fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

W PIT nie trzeba ujawniać zwolnień

Fotorzepa, Monika Zielska Monika Zielska
Kwot, które ustawodawca uznał za wolne od podatku, nie musimy wpisywać do zeznań rocznych.
Co do zasady podatki musimy płacić wszyscy. Ustawodawstwo przewiduje jednak wiele preferencji, m.in. w postaci ulg i zwolnień. Te pierwsze podatnikom PIT z reguły dają wymierne korzyści podatkowe, te drugie, tj. zwolnienia, oszczędzają pracy przy wypełnianiu zeznania rocznego.
W PIT nie wykazuje się bowiem m.in. przychodów (dochodów) zwolnionych z opodatkowania na podstawie ustawy o PIT lub przepisów innych ustaw.
Ustawa o PIT zawiera bogaty katalog kwot, które są wolne od opodatkowania. Oto kilka z nich, których w konsekwencji nie trzeba ujawniać w zeznaniu rocznym za 2013 r.
Wypełnianiem PIT nie muszą sobie zawracać głowy studenci, którym umorzono kredyt czy pożyczkę studencką. Kwoty umorzonych świadczeń udzielonych na podstawie przepisów o tych pożyczkach i kredytach są zwolnione z PIT.
Na specjalnie traktowanie w ustawie o PIT zasłużyło też wiele należności o charakterze socjalnym. Należą do nich m.in. świadczenia otrzymane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, związane z pobytem dzieci osób uprawnionych do tych świadczeń w żłobkach lub klubach dziecięcych czy świadczenia z pomocy społecznej.
Wiele kontrowersji swego czasu wywoływało opodatkowanie kwot uzyskanych z bezzwrotnej pomocy z Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o PIT wolne od podatku są dochody podatników pochodzące m.in. od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy. Wielu podatników uważało, że zwolnieniem tym objęta jest ta część pensji, która została sfinansowana z takiej pomocy.
Niestety zgodnie z utrwaloną już linią orzeczniczą Naczelnego Sądu Administracyjnego pracownik nie jest uprawniony do takiej preferencji. Ustawa wprowadza dodatkowy warunek skorzystania ze zwolnienia. Nie wystarczy, żeby środki pochodziły z bezzwrotnej pomocy. Dodatkowo podatnik musi bezpośrednio realizować cel programu finansowanego w ten sposób. Zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca – bez względu na rodzaj umowy – wykonanie określonych czynności w związku z prowadzonym przez niego programem.
Naczelny Sąd Administracyjny uważa, że podmiotem bezpośrednio prowadzacym program pomocy, według ustawy o PIT, jest przedsiębiorca lub zleceniobiorca określony co do tożsamości jako beneficjent programu lub opisany w programie przedmiotowo jako wykonawca określonego zadania. A to zdaniem sądu kasacyjnego wyklucza z kręgu podmiotów podlegających zwolnieniu pracowników tej osoby, bądź inne osoby współpracujące przy tym zadaniu jako podwykonawcy (np. wyrok NSA z 15 stycznia 2014 r., sygn. akt II FSK 445/12).
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA