fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Dane osobowe

UKE: sądy i komornicy nie mogą żądać danych osobowych objętych tajemnicą telekomunikacyjną

UKE: sądy cywilne i komornicy nie mogą żądać danych osobowych objętych tajemnicą telekomunikacyjną
www.sxc.hu
Prezes UKE Magdalena Gaj zajęła stanowisko w sprawie udostępniania danych osobowych objętych tajemnicą telekomunikacyjną w sprawach cywilnych.
- Brak jest podstaw prawnych do żądania przez sądy cywilne i komorników danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną - stwierdziła Magdalena Gaj.
UKE zajął stanowisko w wyniku zapytań operatorów telekomunikacyjnych, do których trafiają zapytania o dane telekomunikacyjne użytkowników (tzw. dane retencyjne) ze strony różnego rodzaju podmiotów - zwłaszcza organów ścigania, służb specjalnych i sądów. Cały obszar zbierania danych o obywatelach RP oraz działań operacyjnych z tym związanych, reguluje kilkanaście aktów prawnych, m.in. ustawy kompetencyjne służb specjalnych, ustawa o prokuraturze, kodeks postępowania karnego. Wątpliwości budziła natomiast możliwość udostępniania przez operatorów takich danych na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego (art. 248 par. 1 oraz art. 761 par. 1), o co wnosiły m.in. sądy cywilne czy komornicy.
Jest dla mnie oczywiste, że ochrona tajemnicy telekomunikacyjnej stanowi jedno z praw i wolności człowieka gwarantowanych w Konstytucji RP, dlatego ograniczenie jej obowiązywania może odbywać się tylko na podstawie precyzyjnych zapisów prawa i za zezwoleniem właściwych czynników - podkreśliła Magdalena Gaj, Prezes UKE.
Także eksperci prawni, na których dorobku opiera się Prezes UKE, podkreślają, iż poza przypadkami wymienionymi w ustawach, możliwość żądania od operatorów danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną, zwłaszcza tzw. danych retencyjnych nie dotyczy sądów innych niż karne. Konieczność stosowania przepisów retencyjnych wyłącznie do najcięższych przestępstw podkreśla także Komisja Europejska w raporcie z 18 kwietnia 2011 roku.
Zdaniem Prezes UKE, przepisy kodeksu postępowania cywilnego nie są wystarczającą podstawą do ingerowania w prawa i wolności obywatelskie i dane takie nie powinny być przez operatorów na ich podstawie udostępniane.
Zobacz: stanowisko UKE
Źródło: UKE
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA