fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Dyżur w domu nie może trwać całą dobę

Rzeczpospolita
Dyżury przydzielane pracownikom nigdy nie mogą naruszać ich odpoczynku dobowego i tygodniowego. Dotyczy to również tych pełnionych w domu.

Dlatego trudno je przydzielać w weekendy. Dodatkowo wątpliwości budzi sposób uwzględniania ich w kartach ewidencji czasu pracy. Te bowiem prowadzi się w dobach pracowniczych, a nie w kalendarzowych.

Czekając na pracę

Dyżur to okres, w którym podwładny poza normalnymi godzinami pracy pozostaje w gotowości do podjęcia zadań wynikających z umowy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym przez szefa (art. 1515 k.p.). To, że dyżur musi przypadać poza rozkładem czasu pracy, odróżnia go od typowego pozostawania w gotowości do aktywności wliczanej do godzin pracy.

Ustawodawca nie przewidział żadnych przesłanek uzasadniających polecenie załodze dyżurów, dlatego wolno je planować na etapie układania rozkładów czasu pracy. Co istotne plan dyżurów może być elementem harmonogramu obowiązującego podwładnego. Przepisy nie wykluczają też ustalenia oddzielnego grafiku dyżurów pracowniczych. Niewykluczone jednak, że to drugie rozwiązanie utrudni weryfikację, czy pracownik kor...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA