Urząd może zmienić zdanie

Odwołałem się od decyzji urzędu skarbowego. Słyszałem, że nie zawsze urząd przekazuje odwołania do izby skarbowej. Czasami uwzględnia je sam. Czy rzeczywiście?
Tak Gdy odwołanie czytelnika trafi do urzędu skarbowego, jest on obowiązany w ciągu 14 dni przekazać pismo wraz z aktami sprawy właściwej izbie skarbowej. Może się jednak zdarzyć, że w tym terminie urząd po ponownym rozpatrzeniu sprawy (w ramach tzw. samokontroli) uwzględni odwołanie czytelnika. Wtedy wyda nową decyzję, która uchyli lub zmieni decyzję zaskarżoną. Stanie się tak wtedy, gdy uwzględni wniesione przez czytelnika odwołanie w całości. Nie może bowiem zmienić decyzji, gdy uzna ją za nieprawidłową tylko w części. Wtedy przekaże odwołanie do izby skarbowej.
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL