fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Biznes

NBP oczekuje utrzymania dobrej koniunktury w drugim kwartale

W drugim kwartale 2008 roku utrzyma się dobra koniunktura w sektorze przedsiębiorstw, choć spodziewany jest spadek tempa wzrostu popytu, produkcji i inwestycji. Wysoka dynamika cen surowców, materiałów oraz kosztów pracy utrzyma się, wynika z badań koniunktury opublikowanych we wtorek przez NBP.
Nastąpiło dalsze zmniejszenie optymizmu wśród eksporterów. Zwiększył się także odsetek firm, dla których niekorzystny kurs złotego wobec obcych walut stanowił barierę ich rozwoju. Odsetek przedsiębiorstw dla których eksport był w pełni opłacalny spadł, głosi raport Narodowego Banku Polskiego.
W pierwszym kwartale kurs złotego względem euro umocnił się, a kurs graniczny opłacalności eksportu podążał w tym okresie za kursem rzeczywistym. Odsetek podmiotów, dla których kurs graniczny był powyżej rzeczywistego kursu EUR/PLN wzrósł jednak o 2 punkty procentowe w relacji do poprzedniego kwartału i wyniósł w marcu 31 procent.
W przypadku dolara, skala umocnienia kursu progowego opłacalności eksportu była słabsza. W rezultacie zwiększył się dystans pomiędzy średnim kursem granicznym opłacalności eksportu dla dolara, a kursem rzeczywistym PLN/USD, co oznacza spadek opłacalności sprzedaży eksportowej wyrażonej w dolarach.
Raport NBP głosi także, że w drugim kwartale mniej firm planuje rozpocząć nowe inwestycje, niż w kwartale pierwszym i rok wcześniej, jednak jest to nadal więcej niż w latach 2005-2006.
Natomiast odsetek przedsiębiorstw planujących podnieść płace wzrósł względem drugiego kwartału ubiegłego roku, pozostając tylko nieco poniżej wskazań na pierwszy kwartał roku bieżącego. Nieznacznie obniżyła się zaś kwartał do kwartału skala przewidywanych podwyżek.
Pogarsza się relacja między wzrostem wynagrodzeń i wydajnością pracy, a dalsze zwiększanie się przewagi wzrostu płac nad wydajnością niesie ze sobą niebezpieczeństwo dla stabilności cen.
W drugim kwartale ankietowane przedsiębiorstwa planują dalszy wzrost zatrudnienia, choć jego skala będzie niższa niż kwartał wcześniej.
- Kolejny kwartał z rzędu bariera podaży siły roboczej utrzymała się w czołówce istotnych problemów kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw. (...) informują jednak, że skala problemu nieco spadła" - głosi raport NBP.
Oczekiwania inflacyjne ankietowanych firm pozostają rosnące. Mimo to odsetek przedsiębiorstw planujących podwyższyć ceny na własne produkty i usługi, jak też skala tych podwyżek nieznacznie się zmniejszyły względem poprzedniego kwartału.
Źródło: Reuters
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA