fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Dom ze służebnością na licytacji

Na licytacji komorniczej jest wystawiony dom z działką, którego właściciel nie spłacił kredytu. Licytacja się zaczyna od 3/4 ceny. W księdze wieczystej oprócz hipoteki wpisana jest służebność osobista na rodziców właściciela. Jeśli kupię taki dom, to co z tą służebnością? Czy staję się właścicielem i mam pełne prawa do nieruchomości?
Odpowiada Piotr Drzewiecki, dyrektor ds. rozwoju Pragma Inkaso
– Z przepisów kodeksu postępowania cywilnego, który reguluje kwestię egzekucji prowadzonej z nieruchomości, wynika, że jeżeli nieruchomość obciążona jest służebnością osobistą, to po sprzedaży tej nieruchomości w drodze licytacji służebność pozostaje w mocy jedynie w przypadku, gdy przysługuje jej pierwszeństwo przed wszystkimi hipotekami (art. 1000 § 3 k.p.c.). O pierwszeństwie rozstrzyga reguła zawarta w treści art. 249 k.c. Tym samym jeżeli kilka ograniczonych praw rzeczowych (m.in. hipoteka, zastaw czy służebność) obciąża tę samą rzecz, prawo, które powstało później, nie może być wykonywane z uszczerbkiem dla prawa powstałego wcześniej.
Oznacza to na przykład, że hipotece, która została wpisana do księgi wieczystej wcześniej, przysługuje pierwszeństwo przed zastawem, którego wpis nastąpił z datą późniejszą. W przedstawionym przez czytelnika przypadku niezbędne jest zatem ustalenie, czy służebność osobista na rzecz rodziców właściciela została ustanowiona przed wpisaniem do księgi wieczystej hipoteki, czy dopiero po jej wpisaniu. Bowiem od daty ustanowienia służebności zależeć będzie, czy po nabyciu prawa własności do tej nieruchomości w drodze licytacji pozostanie ona w mocy czy nie. Ponadto jeśli okazałoby się, że służebność jednak pozostaje w mocy, to, stając się właścicielem tej nieruchomości, ma się prawo z niej korzystać oraz rozporządzać nią z ograniczeniami wynikającymi z istnienia służebności osobistej. Tym samym w czasie istnienia służebności prawo własności tej nieruchomości będzie ograniczone.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA