fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

CIT: Obsługa prawna dopłat nie może zostać ujęta w kosztach

www.sxc.hu
Gdy wspólnicy podejmą uchwałę o dofinansowaniu spółki, wpłacane przez nich kwoty nie są jej przychodem. ?Tym samym nie ma ona prawa rozliczyć opłat ponoszonych w związku z tą operacją.
Alfa sp. z o.o. otrzymała dopłaty do kapitału od wspólników wniesione w trybie przepisów kodeksu spółek handlowych. W związku ?z uchwałą w sprawie dopłat spółka poniosła wydatki na obsługę prawną, opłaty sądowe ?i podatek od czynności cywilnoprawnych. Czy spółka może zaliczyć te wydatki  do kosztów uzyskania przychodów? – pyta czytelnik.Dopłaty jako jeden ze sposobów pozyskiwania kapitału przez spółkę mają charakter szczególny. Są specyficznym rodzajem świadczenia pieniężnego ze strony wspólników na rzecz spółki, podlegającego regulacji kodeksu spółek handlowych. Instytucja dopłat jest czymś pośrednim między wpłatą na udziały ?w kapitale zakładowym ?a zwykłą pożyczką, określoną w doktrynie mianem „wewnętrznej", dotyczącej tylko wspólników, przymusowej pożyczki zaciąganej przez spółkę wobec wspólników. Dopłaty służą powiększeniu majątku spółki w celu zwiększenia efektywności jej działania. Mogą być wnoszone na realizację r...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA