fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Ubezpieczenie od utraty zysku

Rzeczpospolita
Prowadzenie działalności gospodarczej, zwłaszcza związanej z produkcją towarów, narażone jest na ryzyko obniżenia lub utraty zysków w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń losowych, na skutek których konieczne byłoby wstrzymanie produkcji.

- Prowadzę działalność gospodarczą polegającą na produkcji towarów. Czy dzięki odpowiedniemu ubezpieczeniu mogę zabezpieczyć swoje przedsiębiorstwo przed utratą zysków w przypadku przestoju produkcji z powodu np. pożaru hali, w której znajdują się maszyny niezbędne do prowadzenia działalności?

Prowadzenie działalności gospodarczej, zwłaszcza związanej z produkcją towarów, narażone jest na ryzyko obniżenia lub utraty zysków w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń losowych, na skutek których konieczne byłoby wstrzymanie produkcji.

Jednak można zabezpieczyć przedsiębiorstwo przed takim ryzykiem. Istnieje ubezpieczenie od utraty zysku, zwane także ubezpieczeniem BI (business interruption), które zapewnia ochronę w tego typu sytuacjach losowych. W praktyce występuje ono razem z ubezpieczeniem mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. Co do zasady ubezpieczyciele zastrzegają, że warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia utraty zysku jest uprzednie lub równoczesne zawarcie z tym samym zakładem ubezpieczeń umowy ubezpieczenia mienia przedsiębiorstwa od pożaru i innych zdarzeń losowych lub ubezpieczenia mienia od wszystkich rodzajów ryzyka. Wynika to z tego, że ubezpieczenie BI jest jedynie uzupełnieniem ubezpieczenia mienia, stanowiąc uzupełnienie ochrony ubezpieczeniowej majątku przedsiębiorcy. Samo ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych pokrywa wyłącznie koszty związane z odtworzeniem uszkodzonego mienia, nie zapewnia natomiast pokrycia straty, która nastąpi w wyniku przestoju przedsiębiorstwa.

W ramach ubezpieczenia utraty zysku ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku zniszczenia lub utraty mienia, które powstały na skutek pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu czy upadku statku powietrznego, a także za szkody wyrządzone w czasie akcji gaśniczej, odgruzowania lub wyburzania, prowadzonych w związku z wystąpieniem ww. zdarzeń. Ubezpieczenie od utraty zysku występuje w wielu wariantach, a zakres ochrony może zostać rozszerzony o takie zdarzenia, jak huragan, powódź, dym, deszcz nawalny, zaleganie śniegu lub lodu.

Dzięki ubezpieczeniu BI ochroną ubezpieczeniową objęty jest szacowany zysk brutto przedsiębiorcy, który zostałby przez niego osiągnięty z tytułu wytwarzania i sprzedaży produktów bądź też świadczenia usług, gdyby prowadzona przez niego działalność gospodarcza nie została przerwana lub zakłócona na skutek uszkodzenia mienia. Ubezpieczony może uzyskać odszkodowanie za planowany zysk z działalności gospodarczej, którego nie osiągnął w wyniku uszkodzenia mienia. Co więcej, w ramach ubezpieczenia pokryte zostają tzw. koszty stałe, czyli takie, które mimo przestoju przedsiębiorca musi ponieść, np. czynsz najmu, opłaty podstawowe za pobór energii elektrycznej, koszty administracji, wynagrodzenie pracowników, składki na ubezpieczenie.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA