fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Zwolnienie z VAT na dotowane szkolenia

Przedsiębiorca, który świadczy usługi edukacyjne, nie zawsze zapłaci VAT.
Usługa edukacyjna finansowana ze środków publicznych może być zwolniona z VAT. Także wówczas, gdy świadczy ją podwykonawca. Tak wynika z interpretacji ogólnej ministra finansów.
Usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w całości ze środków publicznych są zwolnione z opodatkowania na podstawie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT. Jeśli natomiast będą pokryte z tych środków w przynajmniej 70 proc., obejmie je zwolnienie określone w rozporządzeniu wykonawczym ministra finansów.
Aby zastosować preferencję, trzeba przede wszystkim sprawdzić, czy mamy do czynienia z usługą kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego. Z przepisów unijnych wynika, że chodzi o nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, a także mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych.
Drugi warunek zwolnienia to finansowanie szkolenia ze środków publicznych. W tej kategorii mieści się także wsparcie otrzymywane z budżetu Unii Europejskiej.
Wątpliwości są wówczas, gdy podmioty otrzymujące dofinansowanie ze środków publicznych (np. w związku z realizacją projektów finansowanych z budżetu UE) zlecają wykonanie zadań podwykonawcom. Świadczenie określonej usługi następuje na podstawie umowy między podmiotem, który dostał dofinansowanie, a podwykonawcą. Czy wtedy także przysługuje zwolnienie? Czy też wynagrodzenia otrzymywanego od podmiotu będącego beneficjentem funduszy europejskich nie można już zaliczyć do środków publicznych?
Zdaniem ministra, prawa do zwolnienia nie wyklucza uczestnictwo podwykonawców w świadczeniu usługi edukacyjnej. Z ekonomicznego punktu widzenia otrzymują oni wynagrodzenie ze środków publicznych, tyle że przekazywane przez ich dysponenta. Warunek finansowania ze środków publicznych jest zatem spełniony, gdy otrzymujący je podmiot sam świadczy usługę, a także wówczas, gdy w jej realizację zaangażowany jest podwykonawca. Istotne jest jedynie to, żeby środki publiczne stanowiły rzeczywiste (w znaczeniu ekonomicznym) źródło finansowania tych usług. Podwykonawca powinien dysponować dokumentacją, która to potwierdza.
Zwolnione z podatku są też świadczenia ściśle związane z usługami edukacyjnymi. Wymaga to jednak spełnienia warunków wskazanych m.in. przez Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawie C-434/05 Horizon College, np. tego, aby były one niezbędne do wykonania usługi podstawowej. Celem wykonania takich świadczeń nie może być osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika (przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do przedsiębiorców niekorzystających ze zwolnienia).
—wp
numer interpretacji PT1/033/46/751/ KCO/13/14/RD50004
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA