fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Komornicy

Komornicy mogą domagać się podatku VAT, który zapłacili za płatników

Fotorzepa, Marta Bogacz
Krajowa Rada Komornicza informuje, że w związku z wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości komornicy mogą domagać się zwrotu VAT, który zapłacili za płatników z własnego majątku.

26 marca 2015 r. przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości zapadł wyrok w sprawie komornika, który zaskarżył przepisy dotyczące rozliczania VAT przy sprzedaży nieruchomości w egzekucji (sygn. akt C-499/13). Trybunał uznał, że obowiązek uiszczenia podatku przez inną osobę, niż wierzyciel nie stoi w sprzeczności z prawem UE.

Choć orzeczenie ma przede wszystkim znaczenie dla odpowiedzialności komorników jako płatników VAT, stwarza im jednak ewentualność dochodzenia zwrotu od organów podatkowych kwot, które zostały im wymierzone w przeszłości z tytułu wadliwego wywiązania się z obowiązku płatników i zostały przez nich poniesione z ich własnego majątku.

- Jest to możliwe po uprzednim doprowadzeniu do wyeliminowania z obrotu prawnego decyzji orzekającej o odpowiedzialności komornika jako płatnika podatków – pisze w komunikacie Prof. Dr hab. Marek Kalinowski.

Ordynacja podatkowa, w art. 240 § 1 pkt 11 stanowi, że w sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości ma wpływ na treść wydanej decyzji.

- Ten zwrot należy rozumieć w ten sposób, że wydane orzeczenie Trybunału oddziałuje na decyzję w sposób istotny, to jest taki, który wymusza odmienne rozstrzygnięcie sprawy podatkowej od przyjętej decyzji – wyjaśnia Kalinowski.

- W praktyce oznacza to, że komornicy sądowi będą mogli powołać się na tę przesłankę, gdy będą w stanie wykazać, że w sytuacji, w której się znaleźli nie posiadali faktycznie instrumentów prawnych umożliwiających im wykonanie obowiązku czy to pobrania podatku, czy też jego terminowej wypłaty na rachunek organu podatkowego - dodaje.

Należy pamiętać, że wznowienie postępowania może nastąpić jedynie na żądanie komornika. Termin na wniesienie wniosku upływa miesiąc po opublikowaniu sentencji orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wniesienie żądań po terminie wiąże się z utratą możliwości skutecznego wznowienia postępowania.

Źródło: Krajowa Rada Komornicza
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA