fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wpis do rejestru podmiotów odbierających odpady, a obowiązek złożenia sprawozdania

Podmiot wpisany do rejestru musi złożyć sprawozdanie nawet, gdy faktycznie nie odbiera odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Spółka została wpisana do rejestru podmiotów odbierających odpady komunalne. Nigdy jednak nie podjęła działalności gospodarczej jako podmiot odbierający jakiekolwiek odpady. Czy musi ona złożyć sprawozdanie? – pyta czytelnik.Tak. Jak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w wyroku z 26 marca 2014 r. (I SA/Lu 1371/13) obowiązki sprawozdawcze aktualizują się z momentem wpisu do rejestru, bez względu na to, czy podmiot faktycznie prowadzi działalność w zakresie objętym wpisem, i pozostają aktualne do jego wykreślenia. Chociaż ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej: u.c.p.g.) nie określa w sposób jednoznaczny, że podmiot, który w danym kwartale nie odebrał odpadów komunalnych z terenu danej gminy jest zwolniony z obowiązku złożenia sprawozdania, to w ocenie WSA powinien on jednak takie sprawozdanie złożyć.W takim przypadku podmiot ma obowiązek sporządzić sprawozdanie zerowe według wzoru określonego w...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA