fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Refakturowaniem mediów przy umowach najmu zajmie się Trybunał Sprawiedliwości UE

Rozliczeniem VAT odsprzedaży mediów przy umowach najmu zajmie się teraz Trybunał Sprawiedliwości UE
Fotorzepa, Adam Burakowski Adam Burakowski
Trybunał Sprawiedliwości UE zajmie się kolejnym polskim pytaniem dotyczącym refakturowania mediów przy umowach najmu.
Wczoraj Naczelny Sąd Administracyjny postanowił skierować pytanie prejudycjalne (wstępne) dotyczące tego, jak rozliczać w VAT koszty mediów związane z najmem.

Zaliczkowe koszty

Wątpliwości sędziów powstały na kanwie sprawy interpretacyjnej. Wnioskodawca to agencja mieszkaniowa, państwowa osoba prawna, która gospodaruje mieniem poprzez oddawanie nieruchomości w trwały zarząd, dzierżawę, najem, użyczenie. Jej wątpliwości dotyczyły odsprzedaży (refakturowania) usług o charakterze powszechnym oraz tzw. mediów (prądu,ogrzewania, wody czy wywozu śmieci). Agencja podkreśliła, że celem refakturowania jest przeniesienie   poniesionych przez nią  wydatków na zakup usług czy energii na podmiot, który z nich faktycznie korzystał. Refakturowanie stosowane jest zwłaszcza do usług wynajmu lokali użytkowych, przy których agencja obciąża najemców za zużyte media. Obciążenie ma postać zaliczek, których wysokość określana jest w umowie, przy zastosowaniu stawki podatku właściwej dla dostarczanych mediów.
Na tym tle między fiskusem a podatniczką powstał spór o sposób rozliczenia VAT przy odsprzedaży mediów. Ostatecznie trafił on na wokandę NSA. Wczoraj jednak sąd kasacyjny go nie rozstrzygnął. Skład orzekający uznał bowiem, że do wydania orzeczenia niezbędne jest uzyskanie odpowiedzi Trybunału Sprawiedliwości UE.
Konkretnie o odpowiedzi na dwa pytania. Pierwsze dotyczy wykładni art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 1  i art. 24 ust. 1 dyrektywy 112.  Sąd zapytał, czy dochodzi do dostaw mediów (energii elektrycznej, cieplnej i wody oraz usług  wywozu nieczystości dostarczanych przez podmioty trzecie) przez wynajmującego na rzecz najemcy, który bezpośrednio je zużywa, podczas gdy stroną umów z dostawcami jest  wynajmujący  i przenosi na najemcę jedynie koszty ich poniesienia? A jeśli tak, to czy koszty mediów zużytych przez najemcę powiększają u wynajmującego podstawę opodatkowania (czynsz), o której mowa w art. 73 dyrektywy 112 z tytułu najmu.
Czy też może dostawy i usługi stanowią świadczenia odrębne od usługi wynajmu lokali?

Brak odpowiedzi

Co prawda, jak przypomniał sędzia NSA Roman Wiatrowski,  Trybunał już zajmował się kwestią odsprzedaży mediów przy umowach najmu, ale w żadnym z wcześniejszych orzeczeń nie wypowiedział się, czy w takiej sytuacji mamy do czynienia z usługą czy dostawą wynajmującego dla najemcy w zakresie, w jakim działa on tylko jako pośrednik. Postanowienie jest prawomocne.
sygnatura akt: I FSK 1389/12
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA