fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Inspektor pracy może skontrolować budowę

Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy może nakazać właścicielowi firmy wykonującej roboty budowlane zabezpieczenie terenu tych robót, które uniemożliwi dostęp osób postronnych.
- Prowadzę firmę budowlaną. Robotnicy wykonywali wykop pod budynek. Piasek magazynowali w formie hałdy na terenie prywatnej działki. Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadził kontrolę. Nakazał oznakować teren w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Teren wskazany w decyzji nie jest żadnym miejscem pracy. Jest to działka prywatna, na której przechowywany jest czasowo piasek. Czy inspektor PIP był uprawniony do nałożenia tego obowiązku? – pyta czytelnik.Tak,ponieważ zadaniem organów inspekcji pracy jest nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy, a w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Dostrzeżenie przez PIP naruszenia przez pracodawcę przepisów i zasad BHP zobowiązuje te organy do wydania decyzji nakazującej usunięcie stwierdzonych uchybień w ustalonym terminie. Zastosowany zatem w sprawie nakaz miał na celu zapobieżenie nieszczęśliwym zdarzeniom związanym z ewentualnym dostępem osób postronnych do...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA