fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ubezpieczenia

EuCO wychodzi poza Polskę

Rynek dochodzenia od ubezpieczycieli świadczeń dla poszkodowanych rozwija się na tyle dobrze, że jedna z największych kancelarii odszkodowawczych na rynku – EuCO – uznała ubiegły rok za najlepszy w swojej historii.
Z opublikowanych danych wynika, ze kancelaria odnotowała wzrost zysku o 64 proc., do poziomu 11,8 mln zł.
Krzysztof Lewandowski, prezes zarządu EuCO S.A. wyjaśnia, że skalę przychodów i zyskowność udaje się dynamicznie zwiększać dzięki rozwojowi rynku usług dochodzenia od towarzystw ubezpieczeniowych odszkodowań z tyt. szkód osobowych. To z kolei powoduje, że towarzystwa ubezpieczeniowe przyjmują coraz większą odpowiedzialność, w szerszym zakresie za powstałe szkody. To przekłada się na coraz wyższe wypłaty odszkodowań i zadoścuczynień dla klientów EuCO. - W ubiegłym roku największy wzrost wyniku zanotowaliśmy w segmencie odszkodowań osobowych dochodzonych na drodze sądowej – tłumaczy Lewandowski. - Spodziewam się, że 2015 rok będzie również udany dla firm odszkodowawczych. EuCO nadal będzie koncentrowało się na sprawach z tytułu szkód osobowych, ale chcemy także rozwijać działalność w obszarze szkód majątkowych, w tym prowadzonych we własnym imieniu.
W jego ocenie ten segment rynku jest dla kancelarii perspektywiczny. Tylko w czwartym kwartale nabyła ona 445 spraw z tytułu szkód majątkowych o wartości 1,7 mln zł. Liczy także na rynek rumuński. - Oczekujemy, że wkrótce będziemy w Rumunii mieli otwartą drogę do dochodzenia odszkodowań na drodze sądowej, a to może znacznie zwiększyć liczbę i wartość spaw prowadzonych przez EuCO w Rumunii, a przede wszystkim zwiększyć wpływy gotówkowe do EuCO – dodaje prezes.
Po czterech kwartałach 2014 roku Grupa Kapitałowa EuCO wypracowała 61,8 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. Zysk operacyjny wyniósł 17,3 mln zł i był o 53% wyższy rok do roku. Skonsolidowany wynik netto wzrósł o 50 proc. rok do roku i wyniósł 15,2 mln zł.
W czwartym kwartale 2014 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży GK EuCO wyniosły 21,1 mln zł – wzrost o 42 proc. r/r. Zysk EBIT wyniósł 8,1 mln zł – wzrost o 57 proc. r/r, a zysk netto 7,1 mln zł – wzrost o 50 proc. rok do roku.
Na koniec 2014 roku EuCO prowadziło 6821 spraw sądowych o odszkodowania, których wartość przedmiotu sporu wynosiła łącznie 258 mln zł. W porównaniu do stanu na koniec 2013 roku liczba spraw prowadzonych przez Kancelarię zwiększyła się o 8 proc., a wartość przedmiotu sporu prowadzonych spraw wzrosła o 12 proc. Na koniec 2013 roku Kancelaria Radców Prawnych EuCO prowadziła 6326 spraw sadowych o odszkodowania, o łącznej wartości przedmiotu sporu 230 mln zł.
Grupa EuCO w 2014 roku w trybie przedsądowym w Polsce zgłosiła 4583 spraw o odszkodowania. Na koniec 2014 r. Grupa EuCO prowadziło w trybie przedsądowym sprawy o wartości sporu 214 mln zł.
Spółki zależne EuCO działające na rynkach czeskim i węgierskim (spółki konsolidowane) zgłosiły do towarzystw ubezpieczeniowych w 2014 roku łącznie 646 spraw o odszkodowania w trybie przedsądowym. Wpływy gotówkowe do EuCO zrealizowane przez konsolidowane spółki zagraniczne wyniosły w tym okresie 5,9 mln zł. Dynamicznie rozwija się spółka działająca na rynku rumuńskim. W 2014 roku EuCO w Rumunii do towarzystw ubezpieczeniowych zgłosiło 868 spraw o odszkodowania, a wpływy gotówkowe do EuCO ze spraw już zakończonych wyniosły 4,0 mln zł.
Źródło: ekonomia.rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA