fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Zbycie ekspektatywy to nie przychód ze sprzedaży nieruchomości

Fotorzepa, Dominik Pisarek
Zbycie ekspektatywy prawa do mieszkania i garażu nie jest przychodem ze sprzedaży nieruchomości.

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną podatnika, który chciał korzystnie rozliczyć w PIT zyski ze sprzedaży prawa do lokalu mieszkalnego i miejsca postojowego, czyli ekspektatywy. Sąd kasacyjny przyznał rację fiskusowi, że taki zysk to przychód z praw majątkowych.

Spór dotyczył interpretacji indywidualnej. We wniosku mężczyzna wyjaśnił, że w 2009 r. dostał od rodziców i dziadków ekspektatywę odrębnej własności mieszkania spółdzielczego i udziału w garażu.

W następnym roku aktem notarialnym obdarowany sprzedał te prawa za 360 tys. zł. Pieniądze wydał na zakup domu. Zapytał, czy kwota uzyskana ze sprzedaży ekspektatywy jest wolna od opodatkowania.

Sam uważał, że tak. Jego zdaniem w przypadku przeznaczenia środków ze sprzedaży ekspektatywy lokalu mieszkalnego i miejsca postojowego na cele mieszkaniowe, tj. zakup domu, przychód będzie zwolniony od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. l pkt 131 ustawy o PIT.

Fiskus nie potwierdził tego stanowiska. Nie zgodził się, że pieniądze ze sprzedaży ekspektatywy to przychód z art. 10 ust. 1 kt 8 lit. a–c ustawy o PIT. Urzędnicy podkreślili, że zbycie ekspektatywy prawa do odrębnej własności nie jest równoznaczne ze zbyciem własności nieruchomości (odrębnej własności lokalu mieszkalnego).

Przypomnieli, że zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z chwilą zawarcia ze spółdzielnią umowy o budowę lokalu powstaje roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu, tzw. ekspektatywa odrębnej własności lokalu. Ekspektatywa tego prawa jest zbywalna, wraz z wkładem budowlanym albo jego wniesioną częścią przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. W ocenie fiskusa nie stanowi ona jeszcze prawa odrębnej własności lokalu. Jest dopiero koniecznym, pierwszym etapem uzyskania tego prawa.

Z taką wykładnią przepisów zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku. Jego zdaniem sporne roszczenie należy do kategorii praw majątkowych, do których ma zastosowanie art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT. W konsekwencji nie jest to przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości mieszkalnych (praw do nich) i nie może mieć do niego zastosowania zwolnienie przewidziane dla pieniędzy przeznaczanych w odpowiednim czasie na własne potrzeby mieszkaniowe.

Tak samo uznał NSA. Nie miał wątpliwości, że zbycie ekspektatywy nie może być utożsamiane ze zbyciem samego lokalu mieszkalnego.

Jak zauważył sędzia sprawozdawca Wojciech Stachurski, ekspektatywa nie jest jeszcze w pełni ukształtowanym prawem. W konsekwencji NSA zgodził się z urzędnikami, że w spornej sprawie podatnik nie miał prawa do zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT. Wyrok jest prawomocny.

sygnatura akt: II FSK 929/13

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA