fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

Warunki zabudowy: wiatraki stawiane były zbyt blisko ludzkich siedzib lub na gruntach rolnych najwyższej klasy

Warunki zabudowy: wiatraki stawiane były zbyt blisko ludzkich siedzib lub na gruntach rolnych najwyższej klasy
www.sxc.hu
Tylko planowanie na poziomie województwa o tym gdzie staną wiatraki, może zapobiec bałaganowi i pomyłkom - stwierdzili goście zaproszeni przez Prezydenta RP na debatę „Krajobraz a energetyka wiatrowa – poszukiwanie ładu"
Podczas spotkania Prezes NIK przedstawił wyniki niedawnej kontroli dotyczącej ferm wiatrowych. Zdaniem Izby powstawały one często w warunkach konfliktu interesów, braku przejrzystości i zagrożenia korupcją. Niedookreślone prawodawstwo, a także niejednolita doktryna i orzecznictwo nie gwarantowały lokalizowania i budowy elektrowni wiatrowych w sposób bezpieczny dla środowiska i zarazem nieuciążliwy dla osób mieszkających w ich sąsiedztwie. W konsekwencji wiatraki stawiane były zbyt blisko ludzkich siedzib lub na gruntach rolnych najwyższej klasy. Zdarzało się też, że budowano je na obszarach chronionych.
Wyniki kontroli odbiły się szerokim echem w mediach. NIK zwróciła się do Prezesa Rady Ministrów i Ministra Środowiska o podjęcie całego szeregu inicjatyw legislacyjnych, które uporządkowałyby prawo dotyczące ferm wiatrowych. - Nie jesteśmy przeciwni rozwojowi energetyki wiatrowej w Polsce, ale jesteśmy za tym, żeby czysta energia była oparta na czystych regułach - podsumował stanowisko Izby Krzysztof Kwiatkowski.
O problemach i doświadczeniach samorządowców z rozwojem odnawialnych źródeł energii i ochroną krajobrazu opowiedział Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. - O tym, gdzie staną wiatraki, decydują dziś praktycznie wyłącznie gminy, możliwości samorządu wojewódzkiego są w tym przypadku iluzoryczne - przekonywał marszałek. Tymczasem zdaniem części uczestników dyskusji tylko planowanie na poziomie województwa może zapobiec bałaganowi i pomyłkom. Taka zmiana będzie wymagała korekty w obowiązujących przepisach.
Z kolei Piotr Otawski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, zwrócił uwagę na trudności związane z ochroną krajobrazów szczególnie cennych. - Firmy stawiające wiatraki chwalą się, że jako jedyne przeprowadzają audyt krajobrazu, pokazujący wpływ tych urządzeń na otoczenie. To dobra praktyka, jednak obecnie mimo zapewnień branży należy ona do wyjątków.
Debata u Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego zgromadziła przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej, samorządowców, obrońców środowiska oraz przedsiębiorców zajmujących się rozwojem energetyki wiatrowej. Wśród zaproszonych gości był Krzysztof Kwiatkowski.
Źródło: Najwyższa Izba Kontroli
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA