fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Biznes

Vistula wykupiła obligacje

Odzieżowo-jubilerska grupa przeprowadziła przedterminowy wykup obligacji o wartości 119 mln zł.

Zgodnie z zapowiedzią Vistula wykupiła przedterminowo 140 tys. obligacji serii D o wartości nominalnej 850 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 119 mln zł. Papiery te, o początkowej wartości nominalnej 140 mln zł, zostały wyemitowane w sierpniu 2013 r. i pierwotnie miały zostać wykupione po pięciu latach. Kwoty wcześniejszego wykupu (kwoty główne i kwoty odsetek) zostały przekazane na rachunki obligatariuszy.

Do wykupu posłużył nowo zaciągnięty, dziesięcioletni kredyt w PKO BP o wartości 119 mln zł. Z tego 47,6 mln zł będzie przypisane Vistuli, natomiast 71,4 mln zł spółce zależnej W. Kruk. Rozdzielenie długu pomiędzy Vistulę a W.Kruka było jednym z najważniejszych celów, który był konieczny do wydzielenia jubilerskiej spółki. Dzięki temu możliwe będzie jej wprowadzenie na GPW i pozyskanie środków na rozwój. Poza tym Vistula ma szansę na uzyskanie lepszych warunków w przypadku kredytu niż obligacji, dzięki czemu mogą obniżyć się jej koszty finansowania.

Źródło: ekonomia.rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA