fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Sprzedawca powinien wyraźnie poinformować, że celem pokazu jest sprzedaż produktów

www.sxc.hu
Zapraszając na pokaz, sprzedawca powinien wyraźnie poinformować, że jego celem jest sprzedaż produktów. Zatajanie takiej informacji jest niezgodne z prawem. Podobnie jak prezentowanie uprawnień przysługujących klientom na podstawie przepisów jako czegoś wyjątkowego.
– Chcielibyśmy zaprosić państwa na spotkanie, które dotyczyć będzie tematyki zdrowia. Będzie można dowiedzieć się, jak radzić sobie z bólem kręgosłupa, stawów, z chorobami układu mięśnio-szkieletowego – w ten sposób na pokazy produktów paramedycznych i garnków zapraszali dzwoniący do konsumentów przedstawiciele Medic Splendor z Poznania. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakwestionował ukrywanie handlowego celu prezentacji.

Nieuczciwe działanie

Takie działanie stanowi bowiem nieuczciwą praktykę rynkową w rozumieniu art. 6 ust. 1 i 3 pkt 2 w zw. z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (DzU z 2007 r., nr 171, poz. 1206 ze zm.) Zgodnie z tymi przepisami praktykę rynkową uznaje się za zaniechanie wprowadzające w błąd, jeżeli pomija istotne informacje potrzebne przeciętnemu konsumentowi do podjęcia decyzji dotyczącej umowy i tym samym powoduje lub może powodować podjęcie przez niego decyzji dotyczącej umowy, której inaczej by nie podjął.
Wprowadzającym w błąd zaniechaniem może być m.in. nieujawnienie handlowego celu praktyki, jeżeli nie wynika on jednoznacznie z okoliczności i jeżeli powoduje to lub może spowodować podjęcie przez przeciętnego konsumenta decyzji dotyczącej umowy, której inaczej by nie podjął.

Oferta specjalna

Innym przedsiębiorcą, którego działania wzbudziły wątpliwości UOKiK, był Gold Life z Wielkopolski. Przekazywane konsumentom materiały sugerowały, że możliwość odstąpienia od umowy zakupu towaru zawartej poza siedzibą przedsiębiorcy przysługuje tylko jej klientom. Tymczasem takie uprawnienie wynika z mocy prawa.
Prawo do odstąpienia od umowy jest wyraźnie zapisane w ustawie o prawach konsumenta (DzU z 2014 r., poz. 827). Zgodnie z art. 27, konsument, który zawarł umowę na odległość (np. przez internet) lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i, co do zasady, bez ponoszenia kosztów. Jest to uprawnienie wprost wynikające z przepisów, którego przedsiębiorca nie ma prawa ograniczyć, ani chwalić się nim, jako wyróżniającym jego ofertę.
Takie działanie stanowi bowiem nieuczciwą praktykę rynkową określoną w art. 7 pkt 10 przywołanej wyżej ustawy. Zgodnie z nim takimi praktykami w każdych okolicznościach są działania wprowadzające w błąd, a polegające na prezentowaniu uprawnień przysługujących konsumentom z mocy prawa, jako cechy wyróżniające ofertę przedsiębiorcy. Aby dopuścić się takiego naruszenia, wystarczy np. w ulotce reklamowej lub w zaproszeniu na pokaz umieścić informację typu „tylko u nas klient ma 14 dni na odstąpienie od umowy" albo „nasza firma daje Ci 14 dni na odstąpienie od umowy". Takie informacje sugerują, że oferta przedsiębiorcy jest wyjątkowa, podczas gdy wspomniane prawo przysługuje klientom wszystkich firm oferujących swoje produkty poza lokalem przedsiębiorstwa.
—Michał Kołtuniak
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA