fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Konsumenci

MasterCard przegrał w TSUE batalię o opłaty interchange

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej utrzymał w mocy zakaz wielostronnie uzgadnianych opłat interchange stosowanych w systemie płatności kartami MasterCard
Opłaty interchange (WOI) odpowiadają części ceny transakcji przeprowadzanej za pomocą karty płatniczej, która to część jest pobierana na rzecz banku wydającego karty. Cena WOI jest przenoszona na akceptantów (sprzedawców) w ramach kosztów, które instytucja finansowa zarządzająca ich transakcjami (agent rozliczeniowy) nalicza im za korzystanie z kart płatniczych. Ostatecznie koszty opłaty interchange obciążają  konsumenta.
Przypomnijmy: w grudniu 2007 r.Komisja Europejska uznała, że wielostronnie uzgadniane opłaty interchange (WOI) stosowane przez MasterCard są niezgodne z prawem konkurencji. Jej zdaniem WOI skutkują określeniem minimalnego progu opłat za obsługę akceptantów i z tego względu stanowią ograniczenie konkurencji cenowej. Komisja nakazała MasterCard oraz reprezentującym ją podmiotom (MasterCard Inc. oraz jej spółkom zależnym MasterCard Europe i MasterCard International Inc.) formalne zniesienie WOI w ciągu sześciu miesięcy. W maju 2012 r. skargę MasterCard na tę decyzję oddalił Sąd UE. MasterCard zaskarżyła wyrok do Trybunału Sprawiedliwości.
Jednak jej argumenty nie znalazły uznania sędziów TSUE. W wydanym dziś wyroku Trybunał potwierdził przede wszystkim, że MasterCard mogła zostać uznana za związek przedsiębiorstw. Sąd UE mógł bowiem słusznie uznać, że przy wydawaniu decyzji dotyczących WOI zainteresowane przedsiębiorstwa zamierzały koordynować swoje zachowanie za pomocą tych decyzji bądź przynajmniej się na to zgadzały oraz że ich zbiorowe interesy zbiegają się z interesami uwzględnianymi przy wydawaniu decyzji, zwłaszcza że przez wiele lat realizowały one ten sam cel polegający na wspólnej regulacji rynku w ramach tej samej organizacji, choć w różnych formach.
Trybunał odniósł następnie do argumentu, że WOI są obiektywnie konieczne do funkcjonowania systemu MasterCard.
- Negatywne skutki braku WOI, które mogą wpłynąć na funkcjonowanie systemu MasterCard, nie oznaczają jeszcze, że WOI są obiektywnie konieczne. Sąd UE badał to i uznał, że system będzie w stanie funkcjonować bez tych opłat – stwierdził Trybunał.
MasterCard zarzucał też Sądowi UE, że nie przeanalizował w wystarczający sposób konkurencyjnych skutków WOI. Przyjął natomiast bez sprawdzania hipotezę Komisji, że niektóre z problemów spowodowanych wyeliminowaniem WOI mogłyby zostać rozwiązane za pomocą zakazu taryfikacji ex post, czyli zakazu ustalania przez banki wydające karty i banki autoryzujące płatność wysokości opłat interchange po tym, jak zakup został dokonany przez posiadacza karty. W ocenie Trybunału Sąd rzeczywiście powinien był to zbadać, ale fakt, że tego nie zrobił, nie miał wpływu na rozstrzygnięcie, a Sąd i tak miał prawo oprzeć się na hipotezie Komisji.
TSUE nie zgodził się również z zarzutem, że nie zostały zbadane korzyści wynikające z WOI dla posiadaczy kart. Zdaniem Trybunału i tak nie byłyby w stanie zrekompensować niedogodności wynikających z tych opłat.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA