Jak opodatkowane są umowy cash poolingu

Rzeczpospolita
Szansa na korzystniejsze gospodarowanie nadwyżkami finansowymi to główna korzyść z cash poolingu. Zanim jednak przedsiębiorca się na niego zdecyduje, powinien przeanalizować umowę. Od jej treści zależy bowiem, czy i jakie podatki zapłaci
W obrocie gospodarczym coraz częściej pojawia się cash pooling, nazywany też umową o wspólnym zarządzaniu płynnością finansową lub umową konsolidacji rachunków bankowych.[srodtytul]Spółki mogą liczyć na korzyści[/srodtytul]Usługa cash poolingu umożliwia wzajemne bilansowanie sald rachunków należących do spółek z tej samej grupy kapitałowej. Dzięki silniejszej pozycji negocjacyjnej grupa może uzyskać od banku korzystniejsze warunki pozyskiwania środków finansowych. Pozwala to efektywniej wykorzystywać posiadane środki pieniężne, poprzez obniżenie kosztów odsetkowych, przy jednoczesnej możliwości zwiększenia przychodów finansowych [link=http://www.rp.pl/galeria/1,123711.html]>patrz przykład.[/mail]Pokazuje on korzyści płynące z cash poolingu dla grupy kapitałowej (wynik odsetkowy +0,5 zamiast –3,5). Jeśli dodatkowo przyjmiemy, że spółki ustalą oprocentowanie z wykorzystania wspólnych środków na poziomie 2 proc., cash pooling wpłynie pozytyw...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL