fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

ZUS

Jakie składki do ZUS przy etacie i działalności gospodarczej

ROL
Mając firmę i etat, zaoszczędzi się na składkach społecznych. ?Nawet z wynagrodzeniem niższym od minimalnego uniknie się ?danin z biznesu, jeśli na konto pracownika wpłynie w miesiącu ?więcej pieniędzy z angażu.
Prowadzę własną działalność gospodarczą. Od 14 kwietnia br. ?pracuję także na pół etatu z wynagrodzeniem 1800 zł. To moja ?pierwsza etatowa praca. Czy w związku z tym cały czas muszę ?płacić składki z biznesu?
Nie. Jedynie płacąc w maju kwietniowe składki, trzeba odprowadzać daniny i z etatu, i z firmy. Osoba zatrudniona na etacie, która dodatkowo prowadzi działalność gospodarczą, zawsze obowiązkowo podlega ubezpieczeniom społecznym ?(tj. emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu) ?z umowy o pracę.
Przy takim zbiegu tytułów można zaoszczędzić na składkach ?z biznesu. Pod warunkiem jednak, że wynagrodzenie ?z pracowniczego angażu jest równe co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę (w 2014 r. jest to 1680 zł). Jeśli pobory są większe, z działalności obowiązkowe jest tylko ubezpieczenie zdrowotne, a ubezpieczenia emerytalne i rentowe są dobrowolne ?(art. 9 ust. 1-1a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ?tekst jedn. DzU z 2013 r., poz. 1442 ze zm.). Jednak pełne ?oszczędności składkowe z biznesu możliwe będą dopiero ?za te należne za maj (czyli opłacane w czerwcu). Gdy bowiem podstawa wymiaru składek ze stosunku pracy w przeliczeniu na miesiąc jest niższa od minimalnego wynagrodzenia (tak będzie ?przy zatrudnieniu w połowie kwietnia z pensją 1800 zł), pracownik, który jednocześnie prowadzi firmę, obligatoryjnie podlega ubezpieczeniom także z działalności.
Za kwiecień (od 1 do 13 kwietnia) musi więc zapłacić proporcjonalną składkę emerytalną, rentową, wypadkową (od podstawy wynoszącej minimum 973,96 zł; 2247,60 zł : 30 x 13) i pełną zdrowotną. Zresztą pełną składkę zdrowotną trzeba uiszczać zawsze, bez względu na to, czy ubezpieczony musi płacić składki społeczne z firmy, czy też ze względu na pracownicze przychody – nie musi. Tak stanowi art. 66 ust.1 pkt c ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. ?DzU z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.).
W połowie kwietnia zakończyłam etatową współpracę z pensją wyższą od minimalnej. Ostatnią wypłatę otrzymam jednak dopiero w maju (firma płaci do 10. następnego miesiąca). Równocześnie prowadzę działalność gospodarczą. Czy w związku z tym za kwiecień muszę uregulować ?składki z biznesu?
Tak. Za połowę miesiąca, w której przedsiębiorca ma tylko firmowy tytuł do ubezpieczenia, należne są składki społeczne (w wysokości proporcjonalnej do okresu ubezpieczenia). Oczywiście trzeba będzie też zapłacić pełną zdrowotną. Jeżeli osoba prowadząca działalność gospodarczą jest zatrudniona na etacie, to ubezpieczenia emerytalne i rentowe z działalności są obowiązkowe tylko wtedy, gdy podstawa wymiaru składek z umowy o pracę jest niższa od minimalnego wynagrodzenia. Jeżeli pracownik w umowie o pracę ma zagwarantowane wynagrodzenie równe lub wyższe ?od minimalnego, to wykonywana równocześnie działalność gospodarcza jest dla niego tytułem do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Liczy się kwota na umowie. Nie ma znaczenia termin wypłaty pensji. Jeśli zgodnie z kontraktem pracownik zarabia powyżej 1680 zł, to firmowych danin na ZUS nie uiszcza się nawet wówczas, gdy podstawa wymiaru składek z etatu ?w danym miesiącu jest niższa od wynagrodzenia minimalnego.
Z końcem kwietnia rozwiąże się mój terminowy angaż (pół etatu ?z pensją 1500 zł). Na koniec miesiąca oprócz wynagrodzenia mam ?dostać także ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. ?Cały czas prowadzę działalność gospodarczą. Ponieważ z etatu ?zarabiałem mniej niż minimum, z biznesu także płaciłem składki. ?Czy z firmy w maju będę musiał zapłacić ZUS, skoro z umowy o pracę ?w kwietniu wpłynie mi na konto około 3000 zł?
Nie. Jeżeli pracownik ma część etatu i jego wynagrodzenie określone w umowie o pracę jest niższe od minimalnego, to z prowadzonej równocześnie działalności gospodarczej podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Uniknie jednak składek z firmy, gdy w miesiącu uzyska z etatu przychód przynajmniej równy 1680 zł. Warunek jest jeden – dodatkowe pieniądze ze stosunku pracy muszą być oskładkowane. Tak jest ?z ekwiwalentem za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Jest to świadczenie, które nie korzysta z wyłączeń z podstawy wymiaru składek wymienionych w § 2 ust. 1 rozporządzenia ministra pracy ?i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU nr 161, poz. 1106 ze zm.). Dlatego ekwiwalent za urlop wypoczynkowy należy uwzględnić w podstawie wymiaru składek ZUS za kwiecień. Skoro oskładkowany miesięczny przychód z etatu w przeliczeniu na miesiąc jest wyższy niż minimum płacowe, z firmy nie trzeba opłacać składek za kwiecień.
Anna Abramowska, dziennikarka „Rzeczpospolitej"
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA