fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Dziennik Ustaw Nr 167 z 16 września 2008

Rozporządzenia ministrów (poz. 1036 – 1040):
- obrony narodowej z 28 sierpnia w sprawie trybu uzyskiwania tytułu specjalisty przez lekarza i lekarza dentystę będącego żołnierzem w czynnej służbie wojskowej, lekarza i lekarza dentystę pełniącego służbę lub zatrudnionego w zakładzie opieki zdrowotnej, w stosunku do którego minister obrony narodowej pełni funkcję organu założycielskiego; weszło w życie 16 września z mocą od 2 stycznia tego roku,
- sprawiedliwości z 3 września w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego; 1 października,
- spraw wewnętrznych i administracji, z 27 i 28 sierpnia, w sprawie:
– wymagań, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu na stanowisku szefa komórki organizacyjnej lub innym stanowisku służbowym (zmiana),
– nadania osobowości prawnej Centrum Formacyjno-Szkoleniowemu Księżówka z siedzibą w Zakopanem; oba 1 października,
- zdrowia z 1 września w sprawie wysokości i sposobu pokrywania kosztów związanych z przeprowadzeniem inspekcji przez inspektorów do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego; 1 października.
Zobacz treść Dz.U. nr 167
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA