fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zakupy na kredyt bez obowiązku korekty kosztów

www.sxc.hu
Spółka nie zmniejsza wysokości odpisów dokonywanych od środka trwałego nabytego za kwoty pożyczone z banku nawet, gdyby spóźniała się ze spłatą rat.
- Spółka zakupiła środek trwały – samochód chłodnię. Zakup został sfinansowany kredytem zaciągniętym na 5 lat. Należność za samochód została dealerowi przekazana bezpośrednio przez bank. Czy w tej sytuacji do spółki mają zastosowanie przepisy dotyczące zatorów płatniczych? Czy spółka będzie obowiązana do skorygowania części podatku odliczonego? – pyta czytelnik.Od 1 stycznia 2013 r. obowiązują przepisy nakazujące dłużnikom zmniejszać koszty uzyskania przychodów o zaliczone do nich, lecz niezapłacone w określonych przepisami terminach kwoty. Chodzi o art. 24d ustawy o PIT oraz art. 15b ustawy o CIT (potocznie nazywane również przepisami o zatorach płatniczych).Co mówią przepisy Z przepisów tych wynika, między innymi, że:1) w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury (rachunku), a jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury (rachunku) – kwoty wynikającej z umowy albo innego dokumentu i nieuregulowani...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA