fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kto może liczyć na świadczenie kompensacyjne

Świadczenie kompensacyjne przysługuje również w przypadku, gdy stosunek pracy nauczycielskiej zostanie rozwiązany przez dyrektora szkoły z powodu całkowitej lub częściowej jej likwidacjii
123RF
Osoby, które nie skorzystają z wcześniejszych uprawnień emerytalnych, bo do końca 2008 roku nie spełniły wymaganych warunków, mogą się starać o specjalne świadczenie. Aby je otrzymać, muszą udowodnić 30-letni staż, w tym 20 lat pracy w zawodzie, i osiągnąć wymagany wiek.

O świadczenie kompensacyjne mogą wystąpić nauczyciele w rozumieniu ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. Chodzi o nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w wymienionych enumeratywnie jednostkach (w art. 2 pkt 1 ustawy). Z uwagi na to ograniczenie świadczenie mogą otrzymać tylko pracujący w:

- publicznych i niepublicznych przedszkolach,

- szkołach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,

- publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego,

- młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,

- młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,

- specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych,

- specjalnych ośrodkach wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania,

- ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z odrębnymi prz...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA