Zagranicznym wierzycielom jest łatwiej

Polskie prawo upadłościowe żąda poświadczenia dokumentów przez notariusza, wspólnotowe żadnych poświadczeń za zgodność nie wymaga – zwraca uwagę Mariusz Żelichowski, sędzia Sądu Rejonowego w Kielcach
Wierzyciel upadłego dłużnika, jeżeli chce uzyskać zaspokojenie swojej wierzytelności pieniężnej z masy upadłości, musi – co do zasady – zgłosić ją sędziemu komisarzowi. Dokonuje tego w specjalnym piśmie procesowym zwanym zgłoszeniem wierzytelności, którego wymagania formalne określają przede wszystkim art. 239 – 240 prawa upadłościowego i naprawczego z 28 lutego 2003 r. (DzU nr 60, poz. 535 ze zm.).Jednym z tych formalnych wymagań (art. 239) jest załączenie do zgłoszenia wierzytelności dokumentów uzasadniających to zgłoszenie (np. umowy, faktury itp.). Mogą to być odpisy, ale wyłącznie poświadczone za zgodność z oryginałem, i to jedynie przez notariusza. Wyjątkowo może to uczynić także adwokat lub radca prawny, gdy równocześnie jest pełnomocnikiem wierzyciela dokonującego zgłoszenia wierzytelności.Niepoświadczenie lub nieprawidłowe poświadczenie odpisów dokumentów załączonych do zgłoszenia wierzytelności ma swoje niekorzystne rep...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL