fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Opłaty bankowe są kosztem

Fotorzepa, Piotr Nowak PN Piotr Nowak
Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów opłaty za przelewy na rachunku walutowym, który jest zgłoszony do urzędu skarbowego?
Tak. Opłaty bankowe za prowadzenie firmowych rachunków – zarówno w złotówkach, jak i w walucie obcej – są ponoszone w związku z działalnością, a zatem można je ujmować w kosztach uzyskania przychodów.Zgodnie z art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 23. Nie powinno być wątpliwości, że opłaty za firmowe konto są związane z działalnością i co za tym idzie mogą być zaliczone do kosztów.Koszty w walucie obcej przelicza się po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego poniesienie kosztu. Dotyczy to także opłat bankowych.Potwierdza to interpretacja Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku z 11 września 2007 r. (II USpbIA/1/415-77/118e/73/07/BB), w której czytamy: „podatnicy są zobowiązani:- przychód z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku walutowym pr...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA