję czynności doradztwa podatkowego. Zawód adwokacki jest wszechstronniejszy niż zawód doradcy podatkowego i obejmuje również prowadzenie spraw podatkowych – przekonywał.
[b]Sądu jednak nie przekonał. Przedstawione dowody wskazują, że Lech D. prowadzi obsługę prawną, ale jako adwokat, a nie doradca podatkowy[/b] – podkreślił sąd, oddalając skargę. – Prawidłowo więc KRDP uznała, że w okresie wymaganym przez ustawę Lech D. nie był doradcą podatkowym. Prawidłowo także odmówiła przekształcenia wpisu warunkowego we wpis. Wyrok jest nieprawomocny. Lech D. już zapowiedział skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA