fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Co gdy gdy legalizacja samowoli budowlanej jest niemożliwa

www.sxc.hu
Nielegalnie wybudowany obiekt trzeba rozebrać, jeżeli jego legalizacja nie jest możliwa.
Artykuły 48 i 49b prawa budowlanego przewidują, że  nadzór budowlany może nakazać w drodze decyzji administracyjnej rozbiórkę obiektu budowlanego, lub jego części. Chodzi zarówno o inwestycje, które są w trakcie budowy albo wybudowane bez wymaganego pozwolenia na budowę, albo zgłoszenia bądź pomimo wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ (starostę lub wojewodę).Jakie warunki Artykuł 48 prawa budowlanego  stanowi również podstawę prawną nakazania rozbiórki części budynku. Nadzór budowlany wyda decyzję nakazującą rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części, gdy:- budowa jest niezgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności: z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;- budowa narusza przepisy, w tym przepisy techniczno-budowlane, w sposób uniemożliwiający doprowadzenie obiektu lub jego części do stanu zgo...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA