fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Czy polski ekspert musi być droższy?

Polskie przepisy o VAT, określające zasady opodatkowania usług eksperckich związanych z organizacją, administracją i monitorowaniem projektów badań klinicznych, nie są zharmonizowane z unijnymi. W efekcie, gdy usługi te są świadczone na rzecz zagranicznych kontrahentów, dochodzi często do ich podwójnego opodatkowania VAT
Lektura artykułu Andrzeja Taudula „Zmiana klasyfikacji nie wpłynęła na rozliczenie VAT” skłoniła nas do szerszego skomentowania tego problemu. Nie ogranicza się on tylko do tej branży, może dotykać wszystkich tych sfer działalności, gdzie przedmiotem obrotu z zagranicą jest rodzima myśl, pomysł czy wiedza sprzedawana jako usługa polskiego eksperta lub konsultanta. Dlaczego tak się dzieje?Problem z opodatkowaniem VAT tego typu usług pojawił się od momentu wejścia naszego kraju do Unii Europejskiej. W krajach starej Unii usługi eksperckie związane z badaniami klinicznymi zwyczajowo traktowane są zgodnie z art. 9.2 (e) VI dyrektywy VAT jako usługi świadczone przez "konsultantów i usługi do nich podobne".Art. 27 naszej ustawy o VAT (który pozwala przerzucić ciężar podatku na zagranicznego nabywcę usługi, wskazując, że wymienione w nim usługi są opodatkowane w kraju siedziby nabywcy) nie operuje terminem "usługi konsultantów" oraz nie przewiduje m...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA