fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zdrowie

Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych

www.sxc.hu
Rzecznik praw pacjenta przypomina, że każdy pacjent ma prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych.

Pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne mogą zgłosić działanie niepożądane produktu leczniczego osobom wykonującym zawód medyczny, Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu.

Należy zgłaszać reakcje niepożądane wynikające zarówno z prawidłowego jak i nieprawidłowego stosowania produktów np. przypadki zatruć lekowych i przypadki powikłań będących wynikiem błędu w podaniu leku.

Mając na celu podniesienie świadomości pacjentów i grup zawodowych zobowiązanych do uczestnictwa w monitorowaniu niepożądanych działań leków, w ramach prowadzonej kampanii „Lek bezpieczny", Urząd Rejestracji przygotował krótki film przypominający podstawowe informacje na ten temat.

Rzecznik przypomina również, iż na początku października 2013 r., RPD oraz Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych podpisali Porozumienie o współpracy w zakresie wspólnych działań upowszechniających wiedzę o bezpiecznej farmakoterapii oraz informacji na temat zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych.

Na stronie internetowej Biura Rzecznika w specjalnym banerze (http://www.bpp.gov.pl/wspolpraca) można zapoznać się z umieszczanymi na bieżąco informacjami w zakresie wspólnych inicjatyw.

Źródło: Rzecznik Praw Pacjenta
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA