fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nie wolno zaprzestać wypłaty nabytego dodatku wyrównawczego

Z powodu trudności finansowych zmieniliśmy wynagrodzenie zatrudnionemu w wieku przedemerytalnym na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych. Przysługuje mu dodatek wyrównawczy do końca okresu ochronnego. W międzyczasie liczebność załogi uległa redukcji do 19 pracowników. Czy nadal musimy regulować ten dodatek, mimo że nie podlegamy już tej ustawie?
Rzeczywiście, zgodnie z ogólną zasadą z osobą w wieku przedemerytalnym nie wolno rozwiązać stosunku pracy. Można jej zmienić warunki zatrudnienia tylko w dwóch sytuacjach określonych w art. 43 kodeksu pracy, gdy:- wprowadzamy nowe zasady wynagradzania dla wszystkich pracowników albo dla tej grupy, do której zatrudniony należy, np. modyfikujemy regulamin płacowy,- lekarz stwierdzi utratę zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy albo niezawinioną przez niego utratę uprawnień koniecznych do jej wykonywania.Więcej możliwości daje ustawa o zwolnieniach grupowych (DzU z 2003 r. nr 90, poz. 844 ze zm.), bo nie wprowadza ona tutaj żadnych ograniczeń. Zastrzega tylko, że pracownikowi należy się dodatek wyrównawczy, gdy zmiana warunków pracy i płacy spowoduje obniżenie wynagrodzenia. Zasadniczo dodatek wypłacamy przez sześć miesięcy albo do końca okresu ochronnego. Ten ostatni przypadek dotyczy osoby w wieku przedemerytalnym. Obowiązek wypłaty dodatku wyr...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA