fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Do rejestru konserwatora może być wpisane otoczenie zabytku

Zły stan techniczny obiektu zabytkowego nie uniemożliwia objęcia go ochroną konserwatorską, jeżeli stopień jego zniszczenia nie powoduje utraty wartości historycznej, artystycznej lub naukowej.
Prowadzę firmę w budynkach dawnej fabryki. Część z nich jest w bardzo złym stanie technicznym, a pozostałe zostały prawie w 90 proc. przebudowane, przez co nie można jednoznacznie stwierdzić, czy pozostało w nich coś z oryginalnej budowli. Wojewódzki konserwator zabytków wpisał do rejestru zabytków zespół budynków dawnej fabryki wraz z otoczeniem. Czy zły stan zabytku nie ma wpływu na jego wpis do rejestru? – pyta czytelnik.Nie. Stan zachowania zabytku nie ma wpływu na decyzję o objęciu go ochroną poprzez wpis do rejestru. Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z 22 grudnia ?2009 r. (I SA/Wa 1546/09) wyraźnie stwierdził, że ewentualne daleko idące zniszczenia obiektów wchodzących w skład zabytku, nie wykluczają możliwości objęcia ochroną istniejących pozostałości, w szczególności w ramach układów urbanistycznych i zespołów budowlanych.Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami   (dalej: u.o.z....
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA