fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Radcowie

Wszyscy radcowie pójdą na zajęcia doszkalające

Fotorzepa, Piotr Nowak PN Piotr Nowak
Od 2009 roku radcowie prawni będą się musieli dokształcać na szkoleniach zawodowych i zdobywać punkty zaliczające ten korporacyjny obowiązek
W ciągu trzech lat każdy radca powinien zdobyć 30 punktów odpowiadających kilkunastu godzinom szkolenia.
Ubiegłoroczny zjazd radców prawnych uchwalił, iż doskonalenie zawodowe jest ich podstawowym obowiązkiem. Potwierdził to w uchwalonym kodeksie etyki oraz zobowiązał Krajową Radę Radców Prawnych do zorganizowania systemu ustawicznego szkolenia dla członków samorządu.Uchwała podjęta przez KRRP 6 czerwca przewiduje, że radcowie – zarówno ci, którzy pracują we własnych kancelariach, jak i ci, którzy są zatrudnieni na etacie w przedsiębiorstwie czy urzędzie – będą zobowiązani uzyskać minimum 30 pkt szkoleniowych w ciągu każdego z kolejnych trzech lat. Pierwszy cykl szkoleń zawodowych rozpocznie się 1 stycznia 2009 r., a skończy 31 grudnia 2011 r.
Zgodnie z uchwałą punkty będzie można zdobywać, uczestnicząc w szkoleniach jako słuchacz albo wykładowca. Każda godzina zajęć doszkalających zorganizowanych przez KRRP i rady izb okręgowych będzie warta 2 pkt, a wykładowca dostanie 4 pkt. Na szkoleniach organizowanych dla radców przez pracodawców oraz instytucje spoza samorządu zawodowego uczestnik będzie mógł zdobyć 1 pkt, a szkoleniowiec – 2 pkt za godzinę. Wykładowcy na aplikacjach – 1 pkt za godzinę.
Punkty będzie można uzyskiwać także za publikacje prawnicze: opracowania, artykuły w czasopismach fachowych, glosy do orzeczeń sądów, komentarze – za każdą 6 pkt.
Dodatkowo ci, którzy zdobyli uprawnienia zawodowe bez odbycia aplikacji radcowskiej i zdania egzaminu radcowskiego, w ciągu pierwszych dwóch lat po wpisaniu na listę obowiązani będą zaliczyć minimum pięć godzin szkolenia z zasad etyki profesjonalnej oraz historii zawodu. Grupa kilkuset radców, która w taki sposób weszła do zawodu po 10 września 2005 r. (kiedy tzw. ustawa Gosiewskiego stworzyła takie możliwości m.in. osobom ze zdanym egzaminem sędziowskim), dostała na to czas do połowy 2011 r.
Radcowie będą musieli dokumentować szkolenia, które odbyli. Mają składać w swoich radach okręgowych zaświadczenia zawierające informacje o ich formie i zakresie oraz o liczbie godzin, a także dowody publikacji prawniczych.
Zgodnie z uchwałą punkty szkoleniowe uzyskane od 6 czerwca (kiedy weszła ona w życie) do końca 2008 r. będą zaliczane awansem do trzyletniego cyklu szkoleń zawodowych, który rozpoczyna się 1 stycznia 2009 r.Rady będą mogły w niektórych sytuacjach zmniejszać wymaganą liczbę punktów, np. w razie długotrwałej choroby radcy albo jego wyjazdu zagranicznego.
Uchwała nie zawiera wyraźnie sformułowanej sankcji za niewypełnienie obowiązku szkolenia. Ponieważ jednak jest on ujęty w kodeksie etycznym, jego nieprzestrzeganie może być traktowane jako przewinienie dyscyplinarne.
Samorząd radcowski utworzył własny system szkoleń. Ich organizacją i koordynacją zajmuje się Centrum Kształcenia Ustawicznego. Fundusz Doskonalenia Zawodowego, stworzony z części wpływów z podwyższonej na początku roku składki, przeznaczony jest na dofinansowanie kosztów szkoleń organizowanych przez CKU. W drugim półroczu planowane są m.in. jednodniowe wykłady z marketingu usług prawniczych, zarządzania kancelarią i prawa medycznego oraz trzydniowe konferencje, m.in. o prawnych aspektach placówek służby zdrowia.
Korporacja radcowska poszła w ślady adwokatury, która już w 2006 r. wprowadziła obowiązkowe dokształcanie. Palestra wybrała jednak nie system punktowy, lecz godzinowy. Każdy z jej członków musi rocznie zaliczyć dziesięć godzin zajęć i przedstawić w radzie okręgowej sprawozdanie z wykonania tej powinności.
Na rynku usług prawniczych panuje coraz większa konkurencja, przepisy ciągle się zmieniają. Radcy powinni za nimi nadążać i rozwijać się zawodowo. Obowiązek kształcenia ustawicznego przewidziany jest w naszym kodeksie etyki. Kierowaliśmy się także rekomendacjami Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE). Uchwała KRRP ustanawia zasady wypełniania tego obowiązku. Wybraliśmy system gromadzenia punktów, ponieważ naszym zdaniem jest bardziej elastyczny niż system zaliczania godzin. Pozwala np. wycenić publikacje prawnicze, które także są formą doskonalenia zawodowego. To rozwiązanie sprawdzone w innych krajach.Radcowie mogą brać udział w darmowych szkoleniach organizowanych przez KRRP w Warszawie. Szkolenia odpłatne będą finansowo dostępne dla wszystkich, ponieważ samorząd będzie je dotował. Na to przeznaczona jest część składki samorządowej.
Masz pytanie, wyślij e-mail do autora i.walencik@rp.pl
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA