fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Zawarcie dwóch umów z jednym pracownikiem

Marcin Szlasa-Rokicki
materiały prasowe
Rozmowa | Marcin Szlasa-Rokicki, prawnik w kancelarii Chajec, Don-Siemion & Żyto

Rz: Czy zatrudniając osobę do wykonywania dwóch rodzajowo innych prac, lepiej zawrzeć z nią jedną czy dwie umowy o pracę? Czy pracodawca ma tu dowolność?

Marcin Szlasa-Rokicki: Prawo pracy nie reguluje wprost tej kwestii. Zawieranie dwóch umów z tym samym pracownikiem nie jest zakazane, pod warunkiem że charakter wykonywanych prac jest odmienny. Należy jednak pamiętać, aby nie naruszać przepisów o czasie pracy oraz wynagrodzeniu za godziny nadliczbowe.

Prawo dopuszcza również możliwość powierzenia pracownikowi w jednej umowie więcej niż jednego stanowiska pracy lub szerokiego określenia rodzaju wykonywanych przez niego obowiązków. Kodeks pracy w przepisach dotyczących kształtowania stosunku pracy nie mówi o określeniu „stanowiska" pracy, lecz o „rodzaju wykonywanej pracy". Nie ma zatem przeszkód, aby w jednej umowie rodzaj pracy ustalić przez wskazanie dwóch stanowisk, np. ekspedient-magazynier. Rodzaj pracy oraz zakres wykonywanych obowiązków – choć można go zakreślić równie szeroko – powinien być konkretny i adekwatny do predyspozycji zatrudnionego.

Trudno przesądzić, które rozwiązanie jest lepsze, gdyż każde ma swoje wady i zalety. Pracodawca ma jednak w tej kwestii całkowitą dowolność i powinien każdy przypadek rozważać osobno.

Czy osobie pracującej na dwóch stanowiskach na podstawie jednej umowy o pracę wystarczy wydać jeden zakres obowiązków i prowadzić jedne akta osobowe?

Pracownikowi, któremu określono w umowie dwa stanowiska pracy, warto wskazać odrębne zakresy obowiązków przypisane oddzielnie do każdego z nich. Rozwiązanie takie jest pomocne m.in. w sytuacji likwidacji jednego z tych stanowisk.

Jeśli chodzi o akta osobowe, to należy prowadzić jedne akta dla każdej osoby, niezależnie od liczby powierzonych jej stanowisk czy zawartych z nią umów. Zgodnie bowiem z przepisami dotyczącymi prowadzenia dokumentacji pracowniczej akta osobowe tworzy się dla każdego pracownika, a nie stanowiska pracy czy umowy.

Czy taką osobę wystarczy wysłać raz na badania lekarskie oraz szkolenie z zakresu BHP?

Nie. Obowiązki te są przypisane do stanowiska pracy, a nie do osoby. Jeśli zatem pracodawca zdecyduje się powierzyć pracownikowi dwa stanowiska, to orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pełnienia pracy zatrudniony musi uzyskać dla każdego z nich oddzielnie. Podobnie jest w kwestii przeszkolenia w zakresie BHP. Zgodnie z przepisami prawa pracy nie wolno dopuścić pracownika do zadań na danym stanowisku bez odpowiedniego orzeczenia lekarskiego i przeszkolenia BHP.

Co w przypadku potrzeby likwidacji jednego z powierzonych stanowisk pracy?

Problem może dotyczyć nie tylko sytuacji, gdy jedno ze stanowisk ma zostać zlikwidowane, ale również takiej, gdy szef po chce zwolnić pracownika tylko z jednego z powierzonych mu stanowisk. Prawo pracy nie przewiduje bowiem możliwości rozwiązania części umowy o pracę, lecz wyłącznie całej. W takiej sytuacji konieczne jest zatem zastosowanie wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy poprzez zmianę zapisów umowy odnośnie do jednego ze stanowisk zajmowanych przez zatrudnionego. Jeśli pracownik odmówi przyjęcia nowych warunków, umowa rozwiąże się z upływem okresu wypowiedzenia.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA